✕  Lukk søk

Klinisk ledelse og samhandling (7083)

Innhold

 • Helsesektoren som organisatorisk kontekst
 • Ledelsesteorier
 • Klinisk ledelse: lederroller og lederstil
 • Former for klinisk ledelse
 • Kvalitet og produktivitet
 • Samhandling
 • Makt og autoritet

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for organisatoriske aspekter ved helsevesenet
 • kan beskrive sentrale ledelsesteorier
 • kan gjøre rede for ulike lederroller og lederstil ved klinisk ledelse
 • kan beskrive forskjellige former for klinisk ledelse
 • kan forklare viktigheten av samhandling mellom profesjoner og organisatoriske enheter
 • kan beskrive hvordan bruk av makt og autoritet kan påvirke organisasjonens resultater og arbeidsmiljø

Ferdigheter

Studenten...

 • behersker ledelseskunnskap i daglig arbeid
 • kan utvikle økt trygghet i egen lederrolle
 • kan bidra til god samhandling mellom profesjoner og organisatoriske enheter

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan reflektere over egen rolle og identitet som leder
 • kan analysere utfordringer ved ledelse i helsesektoren

Emnet inngår i

Årsenhet i kommunikasjon og helseledelse.

Læringsaktiviteter

Videoforelesninger, øvingsoppgaver og individuelle innsendingsoppgaver. Emnet gjennomføres i sin helhet som nettbasert emne uten stedlig undervisning

Anbefalt tidsbruk

210 timer.

Arbeidslivstilknytning

Ingen.

Obligatorisk aktivitet

Vurderingsuttrykk: Godkjent/Ikke Godkjent (G/IG)

Består av to obligatoriske innsendingsoppgaver.

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

 • Eksamensform: Individuell, skriftlig eksamen
 • Varighet: tre timer
 • Hjelpemidler: ingen

Gradert karakter i henhold til Nasjonal karakterskala

Pensumlitteratur

Orvik A. Organisatorisk kompetanse: Innføring i profesjonskunnskap og klinisk ledelse. 2. utg. Oslo: Cappelen Dam; 2015. ISBN: 978820245593-4. 376 sider. Pris: ca. 539,-

Høst T. Ledelse i helse- og sosialsektoren. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget; 2014. Kap. 1-5, 9. ISBN: 9788215021508. 170 sider. Pris: ca. 399,-

Samlet sidetall/pensum

546 sider.

Anbefalt litteratur

Strand T. Ledelse, organisasjon og kultur. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget; 2007. ISBN: 9788245004243. Prsi: ca. 699,-

Høst T. Ledelse i helse- og sosialsektoren. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget; 2014. ISBN: 9788215021508. Kap. 6-8 (Kapitlene omhandler sentrale tema i påfølgende kurs). Pris: ca. 399,-