✕  Lukk søk

Institutt for teknologi

Institutt for teknologis faglige profil knytter seg til informasjonssystemer (IS) og informatikk. Dette dekkes av fagområdene informasjonsvitenskap, informasjonsteknologi og informatikk.

Instituttet har to forskningsgrupper, en innen Applied Computer Science (anvendt informatikk) og en innen Information Systems (informasjonssystemer). Disse støtter og samler forskning tilknyttet to masterprogrammer innen samme områder. Videre har instituttet også to lab-er som ytterligere er med på å fokusere forskningsinnsatsen, spesielt i tilknytning til ph.d.- og masterstipendiater ved instituttet.

Instituttet ledes av førstelektor Eivind Brevik.