✕  Lukk søk

Digital markedsføring (6276)

Innhold

Tema 1:

Teknologi og markedskommunikasjon,  muligheter og begrensninger.

Tema 2:

Strategi for integrert digital markedskommunikasjon

Tema 3:

Ulike type digitale aktiviteter (Webside, SMO, mobil, sosiale medier, etc.)

Tema 4:

Digital kampanjer

Tema 5:

Evaluering av effekter

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om betydningen av teknologi i markedskommunikasjon.
  • har kunnskap om sammenhengen mellom virksomhetens strategi, markedsstrategi og strategi for digitale kampanjer.
  • har kunnskap om de viktigste aktivitetene innen digital markedskommunikasjon.

 

Ferdigheter

Studenten...

  • forstår elementer som skal inngå i en digital kampanje.
  • kjenner til teknikker og verktøy for effektmålinger.

 

Generell kompetanse

Studenten...

  • er i stand til å være med på å utforme en digital kampanje.
  • kan evaluere effekten av en digital kampanje.

Emnet inngår i

Bachelor i administrasjon og ledelse
Årsenhet i markedsføring og salg

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som nettundervisning med fri progresjon. Studiet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, interaktive oppgaver og videoforelesninger. Emnet har en faglig veileder som besvarer skriftlige spørsmål og gir tilbakemelding.

Studenten har 18 måneder på å fullføre emnet.

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Obligatorisk aktivitet

Vurderingsuttrykk: Godkjent/Ikke Godkjent (G/IG).

Består av to obligatoriske innsendingsoppgaver.

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: 72 timers skriftlig hjemmeeksamen

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Chaffey, Dave og Fiona Ellis-Chadwick. 2016. Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice. 6 utg. Pearson: Harlow. ISBN: 9781292077611. Kapittel 1-10. Pris: ca. 649,-

Samlet sidetall/pensum

Ca. 648 sider