✕  Lukk søk
Uke 16, 20/04

Helse og teknologi


Ny teknologi kan gi store fordeler, men skaper også nye utfordringer. Om du er interessert i å få et innblikk i og økt kunnskap om innovasjon og mulighetene som ligger i helseteknologi bør du delta på frokostmøte hos Westerdals institutt for teknologi.

Vi vil med innlegg fra institutt for helsevitenskap, institutt for teknologi og internasjonal keynote Pradeep Kumar løfte frem nasjonale og internasjonale perspektiver på hva teknologi kan gi oss og hvordan vi påvirkes.

Frokostmøtet vil gi deg et innsikt i muligheter og utfordringer vi står ovenfor i de kommende årene og aktuelle problemstillinger.

Deltagelse er gratis og det serveres lett frokost.

Program

Kl. 08.00: Lett frokost på Campus Fjerdingen

Kl. 08.30: Velkommen ved professor Tor-Morten Grønli

Kl. 08.40: Innlegg fra professor Per Morten Fredriksen, institutt for helsevitenskap «E-helse i et helseperspektiv»

Kl. 09.00: Innlegg fra professor Pradeep Kumar Ray, Shanghai Jiao Tong University «mHealth for Developing Countries: Social Entrepreneurship Perspective»

Kl. 09:20: Innlegg fra førsteamanuensis Mira Grisot, institutt for teknologi
«Data work for personalized care: examining nurses’ practices in remote monitoring of chronic patients»

Kl. 09:40: Innlegg fra høgskolelektor Siri Fagernes, institutt for teknologi «Accessible printed texts»

Kl. 10.00: Arrangementet avsluttes

Arrangementet holdes på Campus Fjerdingen, Christian Krohgs gate 32, 0185 Oslo

Ved spørsmål kontakt:
Tor-Morten Grønli
48 15 64 76
tmg@westerdals.no