Institutt for markedsføring

Institutt for markedsføring er et av Norges ledende fagmiljøer innen markedsrelaterte fag. Instituttet har et aktivt forskningsmiljø, og jobber kontinuerlig med å øke forskningen og videreutvikle et internasjonalt ledende fagmiljø.

Forskningen på instituttet er primært knyttet til markedsføring, forbrukeratferd og salg.

Institutt for markedsføring har høy kompetanse på våre fagområder, og rundt 70% av våre ansatte har topp- eller førstestillinger.

Institutt for markedsføring består av 27 faglige medarbeidere og
ledes av førsteamanuensis Casper Claudi Rasmussen.

Anti, Marit Førsteamanuensis II-stilling
Baumann, Jan Kåre Høyskolelektor
Bredesen, Ivar Høyskoledosent
Piela, Christine Instituttrådgiver
Dahle, Yngve Høyskolelektor II-stilling
Døving, Runar Professor
Engilbertsson, Halldor Høyskolelektor
Fjeld, Dag Inge Høyskolelektor
Gaustad, Tarje Førsteamanuensis
Haus, Eirik Høyskolelektor
Høgevold, Nils Førsteamanuensis
Ibenfeldt, Cathrine von Høyskolelektor
Krokan, Arne Professor II-stilling
Lund, Karl Philip Høyskolelektor II-stilling
Mariussen, Anastasia Førsteamanuensis II-stilling
Mehl, Erik Høyskolelektor
Nygaard, Arne Professor
Nyvoll, Carina Johansson Høyskolelektor
Opstad, Birger Førsteamanuensis II-stilling
Peretz, Adrian Førsteamanuensis
Sivertsen, Aleksander Førsteamanuensis
Skard, Siv Førsteamanuensis
Staude, Cecilie Høyskolelektor II-stilling
Svensson, Gøran Professor
Utgård, Jakob Førsteamanuensis
Ågnes, Morten Høyskolelærer

 

Instituttets ansatte i Cristin

Forskningen på Institutt for markedsføring utvikler innsikt og teorier om forbrukeratferd og effekten av salgs- og markedsføringsstrategier som har relevans for næringslivet og det offentlige.

Forskningen blir jevnlig publisert i anerkjente internasjonale og nasjonale forskningstidskrifter og konferanser.

Instituttets forskning kan kategoriseres i følgende hovedområder:

  • Forbrukeratferd – psykologiske og antropologiske perspektiver på forbrukeren og kjøpsatferd, ubevisste, irrasjonelle og rasjonelle beslutninger og påvirkning
  • Markedsføringsstrategier – merkevareledelse, markedskommunikasjon, digital markedsføring, tjenestemarkedsføring, markedsføringskanaler og bærekraftig markedsføring
  • Salgsledelse – salg og relasjonsledelse, selgerrollen og salgsstrategier