✕  Lukk søk

Ledelse og HR

×

Vil du bli en trygg og kompetent medarbeider med mulighet for å bli en god leder?

For deg som vil jobbe med å utvikle organisasjoner og mennesker, og skape resultater. Hos oss får du erfaring, kunnskap og trygghet for å bli en kompetent medarbeider og leder.

Hvordan kan du bidra til at en organisasjon når sine mål? Dette er et sentralt spørsmål gjennom alle våre studier. Vi forbereder deg til å forstå utviklingen som skjer i samfunnet. Vi gir deg kunnskap som gjør deg aktuell og relevant for arbeidsplassen din, slik at du blir en attraktiv medarbeider. Vi utvikler studiene våre i tett samarbeid med arbeidslivet, og vi jobber for at du skal lykkes.

Ledelse og HR - studenter i forelesning

Gjennom tett oppfølging, engasjerende fagstab og kontakt med relevant arbeidsliv lærer du det som forventes av deg i bransjen du skal ut i, enten det er innen HR, innkjøp, hotell, reiseliv eller service.

Du opparbeider deg forretningsforståelse og får innsikt i hva som får mennesker til å yte bedre. Vi tilbyr profesjonsrettede, unike studier med smarte fagkombinasjoner som bransjen setter pris på. Hos oss finner du stort engasjement og et inkluderende studiemiljø. Studentene våre trives bedre enn på andre sammenlignbare studier i Norge* og gjennomføringsprosenten er langt over landsgjennomsnittet.

*Studiebarometeret 2017