✕  Lukk søk

Høyskolens første kvinnelige professor

Gro Ladegård har blitt tildelt den høyeste formelle kompetansen i akademia.

Gro Ladegård, Master i ledelse

professor Gro Ladegård

Gro Ladegård ved Institutt for ledelse og organisasjon har blitt tildelt opprykk til professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania. Under tiltredelsesforelesningen ga hun gjestene innsikt i reisen fra utdannet møbelsnekker til professor.

Gro Ladegård forsker og underviser innen ledelse og styring, lederutvikling og entreprenørskap. Under tiltredelsesforelesningen med tittelen »Ledelse: Mennesket og systemet» var samspillet mellom det sosiale og det økonomiske systemet tema.

Mennesket og systemet

Gjennom Ladegårds akademiske karriere har målet hele tiden vært å utvikle og teste teorier innen ledelse. Tiltredelsesforelesningen startet derfor med en liten leksjon i filosofi, og hvordan vi mennesker forstår verden rundt oss ved hjelp av etablerte normer, regler og fornuft – områder som kan være ganske abstrakte.
Målet til Gro er å konkretisere det abstrakte og på den måten utvikle et teoretisk rammeverk for å kunne studere ledelse.

– Mennesker som jobber i organisasjoner, og særlig ledere, møter daglig på det å skulle både være et medmenneske, men samtidig fungere i et stort økonomisk eller organisatorisk system. Som leder er man nødt til å håndtere begge deler, og da må man forstå logikken ved hvert system. Den underliggende gyldigheten og argumentasjonen i de to sfærene er vidt forskjellige fra hverandre, forteller Gro.

Hvis man som leder evner å forstå logikken, blir man også bedre i stand til å håndtere rollen.

↳ Gro Ladegård

gro1For tiden forsker hun på lederroller i gaselle- og vekstbedrifter. I gründervirksomheter er det ofte sømløst mellom mennesker og systemer, fordi gründeren selv bygger et økonomisk system og en organisasjon samtidig som de bygger sin egen idé. Ladegårds tilnærming er derfor å se hvordan gründerrollen utvikler seg over tid, og hvordan de bygger opp systemet som i tradisjonelle bedrifter allerede er godt etablert.

Rektor Trond Blindheim introduserte den nye professoren og var svært tilfreds med å endelig ha en kvinnelig professor i fagstaben.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått vår første kvinnelige professor og jeg er stolt av at Gro jobber hos oss, forteller Blindheim.

Professor på sin egen måte

Gro selv er ikke spesielt opptatt av å være høyskolens første kvinnelig professor, ettersom også denne vurderingen har et system- og et menneske-aspekt ved seg.
– Å bli professor er en vurdering av arbeidet jeg har publisert, og har ikke noe med meg å gjøre som kvinne.

Å se at det står professor på døra mi, det er litt stas!

Gro var den åttende kvinnen i Norge som tok doktorgrad innenfor sitt fagfelt. Det betyr at det ikke finnes så mange tradisjonelle rollemodeller som kvinnelig professor.

– Det var jo et savn i doktorgradsarbeidet, å ikke ha rollemodeller. Men nå kan jeg skape rollen selv, og roller er jo det jeg er mest opptatt av. Jeg trenger ikke å tilpasse meg en tradisjonell rolle, bare være professor på min egen måte!

gro3

Rektoratet v/ seniorrådgiver Lora Shpak delte ut blomst og heder til den nye professoren


Professor Gro Ladegård

Gro Ladegård er Dr. Oecon fra Norges Handelshøyskole, med spesialfag i strategi og ledelse.Forskningen hennes er publisert i ledende internasjonale tidsskrifter som Leadership Quarterly og Journal of Small Business Management.

Hun har vært sentral i norsk forskning på ledelse og styring, og har publisert en vitenskapelig bok på dette tema. Ladegård har sittet i styret i European Academy of Management i flere år, og sitter i dag i styret for Høyskolen Kristiania. Hun er faglige studieleder for Høyskolen Kristianias Master i Ledelse og underviser i kommunikasjon, coaching, og styring og ledelse, både på bachelor- og masternivå.

Fagkyndig komité var:

  • Professor Jan Thorsvik, Universitetet i Agder
  • Professor Per Lægreid, Universitet i Bergen
  • Professor Aagoth Elise Lossius Storvik, Høyskolen i Oslo og Akershus