✕  Lukk søk

Westerdals institutt for kommunikasjon og design

Kjernen i Westerdals institutt for kommunikasjon og design ligger i å formidle et budskap, uansett om det er gjennom ord, tekst, bilde, eller i det tredimensjonale rommet.

Jente sitter på huk over bilder hun har laget

Under fagområdene kommunikasjon og design ligger fellesnevnere som kreativitet, strategi, ideutvikling, formidling, konseptutvikling og visualisering.

Dette er noe som ligger forankret i alle studieprogrammene og danner det faglige grunnlaget. Alle studieprogrammene har en praktisk rettet profil med det teoretiske, metodiske og vitenskapelige som en grunnpilar. På instituttet handler det om å kommunisere for å forandre gjennom gode opplevelser.

Instituttet ledes av førstelektor Ørjan Skyrud.