✕  Lukk søk

Møt faglig studieleder på Bachelor i økonomi og ledelse

Med en bachelor i økonomi og ledelse har du alle muligheter åpne etter fullført studium - både i arbeidsmarkedet og til videre studier, sier faglig studieleder Jakob Utgård.

Jakob Utgård - Bachelor i økonomi og ledelse

– Hvem er du?

– Mitt navn er Jakob Utgård. I tillegg til å være faglig studieleder for Bachelor i økonomi og ledelse jobber jeg som førsteamanuensis innen markedsføring, noe som betyr at jeg underviser og forsker i markedsføringsfag og relaterte fag. Før jeg startet på Høyskolen Kristiania tok jeg doktorgrad ved Handelshøyskolen BI, og jeg har tidligere jobbet i næringslivet. Utdanningen min startet jeg ved å ta en grad som var ganske lik den vi tilbyr i økonomi og ledelse, med mye av de samme emnene, selv om innholdet og undervisningsformene selvsagt har utviklet seg.

– Hva lærer man ved å ta denne graden?

– Ved å ta Bachelor i økonomi og ledelse får du en bred, allsidig næringslivsutdannelse med vekt på økonomifag, metodefag og ledelsesfag. Du vil få god kunnskap om økonomi, spesielt bedriftsøkonomi, du vil bli dyktig i statistikk og analyse, og du vil ha et teoretisk grunnlag til å bli leder etter å ha tatt flere ledelsesemner i løpet av studiet.

– Hvem passer dette studiet for?

– Jeg vil si at dette studiet passer for alle som vet at de ønsker å ta en næringslivsrettet utdannelse og som enten ønsker å jobbe med økonomi og ledelse eller kanskje er usikre på akkurat hva de ønsker å jobbe med. Da gir dette brede studiet et svært godt fundament for en karriere i arbeidslivet, uten at man trenger å bestemme seg for en nøyaktig retning før man starter å studere.

– I og med at mange av emnene er innen typiske tallfag skal man jobbe mye tall i løpet av utdannelsen, og det er selvsagt en fordel om man har litt interesse for slike fag på forhånd.

-Hvilke type stillinger kan man forvente seg etter denne utdannelsen?

– Vårt første kull med studenter ble tatt opp høsten 2017, så det er fortsatt et par år til de er ute i arbeidsmarkedet. Basert på erfaring fra lignende studier tror vi studentene kan forvente å være aktuelle for mange ulike typer stillinger. Alt fra økonomi og regnskap, til prosjektledelse og markedsføring. Selv om det er naturlig å tenke på jobber innen privat sektor er det også stort behov i det offentlige for kandidater med denne bakgrunnen.

– I tillegg er dette studiet svært relevant for de som ønsker å ta mastergrad. Fordi studiet er basert på nasjonale retningslinjer for studier innen bachelor i økonomi og administrasjon/ledelse gir studiet opptak på alle relevante mastergrader innen næringslivsfag, inkludert økonomi og administrasjon (siviløkonom).

-Hva skiller denne bachelorgraden fra tilsvarende studier på andre høyskoler?

– Som nevnt baserer studieplanen seg på nasjonale retningslinjer for studier innen økonomi og administrasjon. Dette betyr at mye av innholdet i emnene er likt eller ganske likt på tvers av skoler som tilbyr slike studier. Vi skiller oss ut ved å ha små klasser, noe som gjør det enkelt å bli kjent med både forelesere og medstudenter. I tillegg satser vi på høy pedagogisk kvalitet i alt vi gjør.

-Hvorfor skal jeg studere Bachelor i økonomi og ledelse?

– Fordi du da har alle muligheter åpne etter fullført studium – både i arbeidsmarkedet og til videre studier.