✕  Lukk søk

Oslo

Ved behov for førstehjelp:

Kontakt enten studentservicesenteret eller besøksresepsjonen. Du når dem også på telefon 22 59 60 00.

Brannvernleder: John Gilliland (vaktmester)
 • Tlf: 471 79 619
 • Møtested ved brann: Stortorvet
Førstehjelp

I hver etasje i Kirkegata 24-26 finnes det førstehjelpskofferter:

 • 1. etasje. Felles resepsjon og besøksresepsjon i Prinsens gate (også hjertestarter)
 • 4. etasje. I åpent landskap (fløy B)
 • 5. etasje. Fellesadministrasjon/drift (fløy A)
 • På Biblioteket er det både førstehjelpskoffert og hjertestarter

Bergen

Brannansvarlig: Trond-Morten Halvorsen
 • Møtested ved brann: Ved lagerbygg på Holbergkaien
 • Førstehjelpskoffert: Resepsjon 1. etasje.
 • Hjertestartere: Resepsjon 1. etasje. og ved heisdør i 5. etasje.
Førstehjelpskontakt: Marianne Merkesdal

Trondheim

Brannansvarlig: Kristian Sundklakk
 • Hjertestarter: Resepsjon.
 • Førstehjelpskoffert: Kantinen, i verkstedet 3. etasje 63, ved printer i 1. etasje 61, ved printer i 4. etasje 61 og i fellesarealet for foto/film.

Branninstruks

Gjør deg kjent med
 • Rømningsveiene
 • Nærmeste brannalarm
 • Slokkeutstyrets plassering og virkemåte
Hvis brann oppstår
 • Prøv å slokke branntilløpet
 • Utløs manuell brannalarm
 • Ring brannvesenet
Ved alarm
 • Lukk dører og vinduer
 • Steng gasskraner og flaskeventiler
 • Følg instruks til ansatte i gul vest
 • Forlat bygget
 • Meld fra dersom du vet årsak til utløst brann
 • Heis skal ikke benyttes ved brannalarm!

Beredeskap

Hvilken klasse går jeg i?

Du ser hvilken klasse du tilhører i klasseinndelingen tilknyttet timeplanen, eller i din StudentWeb under «Studier».

Er det obligatorisk oppmøte i undervisning på høyskolen?

Skolens undervisningsform har fokus på at studentene skal være aktive og deltakende i sin egen læringsprosess for å få fullt utbytte av studiene.

Som fagskolestudent arbeider man praktisk og yrkesnært gjennom gruppe- og individuelle oppgaver. For størst mulig læringsutbytte anbefales det å delta i all undervisning.

Når foregår undervisningen?

Undervisning foregår mandag – fredag i tidsrommet 08.15 til 17.30. En undervisningsøkt varer normalt i 2 timer og 45 minutter, enten fra klokken 08.15, 11.45 eller 14.45.

Hva er Into Campus?

Into Campus er navnet på Høyskolen Kristianias oppstartsuke og har innhold av ulike aktiviteter de første dagene som ny student, både på dag- og kveldstid. Into Campus-uka er starten på de faglige og sosiale relasjoner du vil komme til å ha i løpet av studietiden.

Hva er faglig kick-off?

Under faglig kick-off møter du faglærer og dine nye klassekamerater. Her vil du få spesifikk informasjon som angår det studiet du skal følge. Høyskolen Kristiania bestreber å gi grunnlag for en god studiesituasjon for deg som student, og bidra til å utvikle et godt klasse- og læringsmiljø.

Målet for kick-offet er at alle i klassen skal bli bedre kjent med hverandre, noe vi anser som et nyttig grunnlag for en effektiv og trivselsfylt studiehverdag.

Har høyskolen et eget bibliotek?

Høyskolen Kristiania har egne bibliotek på campus Fjerdingen, campus Vulkan, campus Kvadraturen, i Trondheim og i Bergen.

 • Campus Fjerdingen: 1.etasje ved siden av kantina
 • Campus Vulkan: 1.etasje forbi resepsjonen
 • Campus Kvadraturen: Kongens gate 22
 • Bergen: 4.etasje ved Atriet
 • Trondheim: rom 202, ved siden av kantina

Her har du tilgang til en stor mengde pensum- og tilleggslitteratur, samt veiledning i litteratur- og informasjonssøk, kildekritikk og kildebruk i oppgaver, m.m.

Faglige studentassistenter (masterstudenter) hjelper deg med fagrelaterte spørsmål, oppgaveskriving og struktur, pensum, eksamensstress, SPSS m.m. De kan kontaktes i skranken i Kongens gate 22, eller på mail eller telefon i Trondheim og Bergen.

