Institutt for ledelse og organisasjon

Institutt for ledelse og organisasjon har mange aktive forskere som jobber med ny og interessant forskning innenfor fagfeltet organisasjon, ledelse og lufttransport.

Forskningen blir publisert i anerkjente internasjonale tidsskrifter.

Institutt for ledelse og organisasjon har høy kompetanse på våre fagområder, og rundt 60 % av våre ansatte har topp- eller førstestillinger.

Instituttet består av 27 faglige medarbeidere og ledes av førstelektor Helene Sætersdal

Bjørnersen, Ståle Høyskolelektor
Bolann, Elin Førstelektor
Ellingsen, Kristen Albert Førstelektor
Ernes, Kjell Ove Høyskolelektor
Fagernes, Tore Høyskolelektor
Friberg, Henning  Høyskolelærer
Gjerde, Susann Førsteamanuensis
Grann, Terje Høyskolelektor
Halpern, Nigel Førsteamanuensis
Harlem, Linn-Marie Instituttrådgiver
Johannessen, Jon Arild Professor
Johansen, Olav Høyskolelektor
Juvik, Stein Høyskolelektor
Karp, Tom Professor
Ladegård, Gro Professor
Mchenry, Joyce Elise H.  Førsteamanuensis
Moe, Helene Tronstad  Førsteamanuensis
Nilsen, Katusha Otter Høyskolelektor
Stavelie, Hanne  Høyskolelektor
Stigen, Ulf Høyskolelektor
Thon, Andreas Høyskolelektor
Tonzig, Alice Førsteamanuensis
Tranøy, Bent Sofus Professor
Walaas, Kjersti Ruud Høyskolelektor
Ziener, Marit L. Stemmer Instituttrådgiver
Ørjasæter, Elin Førstelektor
Øvald, Camilla Bakken Førstelektor

 

Instituttets ansatte i Cristin

Institutt for ledelse og organisasjon har fire studieprogram på bachelornivå, og ett på masternivå.

Instituttet jobber med mange ulike forskningsprosjekter:

  • Et av dem har vært på viljestyrke. Hensikten i prosjektet var å undersøke om viljestyrke hos ledere har noe å si for gjennomføring av endring i organisasjoner.
  • Et annet større forskningsprosjekt har vært å se på sammenheng mellom innovasjon og kriser.
  • Et tredje prosjekt er et pågående empirisk studie av hvordan ledere skaper sin lederrolle når de går inn i en ny jobb.
  • Et fjerde prosjekt ser på ledelse og verdier. Et femte prosjekt ser på ledelse og strategi i vekstbedrifter.
  • Et femte prosjekt studerer forholdet flyruter og utvikling av flyplasser.