✕  Lukk søk

Leder- og talentutvikling (6307)

Innhold

  • Hva er talent, hva er ledelse, hva er lederskap
  • Teorier innen leder- og talentutvikling
  • Utviklingsteorier: identitet, personlighet, rolle, moral, kognisjon, følelsesmessig modning
  • Utviklingsstrategier
  • Karriereplanlegging
  • Egenutvikling/selvutvikling
  • Utviklingsteknikker/metoder: veiledning og coaching.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene har, fra et HR-perspektiv, lært å jobbe med leder- og talentutvikling i organisasjoner. De har utviklet forståelse av et begrepsapparat og noen sentrale teorier innen leder- og talentutvikling. De har blant annet tilegnet seg kunnskaper om selvutvikling, personlighetsteorier, identitet, kognisjon og læring, samt å knytte dette til praktiske problemstillinger i forhold til det å utvikle mennesker til å ta lederansvar. Studenten har kunnskap om grunnleggende personlighets- og utviklingspsykologi, og kan utvikle leder- og talentutviklingsstrategier.

 

Ferdigheter

Studenten kan etter endt emne anvende relevant kunnskap og egen erfaring på problemstillinger knyttet til leder- og talentutvikling, og kan foreta begrunnede valg og handlinger i forhold til design, planlegging og gjennomføring av leder- og talentutviklingsinitiativ i organisasjoner. De kjenner også til intervensjonsteknikker, utviklingsmetoder og verktøy.

 

Generell kompetanse

Studenten har et bevisst forhold til leder- og talentutvikling og hva som fremmer læring og utvikling hos mennesker. De kan kommunisere tematikk innen fagområdet, samt formidle temaer innen faget, både muntlig og skriftlig. Studenten kandelta i meningsutveksling og faglige debatter om temaene, kan fortsette sin kunnskapsutvikling på området, samt er bevisst moralske dimensjoner av det å jobbe med utvikling av andre mennesker.

Emnet inngår i

Bachelor i administrasjon og ledelse/Nettstudier

Bachelor i HR og personalledelse/Nettstudier

Årsenhet i HR og personalledelse/Nettstudier

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som nettundervisning med fri progresjon. Studiet er basert på arbeid med pensum, videoforelesinger,veiledningstekster, interaktive oppgaver og arbeidskrav (individuelle innsendingsoppgaver). Alle arbeidskrav skal være fullført og bestått før eksamen. Emnet har en faglig veileder som besvarer skriftlige spørsmål og gir tilbakemelding.

Anbefalt tidsbruk

210 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

.

Obligatorisk aktivitet

Vurderingsuttrykk: Godkjent/Ikke Godkjent (G/IG)

Består av 2 obligatoriske innsendingsoppgaver.

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

London, Manuael. 2002. Leadership development: Paths to selfinsight and professional growth. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. ISBN: 9780805838527. Sider: 293. Pris: ca. 499,-

 

Moxnes, Paul. 2016. Fasett-mennesket. Personlighet og rolle. Et utviklingsperspektiv. Bergen Fagbokforlaget. ISBN: 9788245016673. Sider: 424. Pris: ca. 449,-

Samlet sidetall/pensum

717

Anbefalt litteratur

Berg, Morten Emil og Ellen Ribe. 2013. Coaching: Å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes. 3. utg. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215022338.

 

Brady, Chris, David Bolchover og Brian Sturgess. 2008. "Managing in the talent economy: The football model for business." California Management Review, 50(4):54-73. [Tilgjengelig elektronisk via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=33924060&site=ehost-live&scope=site ]

 

Cappelli, Peter. 2008. "Talent management for the twenty-first century." Harvard Business Review, 86(3):74-81. [Tilgjengelig elektronisk via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=30028318&site=ehost-live&scope=site ]

 

Gjerde, Susann. 2010. Coaching: hva - hvorfor - hvordan. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245009699.

 

Ready, Douglas A. og Jay A. Conger. 2007. "Make your company a talent factory." Harvard Business Review, 85(6):68-77. [Tilgjengelig elektronisk via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=24998005&site=ehost-live&scope=site ]