På bibliotekene er det også studentarbeidsplasser.

Hva betyr semesterregistrering og når er fristen for dette?

Semesterregistrering i StudentWeb er en rutine alle studenter ved Høyskolen Kristiania må gjennomføre hvert semester.

Frist for å semesterregistrere/godkjenne utdanningsplanen i StudentWeb er

 • 15. september for høstsemesteret
 • 15. februar for vårsemesteret.

NB: StudentWeb åpner for semesterregistrering for nye studenter først når du starter på skolen i uke 33.

Hva skjer hvis jeg ikke godkjenner utdanningsplanen min innen fristen?

Du vil ikke få utbetalt støtte fra Lånekassen om du ikke er semesterregistrert, og du blir heller ikke vurderingsmeldt til eksamenene du skal ha for det gjeldende semesteret. Det er derfor viktig at du godkjenner utdanningsplanen innen fristen hvert semester.

Dersom du likevel ikke har gjort dette må du kontakte din studierådgiver.

I min StudentWeb står det at jeg ikke er undervisningsmeldt, kun vurderingsmeldt. Hva betyr dette?

Undervisningsmelding har ingen praktisk betydning for deg. Vurderingsmeldingen tilsier at du er meldt opp til eksamen med tilhørende vurdering. Det er derfor ikke et problem hvis du får beskjed om at du ikke er undervisningsmeldt.

Kan jeg bytte til en annen linje på skolen?

Som ny student er fristen 1.september for å bytte til en annen linje ved samme studiested. Spørsmål rundt dette rettes til opptak@kristiania.no.

For å bytte linje underveis i studieløpet, gjelder oppsigelsesfristene som du finner under menypunktet «fagskolekalender». Spørsmål rundt dette sendes til opptak@kristiania.no.

Kan jeg jobbe ved siden av studiene?

Alle studiene ved Høyskolen Kristiania er heltidsstudier. Det er likevel mange som har deltidsjobber, og studiene kan kombineres med en deltidsstilling ved siden av.

Hvor finner jeg pensumoversikten og når publiseres emnebeskrivelsene?

Pensumoversikten finner du i emnebeskrivelsen under punktet «Litteratur».

Emnebeskrivelsene publiseres 20.desember for vårsemesteret og 1.juli for høstsemesteret. Denne informasjonen finner du under menypunktet «fagskolekalender».

Trenger jeg noe utstyr og egen Mac/PC i studiet?

Informasjon om anbefalt utstyr får du ved skolestart.

Må jeg kjøpe Office-pakken?

Alle studenter får tilgang til Office 365, og gjennom der mulighet til å installere Office‑programpakken på PC‑en sin. Studentene har tilgang til programvaren så lenge man er student hos oss.

Gå hit for veiledning og innlogging.

Hvilke programvarer finnes det på skolen?

På skolens datamaskiner finnes standard programvare som Adobe CC («adobepakken»), ArchiCAD, Atlantis og Office.

Finnes det studentrabatter på ulike programvarer?

Studentene får fullversjon av Microsoft Office 365 av oss. Utover dette har leverandører som Graphisoft og Adobe egne studentrabatter for sin software.

For spørsmål angående all programvare ta kontakt med it@kristiania.no

Hva gjør jeg dersom jeg må kontinuere og har behov for programvare, men har mistet tilgang til høyskolen?

Uteksaminerte studenter som skal ta opp igjen eksamen som krever spesiell programvare kan få gjestetilgang til lokaler og maskiner etter avtale.

Dette gis ved å kontakte oss på e-post it@kristiania.no.

Finnes det studentrabatter på innkjøp av Mac?

Det finnes studentrabatt ved kjøp av mac gjennom Apple. Ved studiestart har som regel også Eplehuset og andre utsalgssteder av mac studentrabatt på rundt 5-8 %.

Hvor er det studentarbeidsplasser på campus?

Det finnes studentarbeidsplasser spredt omkring på høyskolen:

Oslo:   

 • Biblioteket i Kongens gate 22
 • Grupperom i C3 og C4 i Kirkegata
 • B6 i Kirkegata (arbeidsrom)
 • Atriet i 1. etasje i Prinsensgate

Bergen:

 • 2. etasje: Tegnesal (rom 205)
 • 4. etasje: Atriet studentarbeidsplasser (areal 404)
  Biblioteket – boksamlingen (rom 401)
  Grupperom 412 – 418
  Sosial sone (areal 400)
 • 5. etasje: Lesesal (rom 501)
  Studentarbeidsplasser (areal 503 og 504)

Trondheim:

 • Biblioteket
 • Grupperom i 3. 4. og 5. etasje.
 • «Verksted» i 3. etasje.

