✕  Lukk søk

Deltidsstudier på nett

Med fagskolestudiene på nett får du en praktisk og yrkesrettet fagskoleutdanning på deltid. Studieopplegget er nettbasert og fleksibelt. Samtidig vil du bli en del av et klassemiljø og får tett oppfølging av lærerne våre. Som student hos oss kan du enkelt legge opp en fleksibel studiehverdag. Vi kombinerer tett oppfølging og fast progresjon med selvstudier og nettbasert undervisning. Lurer du på hvordan det er å studere hos oss? Les mer her.

Norges Yrkesakademi er fusjonert med Fagskolen Kristiania. Les mer her.

Våre fagskolestudier på nett:

Helse og oppvekst

Deltid | 1 år | 30 studiepoeng

Er du helsesekretær eller kontoransatt i helsetjenesten og ønsker å heve kompetansen din innen sentrale fagområder? Studiet bygger på Samhandlingsreformen og setter deg i stand til å spille en viktig rolle i fremtidens helsetjeneste. Utdanningen som helseadministrasjonssekretær vil gjøre deg til en verdifull ressursperson. Du vil kunne fungere som aktiv lederstøtte og avlaste andre kolleger i betydelig grad både når det gjelder løpende administrativt arbeid, samt også å kunne gi konkrete innspill når det gjelder forbedring av systemer og saksbehandling.

Deltid | 1  år | 30 studiepoeng

Ønsker du kunnskap om helsesektorens oppbygging, helsepolitiske mål, reformarbeid, organisering og ledelse? Vi har lagt vekt på å utvikle en utdanning som fanger opp føringer i de nyeste reformene innen helsesektoren. Bruk av digitale verktøy ved innhenting av informasjon og saksbehandling står sentralt. Helsekoordinator fanger opp føringer i Samhandlingsreformen. Utdanningen er bygget opp rundt to hovedtemaer: Samhandlingskompetanse og kommunikasjon og kompetanse i forvaltning og helsepolitikk.

Deltid | 1  år | 30 studiepoeng

Ønsker du deg en kontorfaglig jobb i skolen hvor du spiller en sentral rolle i samarbeidet mellom skolens ansatte, elever og foresatte? Utdanningen som skoleadministrasjonssekretær gir deg etterspurt kompetanse som kan brukes til å gå rett inn i en administrativ funksjon i skolen. Kontoransatte er ofte de som har den store oversikten, er gode på å bygge relasjoner og de er et viktig bindeledd mellom elever, foreldre, lærere og ledelsen.

Økonomi, administrasjon, markedsføring og IT

Deltid | 1  år | 30 studiepoeng

Ønsker du å jobbe som administrativ støtte for ledere eller ledergrupper i det private næringsliv eller offentlig forvaltning?  Det finnes mange varianter av kontorfag ved ulike fagskoler i Norge. Studiet administrativ koordinator tilbyr noe litt mer enn bare vanlig kontorfag. Hvis du vil jobbe som administrativ støtte for ledere, trenger du en variert og bred kompetanse.

Deltid | 1  år | 30 studiepoeng

Studiet Digital markedsføring gir deg innsikt i markedsføring på nettet. Du opparbeider deg en solid forståelse av kunder og marked samt mekanismene bak en god kundeopplevelse i digitale medier.

Deltid | 1  år | 30 studiepoeng

Denne utdanningen gir deg grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen kontorarbeid. Utdanningen retter seg mot personer som ønsker å jobbe administrativt i privat næringsliv eller i offentlig forvaltning. Du vil få en bred og anvendelig kompetanse innen kontorfag. Utdanningen legger vekt på viktige egenskaper for en jobb i et kontorfaglig miljø: nøyaktighet, høye krav til egne prestasjoner, samarbeidsevne og serviceinnstilling.

Deltid | 1  år | 30 studiepoeng

Utdanningen retter seg mot personer som ønsker å jobbe med lønns- og personalforhold i bedrifter, både større bedrifter med egne avdelinger for dette, og i mindre bedrifter og institusjoner hvor lønns- og personalarbeid inngår som en del av arbeidsoppgavene.

Deltid | 1  år | 30 studiepoeng

Denne utdanningen gir deg nødvendig kunnskap om sentrale regnskapsprinsipper og praktiske ferdigheter til å ta deg av årsregnskap, lønnsoppgjør og analyser. Du får teoretisk og praktisk kompetanse i å bruke regnskaps-, ordre-, faktura- og lønnssystemer.


Har du spørsmål eller trenger veiledning?
Ta gjerne kontakt med oss:

Tlf +47 46 44 07 00 (hverdager 08:00 – 16:00)

Eller send mail til:

silja.bredeveien@kristiania.no
hegeborke.lillekroken@kristiania.no

Slik studerer du hos oss

Fagskolen Kristiania nettstudierFagskolen Kristiania på nett er en studiemetode med fast progresjon og ukentlige samlinger på nett. Går du glipp av en samling, kan du se opptak av undervisningen. Du blir del av et klassemiljø og møter andre i samme situasjon som deg selv. Som student får du personlig oppfølging fra lærere og administrasjon, du har en personlig studieveileder gjennom hele studietiden, og vi følger deg opp dersom du henger etter.

Les mer om hvordan du studerer på Fagskolen Kristiania på nett her

Aktuelt