✕  Lukk søk

Kan akupunktur redusere bivirkninger?

Professor Terje Alræk skriver om akupunktur i den nyeste utgaven av tidsskriftet Kreftsykepleie.

Terje Alræk er professor i helsetjenesteforskning.

Alternativ behandling og kreft er tema i den nyeste utgaven av Kreftsykepleie. Der tar professor Terje Alræk for seg studier knyttet til kreft, der akupunktur er gitt for å redusere kvalme og oppkast, smerter, hetetokter og fatigue under eller etter den nødvendige kreftbehandlingen. 

Flere enkeltstudier viser at akupunktur kan ha effekt på symptomer knyttet til ulike kreftsykdommer eller til bivirkninger som stammer fra kreftbehandlingen. 

Akupunktur er en behandlingsform som har sin opprinnelse i Kina. Den er en viktig del av et medisinsk system som benevnes som tradisjonell kinesisk medisin (TKM) eller bare kinesisk medisin (KM). TKM består av mange andre behandlingsformer som f.eks. urtemedisin, qigong, kopping og en massasje form – tuina.

Den mest brukte behandlingsformen i Kina er kinesisk urtemedisin, som i Kina står for ca 80 % av den tradisjonelle medisinen. Kinesisk urtemedisin kan ikke sammenliknes med å drikke en kopp urte-te i ny og ne.

Kinesisk medisin er utbredt i Kina; mer enn 440 000 institusjoner, primært sykehus, tilbyr kinesisk medisin, antall sengeplasser er godt over 500 000, og i 1994 behandlet de 250 millioner mennesker poliklinisk. For å kunne praktisere kinesisk medisin i dagens Kina er minimumskravet en fem års bachelorutdannelse.

Akupunktur i Norge

Norske helsemyndigheter har utarbeidet tiltak for import og bruk av kinesisk urtemedisin. Strenge tiltak er nødvendig, ut ifra et pasient- og sikkerhetsperspektiv, fordi vi vet per i dag lite om interaksjoner mellom vestlig medikamentell behandling og kinesisk urtemedisin – spesielt viktig for kreftpasienter. I Norge er det spesielt akupunktur som har funnet sin plass både i og utenfor det offentlige helsevesenet.

Norske sykehus tilbyr akupunktur mest for behandling av smerter under fødsel og ved kroniske smertetilstander.

Bruk av akupunktur blant kreftpasienter

Akupunktur er, i vår del av verden, en av behandlingsformene som kommer inn under betegnelsen komplementær og alternativ medisin (KAM). Det innebærer at behandlingsformene er gitt som et tillegg til for eksempel standard vestlig medisinsk kreftbehandling. KAM har så langt ikke kunne dokumentere noen effekt på kreft per se, men blir brukt for å behandle en rekke symptomer knyttet til det å ha kreft eller bivirkninger fra nødvendige kreftmedisiner.

Vi vet mye om bruk av KAM blant kreftpasienter både internasjonalt og nasjonalt. Bruken av KAM blant kreftpasienter i Norge varierer også mellom kjønnene; grunner for dette har også blitt diskutert. I en studie av Rossi fra 2015 blir det referert til ulike KAM-behandlinger som ble gitt ved 47 kreftsentre, de fleste i Italia. Akupunktur sto for 55,3 % av behandlingene gitt på disse sentrene. Primærmålet for behandlingene var å redusere bivirkninger fra kjemoterapi og stråleterapi, spesielt relatert til kvalme og oppkast.

I tillegg ble akupunktur brukt som behandling ved kreftsmerter, iatrogen menopausesymptomer (spesielt de vasomotoriske), munntørrhet og angst.

Les hele artikkelen i Kreftsykepleie.