✕  Lukk søk

Helse, ernæring og trening

×

En utdanning innenfor helsefag gir deg kompetansen du trenger for å gjøre en forskjell i menneskers liv. Du vil kunne få en meningsfull jobb hvor du hjelper andre, enten ved å lege skader og sykdommer eller ved å hjelpe folk å ta gode og helsefremmende valg.

Et yrkesvalg for fremtiden

Vår forventede levealder er høyere enn noensinne. Enkelte påstår faktisk at den første tohundreåringen allerede er født. Økt levealder betyr økt forekomst av alders- og livsstilsrelaterte plager og sykdommer. Ved å ta en utdanning innen helsefag får du en forståelse av hvorfor sykdom oppstår, og hvordan denne kunnskapen kan brukes i forebygging og behandling.

Når du studerer helsefag blir du plassert i læringssituasjoner med stor overføringsverdi til yrkeslivet, og mange av foreleserne våre har tett tilknytning til den kliniske hverdagen gjennom sin egen praksis. Undervisningen er forsknings- og kunnskapsbasert.

Som helsefagstudent hos oss får du tilgang til helt unike fasiliteter, som anatomisk læringssenter, fysiologisk testlab, studentklinikk, treningsfasiliteter og ernæringskjøkken.

Bachelor

Heltid eller deltid | 3 år på heltid eller 4 år deltid  | 180 studiepoeng

Ønsker du å jobbe innenfor morgendagens helsevesen? Vårt mål er å utdanne dyktige akupunktører som har kunnskap og kompetanse til å møte framtidens helseutfordringer.

Utdanningen passer for deg som liker å jobbe med mennesker, og som vil hjelpe mennesker til bedre helse ved bruk av akupunktur.

Heltid | 3 år på heltid | 180 studiepoeng

Vil du gjennom kostrådgivning og ernæringsopplysning bidra til å bedre folkehelsen? Da er Bachelor i ernæring studiet for deg! Ernæringsfysiologi er læren om sammenhengen mellom helse og kosthold på celle-, individ- og gruppenivå.

Gjennom kunnskap om nasjonale anbefalinger, mål og handlingsplaner for et sunnere kosthold vil du kunne bidra til ernæringsrelatert helsefremmende arbeid.

Heltid | 3 år | 180 studiepoeng

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring er et praktisk studium, der en del av fagene baserer seg på at du selv er aktiv.

Utdanningen gir deg både et biologisk og et samfunnsrettet perspektiv på forebyggende og rehabiliterende helsetiltak. Gjennom målrettet og systematisk arbeid med fysisk aktivitet og kosthold vil du kunne bidra til å bedre menneskers helse, fysiske form og prestasjonsevne.

Heltid | 3 år | 180 studiepoeng

Ønsker du å veilede og motivere enkeltpersoner til å ta gode livsstilsvalg? Vil du påvirke samfunnet slik at befolkningen som helhet får bedre helse? Da er Bachelor i livsstilsendring og folkehelse studiet for deg.

Heltid | 3 år | 180 studiepoeng

Osteopati er en profesjon basert på manuell undersøkelse og behandling der man vektlegger at mennesket er en enhet av funksjoner hvor samspill mellom kropp og psyke er av stor betydning for helse.

Målet er at pasienten blir kvitt mindre symptomer og får en bedre hverdag.

Årsenhet

Heltid | 1 år | 60 studiepoeng

Årsenhet i grunnmedisin består av fagene anatomi, fysiologi og sykdomslære, som inngår i de fleste helsefaglige høyskoleutdanninger.

Denne kunnskapen er ikke bare fascinerende, men også helt nødvendig for alle som jobber med helsefag.

Nettstudium med samlinger | 1 år på heltid | 60 studiepoeng

Få unik kompetanse til å jobbe som personlig trener (PT)!

Personlig trener-utdanningen gir deg kompetanse til å planlegge, tilrettelegge, veilede og motivere personer til målrettet og riktig trening og kosthold.

Årsenheten består av nettbaserte kurs, både med og uten samlinger.

Videreutdanning

Heltid | 1 år | 60 studiepoeng

Den ettårige videreutdanningen er nødvendig for medlemskap i Norsk Osteopat Forbund og for å fullføre diplomoppgave, som kreves for å kunne titulere seg Osteopat D.O. MNOF.

Videreutdanningen bygger på Bachelor i Osteopati og gir deg ny kunnskap og nye ferdigheter gjennom teoretisk og praktisk undervisning. Du vil også få klinisk praksis på høyskolens egen studentklinikk.

Hvorfor ta en Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring?

Utdanningen har et biologisk og et samfunnsrettet perspektiv på forebyggende og rehabiliterende helsetiltak. 

– En utdanning innen helse gir dermed mange karrieremuligheter, og er en profesjonsutdanning som er fremtidsrettet langt inn i fremtiden, sier faglig studieleder Espen Tønnessen.

Les hele intervjuet

Møt en student på Bachelor i ernæring

Vicki Carine H. Saxegaard synes sammenhengen mellom trening og kosthold er noe av det mest spennende med ernæringsstudiet.

Les intervjuet med Vicki