Du kan i tillegg benytte deg av ledige klasserom og auditorier til egenstudier og eksamensforberedelser. For lån av klasserom er det førstemann til mølla-prinsippet som gjelder.

Når publiseres timeplanen for neste semester, og når er første skoledag?

Det finner du under menypunktet «fagskolekalender».

Hvem kontakter jeg når jeg opplever samarbeidsproblemer i eksamensgruppen min?

Da kan du ta kontakt med din studierådgiver som kan bidra til å finne en løsning som er hensiktsmessig for alle parter i gruppen.

Hvordan ser jeg hvilke eksamener jeg mangler, og når de kan tas opp igjen?

Manglende eksamener og emner ser du i din StudentWeb under «Resultater». Ved å huke av for «Alle resultater» vises alle emnene i din utdanningsplan, med resultat. Høstemner kan tas opp igjen i kontinuasjonsuken i uke 8, og våremner kan tas opp igjen i kontinuasjonsuken i uke 32.

Hvordan ser jeg hvilke eksamensformer jeg skal ha i et emne?

Aktuelle eksamens- og vurderingsformer er fastsatt i emnebeskrivelsen, under punktet «Vurdering». Eksamen kan være individuell eller gruppebasert. Mer informasjon finner du under hver emnebeskrivelse.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke har funnet noen å jobbe med til eksamen?

Dersom du mangler gruppe til eksamen er det flere ting du kan gjøre:

 • Kontakte tillitsvalgte i klassen og be om råd.
 • Sende melding til klassen via Luvit eller Facebook og forhøre om noen andre også trenger eksamenspartner eller har ledig plass i sin gruppe.
 • Kontakt faglig som kan sette deg i kontakt med andre studenter som også mangler gruppe.
 • Kontakt din studierådgiver for tips og råd.

Kan jeg gjøre en gruppeeksamen individuelt?

I utgangspunktet skal man forholde seg til vurderingsformen som er fastsatt i emnebeskrivelsen. Dersom man av vektig grunn ønsker å gjøre gruppeeksamen individuelt må dette søkes om via eget søknadsskjema. Ferdig utfylt skjema sendes til din studierådgiver.

Hvor finner jeg viktige datoer og frister?

Alle viktige datoer og frister finner du under menypunktet «fagskolekalender».

Hva betyr studieprogresjon?

Studieprogresjon måles ved antall fagskolepoeng en student har avlagt på angitt tidspunkt i studiet. 100 % studieprogresjon for en heltidsstudent ved Høyskolen Kristiania er 60 fagskolepoeng i løpet av et studieår.

Avdeling for studentoppfølging ved studierådgiver følger opp alle studenter som mangler resultat i ett eller flere emner en gang hvert studieår. Oppfølgingen skjer via epost og samtaler.

Hva er fagskolepoeng?

Alle fagskoleutdanninger ved Høyskolen Kristiania er godkjent av NOKUT, og gir derfor fagskolepoeng.

Fagskolepoeng ble opprettet for å gjøre yrkesutdanninger mer ettertraktet og for å gjøre det enklere å skape en målbar effekt av utdanningsløpet. Fagskolepoeng har også en positiv effekt med tanke på lånekassen da studenter får omgjort deler av lån til stipend for emner med fagskolepoeng de får vurdering i.

Ved fullført og bestått utdanning vil man ha opparbeidet seg 60 fagskolepoeng på 1. årige studier og 120 fagskolepoeng på 2. – årige studier. Det står angitt hvor mange fagskolepoeng hvert studium består av i studieplanen og under den aktuelle utdanningen på nettsidene våre.

Mister jeg skoleplassen hvis jeg ikke består eller fullfører alle eksamenene mine på første studieår?

Nei, du mister ikke skoleplassen din selv om du stryker eller ikke gjennomfører eksamener. Det er da viktig at du setter deg inn regler for kontinuasjon. Alle eksamener må være bestått for å få utstedt vitnemål. Du må også bestå eksamener for å få uttelling hos lånekassen.

Hvis jeg ikke godkjenner utdanningsplanen min i StudentWeb, regnes dette som oppsigelse?

Nei, det er kun skriftlig oppsigelse som er gyldig. Se din studiekontrakt for nærmere informasjon.

Kan jeg utsette studiene ett år?

Vi kan kun utsette studieplassen på bakgrunn av dokumentert verneplikt eller foreldrepermisjon. Dersom du ikke ønsker studieplassen for i år må du si opp denne ved å sende en e-post til opptak@kristiania.no og deretter søke på nytt neste år.

Søknadskjema åpner i november, og jo tidligere du søker, jo tidligere kan du sikre deg en studieplass.

Hvor lang tid har jeg på å fullføre studiet?

