✕  Lukk søk

Gratis tilbud innen helse og oppvekst

Vi tilbyr et knippe utdanninger innen fagområdene helse og oppvekst som er støttet av myndighetene og derfor gratis for deg som fyller opptakskriteriene.

Info om våre gratistilbud innen oppvekst

Vi tilbyr videreutdanning på fagskolenivå for fagarbeidere og assistenter i barnehagene. Utdanningene er nett- og samlingsbasert og tas ved siden av jobb over to år på deltid.
Studienes innhold bygger på sentrale temaer fra Rammeplan for barnehagen og gir deg økt formell pedagogisk kompetanse innen den aktuelle studieretningen.

Utdanningsdirektoratet har de siste årene gitt tilskudd til fagskoler for å kunne tilby disse tre utdanningene i forbindelse med myndighetens satsning på kompetanseøkning i barnehagene (Kompetanse for fremtidens barnehage 2018-2022).
Vi tilbyr et begrenset antall gratis studieplasser med oppstart høsten 2019.

Opptakskriterier oppvekst
For å få studiet gratis må du må være ansatt i en barnehage med barn som gir deg mulighet til praksiserfaring innen aktuell tematikk. Du må også kunne gjennomføre praksis på egen arbeidsplass.
Les mer om opptakskriterier under hvert enkelt studie.

Studiestart
Uke 36, 2019 – fortløpende opptak. Søk nå!

Info om våre gratistilbud innen helse

Mer info kommer fortløpende.

Våre gratistilbud

Oppvekst

Deltid | 2  år | 60 studiepoeng

Utdanning for «De yngste barna (0-3 år) i barnehagen» er et prioritert område. De yngste barna trenger trygghet og nærhet for å kunne utvikle seg og utforske verdenen. Det er derfor viktig med voksenpersoner som innehar kunnskapen om de yngste barnas særegenheter, samt ser betydningen av trygghet for barns læring, væremåte og trivsel. 

Deltid | 2  år | 60 studiepoeng

Denne utdanningen er for ansatte i barnehagen som ønsker å legge til rette for god språkutvikling for alle barn. Utdanningen gir deg grunnlag for å legge til rette for et flerkulturelt fellesskap og stimulering av språk hos barn med ulik kulturell og språklig bakgrunn.

Deltid | 2  år | 60 studiepoeng

Barn med særskilte behov er en fagskoleutdanning som skal gi deg mulighet til å styrke din faglige kompetanse på ulike områder, slik at du kan møte utfordringer i barnehage, skole, SFO og annet barne- og ungdomsarbeid. Barn med særskilte behov er  for deg som ønsker å bli en reflektert yrkesutøver med høy yrkesetisk forståelse i ditt arbeid med barn og unge.

Helse

Deltid | 1 år | 30 studiepoeng

Er du helsesekretær eller kontoransatt i helsetjenesten og ønsker å heve kompetansen din innen sentrale fagområder? Studiet bygger på Samhandlingsreformen og setter deg i stand til å spille en viktig rolle i fremtidens helsetjeneste. Utdanningen som helseadministrasjonssekretær vil gjøre deg til en verdifull ressursperson. Du vil kunne fungere som aktiv lederstøtte og avlaste andre kolleger i betydelig grad både når det gjelder løpende administrativt arbeid, samt også å kunne gi konkrete innspill når det gjelder forbedring av systemer og saksbehandling.

Deltid | 1  år | 30 studiepoeng

Ønsker du kunnskap om helsesektorens oppbygging, helsepolitiske mål, reformarbeid, organisering og ledelse? Vi har lagt vekt på å utvikle en utdanning som fanger opp føringer i de nyeste reformene innen helsesektoren. Bruk av digitale verktøy ved innhenting av informasjon og saksbehandling står sentralt. Helsekoordinator fanger opp føringer i Samhandlingsreformen. Utdanningen er bygget opp rundt to hovedtemaer: Samhandlingskompetanse og kommunikasjon og kompetanse i forvaltning og helsepolitikk.

Har du spørsmål eller trenger veiledning?

Ta gjerne kontakt med oss:
Tlf : +47 46 44 07 00 (hverdager 08:00 – 16:00)
E-post: nettstudier@kristiania.no

Slik studerer du hos oss

Fagskolen Kristiania nettstudierFagskolen Kristiania på nett er en studiemetode med fast progresjon og ukentlige samlinger på nett. Går du glipp av en samling, kan du se opptak av undervisningen. Du blir del av et klassemiljø og møter andre i samme situasjon som deg selv. Som student får du personlig oppfølging fra lærere og administrasjon, du har en personlig studieveileder gjennom hele studietiden, og vi følger deg opp dersom du henger etter.

Les mer om hvordan du studerer på Fagskolen Kristiania på nett her

Aktuelt