✕  Lukk søk

Kreativ markedskommunikasjon (7061)

Innhold

 • Introduksjon til skolens arbeids-, undervisnings- og vurderingsformer
 • Kreativ markedskommunikasjons grunnleggende teori og begreper
 • Kreativitet som drivkraft i dramaturgi og strategisk arbeid
 • Gjennomgang av kreative produkter
 • Grunnleggende teori knyttet til forsknings- og utviklingsarbeid
 • Ulike former for og tilnærminger til kommunikasjonsbegrepet
 • Begreper og analysemodeller i kommunikasjonsstrategien
 • Planlegging og gjennomføring av strategier
 • Kunnskap om og analyse av målgrupper
 • Sosiokulturell kontekst
 • Introduksjon til emnet merkevarebygging 

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Ved fullført emne skal kandidaten ha kunnskap om hva kreativ markedskommunikasjon er, herunder:

 • Markedskommunikasjonens ulike målsetninger relatert til atferd, kommunikasjon og påvirkning
 • Kreativitetens rolle i markedskommunikasjon og strategisk tenkning
 • Målgrupper og valg av virkemidler
 • Situasjonsanalyse
 • En forståelse av hva som er kreative produkter

 

Studentene skal kjenne til grunnleggende terminologi og teorier innen massekommunikasjon og merkevarer.

Studentene skal videre ha kunnskap om informasjonsinnhenting, kildekritikk og metodebruk.

 

 

 

Ferdigheter:

Ved fullført emne skal studenten være i stand til gjennomføre en analyse av en situasjon eller problemstilling og utvikle en kommunikasjonsstrategi som ivaretar mål og rammebetingelser definert i oppdraget.

 

Generell kompetanse:

Ved fullført emne skal studenten ha innsikt i kommunikasjonsstrategi som tilnærming og metode samt kunne formidle og anvende begreper og teorier fra fagområdet.

Emnet inngår i

Halvårsenhet i Kreativ markedskommunikasjon

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som nettundervisning med fri progresjon. Studieløpet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster og interaktive oppgaver. Det er innsending av to obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig individuell eksamen. Alle obligatoriske innsendingsoppgaver skal være fullført og bestått før eksamen. Emnet har en faglig veileder som bevarer skriftlige spørsmål og gir tilbakemelding.

Studenten har 18 måneder på å fullføre emnet.

Diverse artikler, nettsider, videoer etc vil være tilgjengelig på

læringsplattformen.

presentasjon

Anbefalt tidsbruk

210

Arbeidslivstilknytning

.

Obligatorisk aktivitet

Obligatoriske innsendingsoppgaver må være fullført før eksamen avlegges

Eksamen

Karakteren på den siste innsendingen teller 40 % av sluttkarakteren i emnet (internsensur - veileder sensurerer).

 

Skriftlig individuell 3-timers eksamen teller 60 % av sluttkarakteren i emnet.  Hjelpemidler ikke tillatt.

 

Bokstavkarakter A-E for bestått og F for ikke bestått

Pensumlitteratur

Grenness, Tor. 2001. Innføring i vitenskapsteori og metode. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215001326. Sider: 225

 

Lerdahl, Erik. 2007. Slagkraft- håndbok i idéutvikling. 2007. Oslo: Gyldendal. ISBN: 9788205362864. Sider: 268,

 

Smith Robert E, Jiemiao Chen og Xiaojing Yang. 2008. ¿The Impact of Advertising Creativity on the Hierachy of Effects¿. Journal of Advertising. 37(4):47-61 Tilgjengelig  via CK biblioteket.

 

Walker, Robyn. 2010. Strategic Management Communications. London: Cengage. ISBN: 9780538473422. Sider: 384.

 

Wiig, Roberta og Peggy Simic Brønn (red). 2005. Corporate Communication. A strategic approach to building reputation. 2. utg. Oslo: Gyldendal. ISBN: 9788205339392. Sider: 303. NB: Boken er ikke ordinært salg, men må bestilles hos ¿KopiNor Pensum¿, http://www.pensum.no/Hovedside.asp

Samlet sidetall/pensum

Ca. 600

Anbefalt litteratur

.