✕  Lukk søk

Helse

×

Vil du ha en jobb hvor du utgjør en forskjell i menneskers liv?

For deg som ønsker helsefaglig kompetanse som møter samfunnets behov. Få en meningsfull jobb hvor du hjelper andre til å ta gode og helsefremmende valg.

Vår forventede levealder er høyere enn noensinne, og med det øker forekomsten av alders- og livsstilsrelaterte plager og sykdommer. Ved å ta en utdanning innen helsefag får du en forståelse av hvorfor sykdom oppstår, og hvordan denne kunnskapen kan brukes i forebygging og behandling.

Helse - undervisning i treningsrom på skolen

Under studiene blir du plassert i læringssituasjoner med stor overføringsverdi til yrkeslivet, og mange av foreleserne våre har tett tilknytning til den kliniske hverdagen gjennom sin egen praksis. Undervisningen er forsknings- og kunnskapsbasert.

Som student hos oss får du tilgang til helt unike fasiliteter, som anatomisk læringssenter, fysiologisk testlab, studentklinikk, treningsfasiliteter og ernæringskjøkken.

Fasiliteter på helse og medisinske fag

Anatomisk læringssenter

Vårt anatomiske læringssenter, som trolig er det eneste i sitt slag i Skandinavia, har stor verdi for din læring og forståelse av menneskekroppens oppbygning.

Anatomiundervisningen ved studier i Norge er ofte teoribasert. For å få en god forståelse av anatomi er det viktig å kunne studere detaljene i menneskekroppen tredimensjonalt. Lærebøker og plastmodeller vil aldri kunne gjengi detaljrikdommen og variasjonene som finnes i menneskekroppen.

Vi benytter derfor humane preparater i undervisningen, som har gjennomgått en spesiell plastineringsteknikk. Preparatene er svært detaljerte, og alt ned til minste blodåre og nerve er bevart. At du kan se på strukturer slik de virkelig er i kroppen, gir deg det beste utgangspunktet for å forstå menneskekroppens oppbygging.

Fysiologisk testlab

Vårt topp moderne fysiologiske testlaboratorium brukes til undervisning og forskning. Det å kunne gjennomføre ulike tester knyttet til fysisk form og helse er et viktig læringsmål på mange av våre studier, spesielt Bachelor i Fysisk aktivitet og ernæring. Studentene har undervisning samt mulighet for å gjennomføre spennende bacheloroppgaver knyttet til laboratoriet.

Vi tilbyr også utvalgte tester til eksterne kunder som ønsker å teste sin fysiske tilstand og prestasjonsevne. På testlaboratoriet kartlegges nåværende status, fremgangen måles, og det gis videre råd for mosjon og trening.

Studentklinikken blogg osteopati

Studentklinikken har en sentral plass i helseutdanningene på Høyskolen Kristiania og drives som en ordinær klinikk. Studenter på bachelorstudiene i osteopati, akupunktur og ernæring har obligatorisk praksis på klinikken og får dermed omsatt teoretisk kunnskap til praktiske ferdigheter. Dette gir en økt faglig forståelse og gjør studentene bedre rustet til senere arbeidsliv.

Å være en god terapeut handler om å ha kunnskap innenfor både sykdomslære, diagnose og veiledning av pasienten. Du lærer å kommunisere og forholde deg til ulike typer mennesker og deres problemer, plager og sykdommer. Alle studentene har grundig opplæring i metodene som benyttes, innen akupunktur, ernæring eller osteopati samt et godt medisinsk fundament i anatomi, fysiologi og sykdomslære.

Pasientene kan forvente behandling av høy kvalitet, hvor deres behov står sentralt. Det er alltid en erfaren veileder til stede som bistår underveis. I takt med utviklingen av egne ferdigheter får studentene gradvis mer ansvar for håndtering av pasienter, for å sikre en god overgang fra studenttilværelsen til en kompetent og sikker kliniker.

Hoyskolen-Kristiania-Personlig-trening-treningslaere-aktivitetslaere-24

Treningsrom i egne lokaler sikrer best mulig forståelse mellom teori og praksis for studenter på Bachelor i Fysisk aktivitet og Årsenhet i Personlig trening. Vi ønsker å forberede deg på arbeidslivet gjennom praktisk undervisning i akademiske studier. Treningslokalene skal sikre at det oppnås best mulig forståelse mellom teori og praksis via egentrening og instruksjon av andre. Treningslokalene er moderne og fylt med utstyr av god kvalitet.

Fasilitetene benyttes til både undervisning og praktisk øving for studentene i undervisningstiden og på egen hånd på kveldstid eller i helger. Alle studenter på Bachelor i Fysisk aktivitet og ernæring og Årsenhet i Personlig trening har fri tilgang til treningsfasilitetene.

Andre studenter kan også trene her når det ikke er undervisning, ved å inngå medlemskap og betale medlemskontingent.

Ernæringskjøkkenet i Oslo

Vi har et moderne ernæringskjøkken tilpasset gruppearbeid med flere kjøkkenøyer og storskjerm som brukes i ernæringsundervisningen. Det inspirerer og øker forståelsen av den praktiske delen av ernæringskunnskapen

På kjøkkenet undervises blant annet råvarekunnskap, der vi ser på mengder av mat og hva maten faktisk inneholder av næringsstoffer, samt spesialtilpasset kost til for eksempel cøliakere.

Kjøkkenet vil også kunne brukes til matlagingskurs for ulike grupper, der ernæringsstudenter i praksis skal lære bort sunn matlaging