✕  Lukk søk

Institutt for markedsføring

Institutt for markedsføring er et av Norges ledende fagmiljøer innen markedsrelaterte fag. Instituttet har et aktivt forskningsmiljø, og jobber kontinuerlig med å øke forskningen og videreutvikle et internasjonalt ledende fagmiljø.

Aleksander Sivertsen

Markedsføring er er veldefinerte områder innen businesslitteraturen, og er begge områder som handler om prosesser for hvordan bedrifter skaper, kommuniserer og leverer verdi for kundene sine. Videre handler det om hvordan relasjoner mellom kunde og bedrift kommer organisasjonen og dens interessenter til gode.

Markedsføring og innovasjon er akademiske felter, som i høy grad bygger på forskning og utvikling innen økonomifaget. Fokuset for Institutt for markedsføring er hvordan bedrifter skaper verdi for kundene sine.

Instituttet ledes av førsteamanuensis Nigel Halpern.

Forskningen på Institutt for markedsføring utvikler innsikt og teorier om forbrukeratferd og effekten av salgs- og markedsføringsstrategier som har relevans for næringslivet og det offentlige.

Forskningen blir jevnlig publisert i anerkjente internasjonale og nasjonale forskningstidskrifter og konferanser.

Instituttets forskning kan kategoriseres i følgende hovedområder:

  • Forbrukeratferd – psykologiske og antropologiske perspektiver på forbrukeren og kjøpsatferd, ubevisste, irrasjonelle og rasjonelle beslutninger og påvirkning
  • Markedsføringsstrategier – merkevareledelse, markedskommunikasjon, digital markedsføring, tjenestemarkedsføring, markedsføringskanaler og bærekraftig markedsføring
  • Salgsledelse – salg og relasjonsledelse, selgerrollen og salgsstrategier