Helse og medisinske fag

Våre studenter har valgt en fremtid innenfor helse fordi de er opptatt av de daglige utfordringene faget gir.

×

En økende forekomst av overvekt og inaktivitet i kombinasjon med høyere levealder i befolkningen gjør at stadig flere lever med kroniske sykdommer. Skal vi snu denne utviklingen og dekke behovet for helsearbeidere må hver tredje som søker studieplass i dag velge studier innen helse og medisinske fag.

Faglig tyngde

Hvis du vil jobbe med mennesker og i tillegg er opptatt av å arbeide med noe som er meningsfylt og samfunnsnyttig, er helseutdanning det rette for deg. Møtet med mennesker med ulike problemer knyttet til helse og livsstil gir en interessant, utfordrende og variert arbeidsdag.

På Høyskolen Kristiania er vi opptatt av å gi deg en relevant og solid utdanning med faglig tyngde. Undervisningen er forsknings- og kunnskapsbasert og bygger på siste nytt fra forsknings- og utviklingsfronten.

Mange av foreleserne har tett tilknytning til den kliniske hverdagen gjennom egen praksis. Ved Høyskolen Kristiania er vi like opptatt av at våre forelesere har høy faglig kompetanse, som at de er gode formidlere.

Undervisning med mye praktisk læring

På våre studier vil du møte varierte læringsformer. Mange er studentaktiviserende, der du er den aktive part og ikke bare en passiv mottaker av informasjon. Når du deltar i læringsprosessen, er det ikke bare slik at læringsutbyttet øker – det blir også morsommere å lære.

Ferdighetstrening, praktiske øvelser samt intern og ekstern praksis gjør at du blir eksponert for situasjoner med stor overføringsverdi til det virkelige yrkesliv.

Moderne læringsformer

Teknologiske fremskritt gjør at nye studenter har vokst opp med en helt annen tilnærming til hvordan informasjon tilegnes og distribueres. Dette er en utvikling vi tilpasser oss og gir deg optimal læring både når det gjelder teori og praksis.

For å aktivisere og engasjere studenter i auditoriene benyttes blant annet Learning Catalytics, et studentresponssystem som gjør det mulig å ha 100 prosent studentdeltakelse i timene. Ved bruk av teknologiske hjelpemidler skaper vi et moderne og godt læringsmiljø.

Fasiliteter på helse og medisinske fag

Anatomisk læringssenter

Vårt anatomiske læringssenter, som trolig er det eneste i sitt slag i Skandinavia, har stor verdi for din læring og forståelse av menneskekroppens oppbygning.

Anatomiundervisningen ved studier i Norge er ofte teoribasert. For å få en god forståelse av anatomi er det viktig å kunne studere detaljene i menneskekroppen tredimensjonalt. Lærebøker og plastmodeller vil aldri kunne gjengi detaljrikdommen og variasjonene som finnes i menneskekroppen.

Vi benytter derfor humane preparater i undervisningen, som har gjennomgått en spesiell plastineringsteknikk. Preparatene er svært detaljerte, og alt ned til minste blodåre og nerve er bevart. At du kan se på strukturer slik de virkelig er i kroppen, gir deg det beste utgangspunktet for å forstå menneskekroppens oppbygging.

Fysiologisk testlab

Vårt topp moderne fysiologiske testlaboratorium brukes til undervisning og forskning. Det å kunne gjennomføre ulike tester knyttet til fysisk form og helse er et viktig læringsmål på mange av våre studier, spesielt Bachelor i Fysisk aktivitet og ernæring. Studentene har undervisning samt mulighet for å gjennomføre spennende bacheloroppgaver knyttet til laboratoriet.

Vi tilbyr også utvalgte tester til eksterne kunder som ønsker å teste sin fysiske tilstand og prestasjonsevne. På testlaboratoriet kartlegges nåværende status, fremgangen måles, og det gis videre råd for mosjon og trening.

Studentklinikken blogg osteopati

Studentklinikken har en sentral plass i helseutdanningene på Høyskolen Kristiania og drives som en ordinær klinikk. Studenter på bachelorstudiene i osteopati, akupunktur og ernæring har obligatorisk praksis på klinikken og får dermed omsatt teoretisk kunnskap til praktiske ferdigheter. Dette gir en økt faglig forståelse og gjør studentene bedre rustet til senere arbeidsliv.

Å være en god terapeut handler om å ha kunnskap innenfor både sykdomslære, diagnose og veiledning av pasienten. Du lærer å kommunisere og forholde deg til ulike typer mennesker og deres problemer, plager og sykdommer. Alle studentene har grundig opplæring i metodene som benyttes, innen akupunktur, ernæring eller osteopati samt et godt medisinsk fundament i anatomi, fysiologi og sykdomslære.

Pasientene kan forvente behandling av høy kvalitet, hvor deres behov står sentralt. Det er alltid en erfaren veileder til stede som bistår underveis. I takt med utviklingen av egne ferdigheter får studentene gradvis mer ansvar for håndtering av pasienter, for å sikre en god overgang fra studenttilværelsen til en kompetent og sikker kliniker.

Hoyskolen-Kristiania-Personlig-trening-treningslaere-aktivitetslaere-24

Treningsrom i egne lokaler sikrer best mulig forståelse mellom teori og praksis for studenter på Bachelor i Fysisk aktivitet og Årsenhet i Personlig trening. Vi ønsker å forberede deg på arbeidslivet gjennom praktisk undervisning i akademiske studier. Treningslokalene skal sikre at det oppnås best mulig forståelse mellom teori og praksis via egentrening og instruksjon av andre. Treningslokalene er moderne og fylt med utstyr av god kvalitet.

Fasilitetene benyttes til både undervisning og praktisk øving for studentene i undervisningstiden og på egen hånd på kveldstid eller i helger. Alle studenter på Bachelor i Fysisk aktivitet og ernæring og Årsenhet i Personlig trening har fri tilgang til treningsfasilitetene.

Andre studenter kan også trene her når det ikke er undervisning, ved å inngå medlemskap og betale medlemskontingent.

Ernæringskjøkkenet i Oslo

Vi har et moderne ernæringskjøkken tilpasset gruppearbeid med flere kjøkkenøyer og storskjerm som brukes i ernæringsundervisningen. Det inspirerer og øker forståelsen av den praktiske delen av ernæringskunnskapen

På kjøkkenet undervises blant annet råvarekunnskap, der vi ser på mengder av mat og hva maten faktisk inneholder av næringsstoffer, samt spesialtilpasset kost til for eksempel cøliakere.

Kjøkkenet vil også kunne brukes til matlagingskurs for ulike grupper, der ernæringsstudenter i praksis skal lære bort sunn matlaging