✕  Lukk søk

Oppstartsworkshop – Studieglede

Uke 33 — Oslo

Med Chief Happiness Officer, Henrik Mærsk.

Henrik Mærsk

Det finnes mye forskning som viser at studenter som trives lærer mer. Samtidig vet vi, at jo gladere mennesker er desto bedre trives de. Glede og trivsel er vidt forskjellige ting og påvirkes på vidt forskjellige måter. Men hva er forskjellen på trivsel og glede og hvorfor er det helt sentralt å vite? Det handler dette foredraget blant annet om.

Mister man gleden ved studiet blir man mindre produktiv, trist og en dårligere medstudent. Er mengden av dårlige dager mange nok tar vi negativiteten med hjem og i verste tilfelle går det ut over vår helse og kan påvirke nattesøvn, immunforsvar og føre til depresjoner. Og det er jo ikke derfor vi studerer! Ei heller er det for å oppleve ensomhet, mobbing og angst for å prestere. Det er for å oppleve mestring, læring, vennskap og utvikling.

Det som er avgjørende for å oppleve studieglede er våre relasjoner og personlige kontakt medstudenter og forelesere imellom. Henrik vil derfor også i foredraget fokusere på hvordan skaper man et studiemiljø som legger til rette for personlig og faglig vekst og fremgang.

Hvordan blir man gladest mulig på studiet, sammen og hver for seg?

“It ain’t what you don’t know that gets you into trouble. It’s what you know for sure that just ain’t so”. Mark Twain.

  • Hvor: B1-02
  • Når: 15. og 16.august
  • Tid: Se timeplanen for tidspunkt for din klasse.