✕  Lukk søk

Westerdals institutt for film og medier

Instituttet er basert på audiovisuell historiefortelling, med et bredt spekter av sjangre og fortellerformer, samt de fleste funksjoner i den kreative verdikjeden for produksjon.

Hans Gunnar Brekke ser på arbeidet til en av VFX-studentene

Kjernen i Westerdals institutt for film og medier er audiovisuell kommunikasjon og historiefortelling, med produksjon, innhold og opplevelse i fokus. Studentene jobber kunstnerisk og konseptuelt med ideer sammen med publikum og brukere som målgruppe.

Instituttet har et tett samarbeid med Westerdals institutt for kommunikasjon og design og Westerdals institutt for scenekunst, musikk og studio. Samlet danner disse instituttene grunnlag for et fremtidig unikt og sterkt fakultet, med oppdatert, relevant og praksisnær profesjonsutdanning i fokus.

Instituttet ledes av Leif Holst Jensen.