Studenten har en fullføringsfrist på inntil 2 år etter at studiet normalt skal være gjennomført, se § 13 i Høyskolen Kristianias forskrift.

Hva er TU/Tillitsutvalget?

Tillitsutvalget er et studentorgan og er en del av studentdemokratiet på høyskolen (jft Lov om universiteter og høyskoler § 4-1). Tillitsutvalget (TU) består av tillitsvalgte fra hver klasse og deres vara. TU ledes av fagansvarlig student og det avholdes 3-4 obligatoriske møter per semester.

Fagansvarlig som er leder for TU har ansvaret for å påse at studentenes faglige muligheter og rettigheter blir ivaretatt. Les om fagansvarligs arbeidsoppgaver her:

Hva er klassens halvtime?

Klassens halvtime er de tillitsvalgtes møter med klassen. Her kan klassen gi tilbakemelding på faglige og administrative forhold ved Høyskolen Kristiania. Viktige saker oppsummeres i klassens statusrapport og leveres til studierådgiver to ganger per semester. Se fagskolekalender.

Jeg har noen utfordringer, er det noen jeg kan snakke med?

Ta kontakt med din studierådgiver på avdeling for Studentoppfølging.

Hvilke former for tilrettelegging tilbyr dere på høyskolen?

Hvis du på grunn av sykdom, lese- og skrivevansker eller som følge av andre dokumenterte forhold har nedsatt yteevne i eksamenssituasjonen, kan du ha krav på tilrettelagt eksamensgjennomføring.

Særordning kan gis til studenter med dokumenterte lese-/skrivevansker, mødre som ammer, studenter som har en fysisk funksjonshemming eller har dokumentert psykiske problemer.

Ved særskilte tilfeller kan det tilrettelegges i undervisning og ellers i studiesituasjonen. Dette håndteres fra sak til sak. Spørsmål om dette rettes til din studierådgiver.

Jft Lov om universiteter og høyskoler § 4-3, Læringsmiljø:

(5) Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium.

Kan jeg få en karakterutskrift?

Du kan bestille karakterutskrift i din StudentWeb, under «Resultater». Dersom det haster, kan du også kontakt resepsjonen som kan utstede en karakterutskrift til deg.

Når får jeg vitnemålet mitt?

Vitnemål utstedes i september, og blir tilsendt per post. Det er ikke mulig å få tilsendt vitnemål tidligere, da eksamensresultater fra kontinuasjonsuken i uke 32 med tilhørende sensurfrister også skal inkluderes i vitnemålet. Dette gjelder for alle studenter uavhengig av om man har kontinuert en eksamen eller ei.

Jeg trenger vitnemål til videre studier, men jeg har ikke fått det ennå. Hva gjør jeg?

Da kan du bestille karakterutskrift og få en midlertidig bekreftelse fra din studierådgiver der det fremgår hvilke emner du har i det gjeldende semesteret. Dette dokumentet godtas som midlertidig dokumentasjon frem til vitnemålet er mottatt ved de fleste studiesteder.

Jeg trenger en bekreftelse på at jeg er student hos dere. Hvem henvender jeg meg til?

For en generell bekreftelse på at du er student hos oss kan du kontakte resepsjonen. Dersom bekreftelsen må inneholde bestemte elementer, kan du kontakte din studierådgiver.

Jeg har mistet studentkortet mitt. Hva gjør jeg?

Da kan du kontakte resepsjonen, som utsteder et nytt studentkort til deg. Dette koster 100,- kroner.

Hvordan sier jeg opp studieplassen min?

For å si opp studieplassen din må du sende en skriftlig oppsigelse til opptak@kristiania.no. Gjeldende oppsigelsesfrister finner du i fagskolekalenderen.

Jeg får ikke logget meg inn på LUVIT, hva gjør jeg?

Dersom du mangler passord til læringsportalen LUVIT finner du det her:

Hvis du fremdeles har problemer med innlogging kan du kontakte din studierådgiver eller IT Brukerstøtte på it@kristiania.no

Jeg skal kontinuere eksamen, hvordan får jeg tilgang til forelesningsnotater?

Dersom emnet du skal kontinuere ikke er tilgjengelig for deg på læringsportalen, kan du ta kontakt studierådgiver (Oslo), resepsjonen (Trondheim) og resepsjonen (Bergen) som hjelper deg med tilgang. I Bergen er det IT ansvarlig som sitter bak resepsjonen som vil gi deg tilgang til emnene på Luvit.

Vi anbefaler alle studenter å laste ned forelesningsnotater og annet materiell til sin egen datamaskin, i tilfelle det skulle oppstå tekniske problemer i læringsportalen eller at tilgangen har utløpt.