✕  Lukk søk

Norges Kreative Høyskole (NKH)

Norges Kreative Høyskole er nå Høyskolen Kristiania.

NKH logo

Fra 1. januar 2016 slår Norges Kreative Høyskole seg sammen med resten av Campus Kristianias virksomheter og blir Høyskolen Kristiania.

Høyskolen Kristiania er en videreføring av navnet som ble tatt i bruk da høyskolen flyttet til Kirkegata i 2005. Navnet understeker høyskolens lange historie da høyskolen ble opprettet i 1914, nettopp i Kristiania. Ved å benytte den gamle benevnelsen på hovedstaden får Høyskolen Kristiania frem at det er en høyskole som ligger i en storby og det forteller også hvor skolen ble opprettet.

Det nye skolenavnet, Høyskolen Kristiania, skal ta hensyn til alle dagens fagområder, utdanningsretninger og utdanningssteder. I tillegg skal navnet ta høyde for at høyskolen skal kunne tilby nye, fremtidsrettete fagområder som fungerer internasjonalt. Det engelske navnet på høyskolen blir Kristiania University College.

Norges Kreative Høyskoles studietilbud vil forbli uendret.