✕  Lukk søk
Uke 46, 12/11

Rykende fersk forskning om salg og bærekraft presenteres på Høyskolen Kristiania

Velkommen til frokostseminaret hvor vi presenterer de ferske resultatene.

Selgerne har erfaringene, selgerne har relasjonene og de har kundene. Men; har de kunnskapen om det som er aller viktigst for å skape de gode salgsprestasjonene? Og, kjenner selgerne og bedriftens ledere til hvordan fokus på bærekraft kan gi bedret økonomi og styrket markedsposisjon?

12. november inviteres du på gratis frokostseminar der du får høre de ferskeste forskningsfunnene om effektivt salg. Vi kan love deg spennende formiddagstimer med nye tanker og kunnskap om salg. Så er spørsmålet hvordan forskningsfunnene passer med dine erfaringer. Om de beriker din innsikt, eller ender opp i to eller kanskje enda flere syn på hvordan morgendagens selgere og ledere bør jobbe.

 

 

Program

08.00 Registrering, frokost, kaffe

08.30 Åpning ved prorektor for forskning ved Høyskolen Kristiania, professor Trine Meza.

08.40 Selgerens tilfredshet – en kilde til økt lønnsomhet for kundene?

«Alle» vet hvor viktig det er for en bedrift å ha tilfredse kunder. Men hvilke effekter gir det at selgeren er tilfreds med kundene? Her kommer solide argumenter til dine neste forhandlinger!

Nils M. Høgevold presenterer resultater fra et norsk forskningsprosjekt som har fokus på kunderelasjonen sett fra selgerens ståsted.

Henrik Klemetsen fra Oracle presenterer sine tanker om hvilke praktiske konsekvenser forskningsfunnene gir salgsorganisasjoner og deres kunder.

09.10 Salgets betydning i en tid med fokus på bærekraft

Bærekraft opptar stadig flere bedriftsledere. Bærekraftig forretningsutvikling krever fokus på økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft. Med utgangspunkt i internasjonal forskning reflekter Professor Gøran Svensson om hvordan bærekraftsarbeid påvirker bedriften økonomisk.

Flokk oppnår betydelige resultater av sitt langsiktige bærekraftsarbeid. Allerede for 10 år siden produserte Flokk kontorstoler med 60 % lavere Co2 utslipp enn den beste konkurrenten. Senior Vice President Christian Lodgaard forteller hvordan arbeidet for 25 år siden var en tanke «å gjøre det rette» til hvordan kunnskap og prosesser i dag gir økt konkurransekraft og bedret økonomi.

10.00 Hva er de viktigste faktorene som skaper gode salgsprestasjoner?

Det finnes mye internasjonal forskning om hva som skaper salgsprestasjoner. I en tid med store endringer, er resultatene fortsatt aktuelle og er de gyldige også i Norge? Resultater fra et omfattende forskningsprosjekt innen salg og salgsprestasjoner presenteres av Nils M. Høgevold.

10.30 Spørsmål fra salen – avslutning

 

Om foredragsholdere:

Christian Lodgaard

Christian er Senior Vice President og ansvarlig for Flokks bærekraftsarbeid, merker og sortimentutvikling.

 

Henrik T. Klemetsen

Henrik jobber i dag i som Senior sales resource i Oracle og har mangeårig erfaring innen salg og salgsledelse, blant annet som salgsdirektør i Canon.

 

Gøran Svensson

Gøran er professor ved Institutt for Markedsføring og professor i Halmstad Universitet. Svensson er svært aktiv forsker med over 300 vitenskapelige publiseringer og sitter i Editorial Board ved flere ledende internasjonale tidsskrifter.

 

Nils M. Høgevold

Nils er programansvarlig for Bachelor i Markedsføring og salgsledelse samt førsteamanuensis ved Institutt for Markedsføring.  I tillegg til forskning, utvikling og undervisning ved Høyskolen Kristiania har han mange års næringslivserfaring fra ulike posisjoner innen salg og markedsføring.