✕  Lukk søk

PT-rollen: coaching, kommunikasjon og salg (7073)

Innhold

Emnet bygger videre på emnene fra første semester og integrerer ervervet kunnskap med nye tema for å opparbeide kunnskap og kompetanse for å utføre jobben som personlig trener på en god, sikker og hensiktsmessig måte. Overordnede tema i treningslæren vil være:

 • PT-rollen:
  • ansvar og forsikring, etiske retningslinjer, gjeldene lover og regler
  • generlt oppsyn, oppførsel og egen merkevarebygging
 • Vurdering av kunden gjennom anamnese, observasjon og testing
 • Hvordan gjennomføre en god startsamtale sammen med kunden, og strukturere grunnlag for denne samtalen
 • Hvordan være en god coach og stille gode spørsmål
 • Motiverende kommunikasjon og veiledning
 • Grunnleggende personlig salgsteknikk

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten kan...

 • gjøre rede for hvilke ansvar og retningslinjer som gjelder for personlige trenere basert på dagens norm i treningsbransjen.
 • gjøre rede for grunnleggende teorier og praksis knyttet til salg av PT.
 • gøre rede for det teoretiske aspektet knyttet til coaching og beskrive hva som kjennetegner en god coach.
 • gjøre rede for det det teoretiske aspektet knyttet til god kommunikasjon og beskrive hva som kjennetegner god kommunikasjon.

Ferdigheter

Kandidaten kan...

 • stille hensiktsmessige spørsmål for utredning av en persons bakgrunn, treningsstatus og målsetning for å lage en tilpasset trenings- og/eller kostplan.
 • gjennomføre strukturert, målrettet, motiverende og sikker personlig trening til individer og små grupper.
 • stille gode spørsmål som utfordrer kunden til å reflektere rundt sin egen situasjon, og utvikle kunden både faglig og mentalt.
 • skape gode relasjoner og indre motivasjon til kunder.
 • skille mellom det å være personlig versus privat, og ha forståelse for kundens situasjon, forutsetninger og generelle preferanser.

Generell kompetanse

Kandidaten kan..

 • gjøre gode valg i forhold til etiske problemstillinger i praksisfeltet.

Emnet inngår i

Årsenhet i personlig trening.

Læringsaktiviteter

Videoforelesninger, øvingsoppgaver, individuelle innsendingsoppgaver, problembasert gruppe- og individuelt arbeid. Emnet er både teoretisk og praktisk av natur. Emnet gjennomføres med to (2) obligatoriske helgesamlinger.

Anbefalt tidsbruk

280 timer.

Arbeidslivstilknytning

Ingen

Obligatorisk aktivitet

Innsending av fire oppgavesett (godkjent/ikke godkjent)

To (2) undervisningssamlinger (minimum 80% fremmøte)

Eksamen

Eksamensform: Praktisk eksamen, individuell

Varighet: 25 minutter

Hjelpemidler: Ingen

Gradering: Bestått/ikke bestått

Pensumlitteratur

Abrahamsen F, Arntzen A, Haugen R. Personlig trener: hvordan rekruttere, trene og utvikle kunder gjennom coaching. Oslo: Akilles; 2014. 271 sider. ISBN: 9788272862410. Pris ca. 449,-

Bushman BA, [senior redaktør]. ACSM`s resources for the personal trainer. 4. utg. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2013. 592 sider. ISBN: 9781451108590. Pris ca. 775,-

Samlet sidetall/pensum

863 sider.

Anbefalt litteratur

Ingen