✕  Lukk søk

Ledelsen

Høyskolen Kristiania har tre ledergrupper og ledes av administrerende direktør.

Høyskoleledelsen

 • Administrerende direktør Solfrid Lind
 • Rektor Arne Krumsvik
 • Høyskoledirektør Tine Widerøe
 • Prorektor Utdanning Sander Sværi
 • Prorektor FoU/KU Trine Johansen Meza
 • Prorektor for arbeidsliv og innovasjon Christen Krogh
 • Økonomidirektør Pål Nakken

Faglig ledergruppe

 • Rektor Arne Krumsvik
 • Prorektor FoU/KU Trine Johansen Meza
 • Prorektor utdanning Sander Sværi
 • Prorektor for arbeidsliv og innovasjon Christen Krogh
 • Bibliotekssjef Hilah Geer
 • Leder for forskningsadministrasjon, TBD.
 • Rektor for Fagskolen Kristiania Annelise Kiønig
 • Direktør for nettstudier og pedagogisk utvikling Kristin Arnesen
 • Instituttleder helsevitenskap
 • Instituttleder markedsføring, innovasjon og økonomi Casper Claudi Rasmussen
 • Instituttleder ledelse, reiseliv og organisasjonsfag Helene Sætersdal
 • Instituttleder teknologi Eivind Brevik
 • Instituttleder kommunikasjon og design Ørjan Skyrud
 • Instituttleder film og medier Leif Holst Jensen
 • Instituttleder musikk og scenekunst, TBD

Administrativ ledergruppe

 • Høyskoledirektør Tine Widerøe
 • Økonomidirektør Pål Nakken
 • Direktør for IT og digitalisering Ståle Mørch
 • Eiendom og innkjøpssjef Rune Laberg
 • Driftssjef Pål Wæraas
 • Markeds- og kommunikasjonsdirektør Stein-Oddvar Evensen
 • HR-direktør Jan Murvold
 • Studiesjef Marianne Østbye
 • Avdelingsleder arbeidsliv og innovasjon Heidi Åberg