✕  Lukk søk

Kollektiv arbeidsrett (6101)

Innhold

* Rettskilder i den kollektive arbeidsretten

* Tariffavtalebegrepet

* Tariffavtalens virkninger

* Interessetvister

* Kollektive forhandlinger

* Rettstvister

* Arbeidsretten

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om trekk ved det norske arbeidsmarkedet, om lønnsdannelse og om arbeidslivets organisasjoner
 • har kunnskap om rettskildebildet i arbeidsretten, særlig den kollektive arbeidsretten, inkludert forholdet mellom individuell og kollektiv arbeidsrett og om forholdet mellom den kollektive arbeidsretten og europeisk rett (EØS-rett og menneskerettighetene)
 • har kunnskap om hva en tariffavtale er og dens betydning i den kollektive arbeidsretten
 • har kunnskap om inngåelse og oppsigelse av tariffavtaler
 • har kunnskap om rettigheter og plikter som følger av tariffavtalene for organisasjonene og deres medlemmer, om forholdet mellom tariffavtalen og arbeidsavtalen og om tariffavtalens ufravikelighetsvirkninger
 • har kunnskap om kollektive forhandlinger
 • har kunnskap om interessetvister og rettstvister og hvordan disse løses
 • har kunnskap om oppgaver offentlige organer er tillagt på denne del av arbeidsretten.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan identifisere relevante problemstillinger innenfor fagområdet både i teori og praksis
 • forstår begreper og betydningen av ulike rettskildefaktorer
 • kan foreta en kritisk vurdering av problemstillinger og drøftelser av faglige spørsmål innenfor fagområdet

Generell kompetanse

Studenten...

·         kan anvende kunnskaper og ferdigheter på en selvstendig og kritisk måte i forbindelse med relevante problemstillinger i kollektiv arbeidsrett

Emnet inngår i

Bachelor HR og personalledelse

Bachelor i administrasjon og ledelse

Årsenhet i HR og Personalledelse

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som nettundervisning med fri progresjon. Studiet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster og interaktive oppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig individuell eksamen. Alle obligatoriske innsendingsoppgaver skal være fullført og bestått før eksamen. Emnet har en faglig veileder som besvarer skriftlige spørsmål og gir tilbakemelding.

Studenten har 18 måneder på å fullføre emnet.

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Arbeidslivstilknytning

.

Obligatorisk aktivitet

Vurderingsuttrykk: Godkjent/Ikke Godkjent (G/IG)

Består av 2 obligatoriske innsendingsoppgaver.

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Gokjent lov/ materialsamling i kollektiv arbeidsrett. Lovsamligen/materialsamling må godkjennes av emneansvarlig.

Pensumlitteratur

Ernes, Kjell Ove, Patrick Neumann og Tron Løkken Sundet. 2018. Lov- og regelsamling i arbeidsrett 2018-19. Oslo: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245023626. Sider: 750. Pris: ca.499,-

Side til forlaget: https://www.fagbokforlaget.no/Lov-og-regelsamling-i-arbeidsrett-2018-19/I9788245023626

 

Evju, Stein, Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke. 2013. Det kollektive arbeidslivet: Organisasjoner, tariffavtaler og lønnsoppgjør. Kap. 1,2, 3 og 5. ca 150 sider. ISBN: 9788215011240. Pris: 409,-

Sundet, Tron Løkken. [2017] Tariffavtalen - utvalgte emner. 2. utg. Oslo: Forlag. ISBN: ?. Pris: ? Antall sider: ca. 200 [Forventes utgitt høst 2017. Emneansvarlig informerer nærmere]

Samlet sidetall/pensum

ca 1200 sider

Anbefalt litteratur

Etter avtale med emneansvarlig.