✕  Lukk søk

Kreativitet, innovasjon og nyskapning (6316)

Innhold

Dette kurset handler om kreativitet og innovasjon. Kurset eksplorerer begrepet kreativitet og faktorer som hemmer og fremmer kreativitet og innovasjon hos individer og team i organisasjonerGjennom teori og praksis søker kurset å fremme studentenes evne til å generere og utvikle ideer, se muligheter og å organisere for kreativitet. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • kan definere sentrale begreper og teoretiske tilnærminger knyttet til kreativitet
  • kan redegjøre for ulike typer kreativitet
  • kan redegjøre for ulike faktorer som hemmer eller fremmer kreativitet i individer eller i team i organisasjoner
  • kjenner til og forstår rollen ledelsen spiller i det å fremme kreativitet og innovasjon i en organisasjon

Ferdigheter

Studenten...

  • kan diskutere ulike former for kreativitet og betydningen av kreativ tenkning for individer, team og organisasjoner
  • kan analysere organisasjonskulturer, prosesser,  strukturer og klima i henhold til teorier om kreativitet
  • kan utvikle, organisere og realisere en kreativ prosess
  • kan praktisere kreativ problemløsning og kreativ tenkning 

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan reflektere kritisk over hvilken rolle kreativitet spiller for enkelt individer, team så vel som organisasjoner
  • kan reflektere over den samfunnsmessige betydningen av kreativitet og innovasjon

Emnet inngår i

Bachelor i administrasjon og ledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som nettundervisning med fri progresjon. Studiet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, interaktive oppgaver og videoforelesninger. Emnet har en faglig veileder som besvarer skriftlige spørsmål og gir tilbakemelding.

Studenten har 18 måneder på å fullføre emnet.

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Arbeidslivstilknytning

Forelesningene vil suppleres med relevante eksempler presentert som case og gjesteforelesere.

Obligatorisk aktivitet

Vurderingsuttrykk: Godkjent/Ikke Godkjent (G/IG).

Består av to obligatoriske innsendingsoppgaver.

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer                               

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)                                                      

Vekting: 100 % av samlet vurdering                                                                                  

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Amabile, Teresa M. 1997. "Motivating Creativity in Organisations: On doing what you love and loving what you do." California Management Review, 40(1):39-58. 19 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=9712191746&site=ehost-live&scope=site ]

Amabile, Teresa M. 1998. "How to Kill Creativity." Harvard Business Review, 76(5):76-87. 11 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=1048966&site=ehost-live&scope=site ]

Amabile, Teresa M., Constance Hadley og Steven J. Kramer. 2002. "Creativity under the gun." Harvard Business Review, 80(8):52-61. 9 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=7157141&site=ehost-live&scope=site ]

Bangle, Chris. "The ultimate Creativity Machine: How BMW turns art into profit." Harvard business Review, 79(1):47-55. 8 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=3933435&site=ehost-live&scope=site ]

Brown, Tim (2016). "Leaders can turn creativity into a competitive advantage", Harvard Business Review, 02.11, 2016. 4 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=120582131&site=ehost-live&scope=site ]

Catmull, Ed. 2008. "How Pixar fosters collective creativity." Harvard Business Review, 86(9):64-72. 9 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=33982981&site=ehost-live&scope=site ]

Csikszentmihalyi, Mihaly. 2013. Creativity: The Psychology of Discovery and Invention. Harper Perennial. ISBN: 9780062283252. Part 1 and 3. 286 sider.

Moultrie, James og Alasdair Young. 2009. "Exploratory Study of Organizational Creativity in Creative Organizations." Creativity and Innovation Management, 18(4): 299-314. 15 sider. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=45132356&site=ehost-live&scope=site ]

Seelig, Tina. (2013, Jan 1). Shift your Lens: The Power of Reframing Problems. Harvard Business School Case. ROT190-PDF-ENG. 01, 2013. 5 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=84528949&site=ehost-live&scope=site ]

Sutton, Robert I. og Thomas A. Kelley. 1997. Creativity doesn't require Isolation: why product designers bring visitors "backstage". California Management Review, 40(1):75-91. 16 s. [Elektronisk tilgjengelig via Biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=9712191748&site=ehost-live&scope=site ]

Sutton, Robert I. 2001. "The weird rules of creativity." Harvard Business Review, 79(8):94-103. 10 sider. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=5134700&site=ehost-live&scope=site ]

Thompson, Leigh L. 2013. Creative conspiracy: The new rules of breakthrough collaborationBoston: Harvard Business Review Press. ISBN: 9781422173343. 256 sider.

Waber, B. , Magnolfi, J. and Lindsay, G. (2014), "Workspaces that move people", Harvard Business Review , Vol. 92 No. 10, pp. 68-77. 9 s [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=98407138&site=ehost-live&scope=site ]

Digitalt kompendium i emne 6316 Kreativitet, innovasjon og nyskapning legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder: 

Csikszentmihalyi, Mihaly. 2006. "A Systems Perspective on Creativity." I Henry (red.) Creative management and development, 3-17. 3. utg. London: Sage. 14 s.

Samlet sidetall/pensum

671 sider

Anbefalt litteratur

Catmull, Ed. 2014. Creativity, Inc: Overcoming the unseen forces that stand in the way of true inspiration. New York: Random House. ISBN: 9780593070109.

Sawyer, Keith. 2008. Group genius: The creative power of collaboration. Basic Books. ISBN: 9780465071937.