✕  Lukk søk

Er det greit å bruke mobiltelefon i forelesning?

Professor i kreativitet, Erik Lerdahl, var 2. september hos Nyhetskanalen for å diskutere mobilbruk i forelesning og på arbeidsplassen.

Erik Lerdahl hos TV2 Nyhetskanalen 2.september 2016

Erik Lerdahl hos TV2 Nyhetskanalen 2.september 2016Lerdahl opererer selv med nulltoleranse for mobilbruk i sine forelesninger, da han mener det ødelegger for tilstedeværelsen til studentene.

– Jeg pleier å definere spillereglene fra start, om at det ikke er lov å bruke mobilen under forelesningen, og ber om aksept for det fra studentene. De blir mye mer bevisst og til stede uten mobilen, fortalte Lerdahl.

Lerdahl møtte karriereveileder Mette Manus for å diskutere fenomenet, og begge var enige i at mobilbruk kan ta fokus vekk fra både forelesningen og arbeidsmøtene. Lerdahl legger spesielt vekt på innvirkningen mobilbruk kan ha på kreative prosesser.

Når du skal jobbe med nye ideer må du være fullt til stede. Dersom du ikke er fullt fokusert på oppgaven, klarer du ikke å utvikle gode ideer.

Kjøreregler må etableres

Overdreven mobilbruk på arbeidsplassen og i arbeidsmøter er et kjent fenomen for mange.

Lerdahl har skrevet boken «Slagkraftige møter», der han presenterer en rekke metoder og verktøy for å gjøre møter mer produktive og engasjerende. Han trekker frem lengden på møter som et problem, og er også tydelig på at møtedeltakerne bare bør delta på saker som angår dem.

– Mange som bare skulle vært en halvtime i et møte, blir der heller en time. Da er det lettere å kjede seg, og da trekker man fram mobilen.

For å få bukt på det økende problemet er det nødvendig med kjøreregler som forankres i organisasjonen. Lerdahl anbefaler kortere møter, innlagte pauser for å sjekke mobilen og bevissthet fra den som planlegger møtet slik at det oppfattes som relevant for deltakeren.

Mobilbruk er noe som må snakkes om.

Kan ha positiv læringsfunksjon

Andre ved Høyskolen Kristiania har tatt til ordet for at å forby laptoper og smarttelefoner i klasserommet er å gå baklengs inn i fremtiden, noe Lerdahl også ser poenget ved.

– Mobil- og databruk kan ha en positiv læringsfunksjon, så lenge det brukes bevisst til undervisningsformål. Jeg kan gjerne benytte meg av det selv. Men som oftest brukes mobil mer på grunn av kjedsomhet.