✕  Lukk søk

Livet som student

Bilde av to studenter som spiller bordtennis på campus i Bergen

Du skal bruke hundrevis av timer på å studere, lære og reflektere. Mye av denne tiden tilbringer du på egenhånd, men studentlivet er også ”lagidrett”.

Den største utviklingen skjer ofte i interaksjon med andre studenter. Dette åpner en verden av refleksjon og diskusjon. Av bekreftelse og avkreftelse. For at vi skal utvikle oss har vi behov for konstruktiv motstand. Du har ikke alltid tenkt alle tanker. Du har ikke alltid vurdert alle løsninger. Vær åpen for at du iblant kan ta feil.

To studenter har en god samtale i kantinen på høyskolen Kristiania

Hva kan du gjøre for å være en god medstudent?

Vær bevisst dine egne og andres forventninger. Kommuniser med hverandre.  Møt dine medstudenter med vennlighet og respekt. Lytt til andres tanker og ideer. Utfordre hverandre og Gi alle mange sjanser. 

Det å prestere sammen med andre, kan øke din egen prestasjon. Det vil øke din motivasjon. Det vil utvikle din medmenneskelige forståelse. Det vil utvikle din evne til å takle konflikter. Det vil gjøre deg bedre rustet for arbeidslivet.

Å inkludere andre i viktige avgjørelser, åpner for videre perspektiv, reduserer risiko og trygger grunnlaget for avgjørelsen.

 • Vær åpen for at du kan ta feil
 • Vær bevisst dine egne og andres forventninger
 • Inkluder andre i viktige avgjørelser
 • Gi alle mange sjanser
 • Samarbeid med andre kan øke din prestasjon

Studentunionen ved Høyskolen Kristiania (SHK) er en frivillig organisasjon som drives av og for studentene på Høyskolen Kristiania.

SHK består av ulike utvalg som jobber for å skape attraktive muligheter for studentene. De gjør alt fra å arrangere større fester for studentene, oppstartsuka og å drive idrettslag, til mer lavterskeltilbud som vaffeltorsdag, hvor studentene blir tilbudt gratis vaffel.

SHK jobber du med studenter på tvers av alle studieretninger på Høyskolen Kristiania, og det er en fin plass å knytte vennskap, skaffe seg relevant erfaring, og utgjøre en forskjell for studentmiljøet her på skolen.

I høst har du mulighet til å søke deg inn i et frivillig verv dersom du ønsker, og være med å utgjøre en forskjell for alle studentene på Høyskolen Kristiania.

Linjeforening

Ved flere studier på høyskolen jobber det linjeforeninger, grupper av studenter som frivillig engasjerer seg for å skape et godt faglig og sosialt miljø for sine medstudenter.

Studentbyrået i Bergen

På Høyskolen Kristiania i Bergen har studentene er helt unik mulighet til å opparbeide seg reell byråerfaring, i regi av høyskolen. Studentbyrået er satt sammen av studenter på tvers av fag- og høyskolestudier som jobber teambasert med oppdrag de får fra bransjen.

Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen) jobber med studentvelferd for alle studenter ved høyskolene og Universitetet i Bergen. Som bachelorstudent i Bergen kan du benytte deg av tilbudene de har.

Sammen har mange velferdstilbud og tjenester, blant annet boligutleie, idrettssenter, spisesteder, bokhandler, legesenter, psykososial helsetjeneste, barnehager, karriereveiledning og ulike idrettstilbud.

Karrieresenteret er et knutepunkt mellom deg som student og næringslivet. Vi tilbyr en rekke tjenester for å gjøre deg til en god jobbsøker og en attraktiv kandidat i arbeidsmarkedet.

Vi tilbyr følgende tjenester: 

 • Karriereveiledning
 • CV/søknad
 • Intervjutrening
 • Bedriftspresentasjoner
 • Hjelp til å starte egen bedrift
 • Relevante kurs og workshop
 • Stillingsportal med en rekke ledige stillinger

For å kunne hjelpe deg best mulig ønsker vi at du allerede nå blir en del av vår studentbase.

For mer informasjon gå inn på kristiania.no/karriere og registrer deg i dag.

Den kristianske verktøykassen logo

Den Kristianske verktøykassen inneholder workshops, kurs, og seminar som skal hjelpe deg til å nå målene dine. Vi starter allerede med workshop den første uken på Høyskolen Kristiania.