✕  Lukk søk

Kvinne i sofa med laptop

Deltidsstudier på nett

Med deltidsstudier på nett får du en praktisk og yrkesrettet fagskoleutdanning. Studieopplegget er nettbasert og fleksibelt og lar seg kombinere med jobb og familie. Samtidig vil du bli en del av et klassemiljø og får tett oppfølging av lærerne våre og kunne sparre med medstudenter.
Som student hos oss kan du enkelt legge opp en fleksibel studiehverdag enten du ønsker å ta et kurs for å utvikle deg til å få nye muligheter, faglig påfyll, formalisere kompetansen du allerede har eller rett og slett ønsker påfyll av ny kunnskap.
Vi kombinerer tett oppfølging og fast progresjon med selvstudier og nettbasert undervisning.
Norges Yrkesakademi ble i 2018 fusjonert med Fagskolen Kristiania.

Lurer du på hvordan det er å studere hos oss? Les mer her.

Deltidsstudier på nett med oppstart uke 5 i 2020

Helse og oppvekst

Deltid | 1  år | 30 studiepoeng

Ønsker du kunnskap om helsesektorens oppbygging, helsepolitiske mål, reformarbeid, organisering og ledelse? Vi har lagt vekt på å utvikle en utdanning som fanger opp føringer i de nyeste reformene innen helsesektoren. Bruk av digitale verktøy ved innhenting av informasjon og saksbehandling står sentralt. Helsekoordinator fanger opp føringer i Samhandlingsreformen. Utdanningen er bygget opp rundt to hovedtemaer: Samhandlingskompetanse og kommunikasjon og kompetanse i forvaltning og helsepolitikk.

Økonomi, administrasjon og markedsføring

Deltid | 1  år | 30 studiepoeng

Studiet Digital markedsføring gir deg innsikt i markedsføring på nettet. Du opparbeider deg en solid forståelse av kunder og marked samt mekanismene bak en god kundeopplevelse i digitale medier.

Deltid | 2  år | 60 studiepoeng

Juridiske assistenter har stadig mer selvstendige og spesialiserte arbeidsfelt, de arbeider ofte i team med annet administrativt støttepersonell og med advokatene/juristene. Det kreves dessuten at de har solid digital kompetanse og at de behersker ulike digitale verktøy som bedriften bruker.  

Deltid | 1  år | 30 studiepoeng

Denne utdanningen gir deg grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen kontorarbeid. Utdanningen retter seg mot personer som ønsker å jobbe administrativt i privat næringsliv eller i offentlig forvaltning. Du vil få en bred og anvendelig kompetanse innen kontorfag. Utdanningen legger vekt på viktige egenskaper for en jobb i et kontorfaglig miljø: nøyaktighet, høye krav til egne prestasjoner, samarbeidsevne og serviceinnstilling.

Liker du å jobbe prosjektbasert og ønsker en ytterligere kompetanse i det å lede prosjekter? Utdanningen, prosjektledelse i praksis passer for deg som har noen års arbeidserfaring og som ønsker å styrke og formalisere din prosjektlederkompetanse. Utdanningen gir en innføring i prosjektledelse med de mest vanlige begreper, metoder og verktøy som brukes i prosjekter.

Deltid | 1  år | 30 studiepoeng

Denne utdanningen gir deg nødvendig kunnskap om sentrale regnskapsprinsipper og praktiske ferdigheter til å ta deg av årsregnskap, lønnsoppgjør og analyser. Du får teoretisk og praktisk kompetanse i å bruke regnskaps-, ordre-, faktura- og lønnssystemer.

Har du spørsmål eller trenger veiledning?

Marit Åsenden, ansatt på Høyskolen Kristiania

Har du spørsmål eller trenger veiledning?
Ta gjerne kontakt med oss:

Tlf : +47 46 44 07 00 (hverdager 08:00 – 16:00)
E-post: nettstudier@kristiania.no

Slik studerer du hos oss

Fagskolen Kristiania nettstudierFagskolen Kristiania på nett er en studiemetode med fast progresjon og ukentlige samlinger på nett. Går du glipp av en samling, kan du se opptak av undervisningen. Du blir del av et klassemiljø og møter andre i samme situasjon som deg selv. Som student får du personlig oppfølging fra lærere og administrasjon, du har en personlig studieveileder gjennom hele studietiden, og vi følger deg opp dersom du henger etter.

Les mer om hvordan du studerer på Fagskolen Kristiania på nett her

Aktuelt