✕  Lukk søk

Institutt for ledelse og organisasjon

Institutt for ledelse og organisasjons tyngste og viktigste fagområde er sentrert rundt HRM (Human Resource Management) og ledelse. Det er et aktivt forskningsmiljø på instituttet, og forskningen blir jevnlig publisert i anerkjente internasjonale tidsskrifter.

Elin Ørjasæter i undervisning

Hovedvekten av instituttets forskningsaktivitet er innen HRM og ledelse. I tillegg gjennomføres det undervisning og forskning innen fagområdet innkjøpsledelse.

Tematikken innenfor forskningen som gjøres på Institutt for ledelse og organisasjon er relatert til viljestyrke og ledelse, hormoner og ledelse, endringsledelse, lederutvikling og kjønnskvotering og selvledelse.

Instituttet ledes høyskolelektor Andreas Thon (konstituert).

Instituttet jobber med mange ulike forskningsprosjekter:

  • Et av dem har vært på viljestyrke. Hensikten i prosjektet var å undersøke om viljestyrke hos ledere har noe å si for gjennomføring av endring i organisasjoner
  • Et annet større forskningsprosjekt har vært å se på sammenheng mellom innovasjon og kriser
  • Et tredje prosjekt er et pågående empirisk studie av hvordan ledere skaper sin lederrolle når de går inn i en ny jobb
  • Et fjerde prosjekt ser på ledelse og verdier. Et femte prosjekt ser på ledelse og strategi i vekstbedrifter