✕  Lukk søk

Livet som student

biLDE AV TO STUDENTER SOM STUDERER OG DRIKKER KAFFE I OSLO

Du skal bruke hundrevis av timer på å studere, lære og reflektere. Mye av denne tiden tilbringer du på egenhånd, men studentlivet er også ”lagidrett”.

Den største utviklingen skjer ofte i interaksjon med andre studenter. Dette åpner en verden av refleksjon og diskusjon. Av bekreftelse og avkreftelse. For at vi skal utvikle oss har vi behov for konstruktiv motstand. Du har ikke alltid tenkt alle tanker. Du har ikke alltid vurdert alle løsninger. Vær åpen for at du iblant kan ta feil.

To studenter har en god samtale i kantinen på høyskolen Kristiania

Hva kan du gjøre for å være en god medstudent?

Vær bevisst dine egne og andres forventninger. Kommuniser med hverandre.  Møt dine medstudenter med vennlighet og respekt. Lytt til andres tanker og ideer. Utfordre hverandre og Gi alle mange sjanser. 

Det å prestere sammen med andre, kan øke din egen prestasjon. Det vil øke din motivasjon. Det vil utvikle din medmenneskelige forståelse. Det vil utvikle din evne til å takle konflikter. Det vil gjøre deg bedre rustet for arbeidslivet.

Å inkludere andre i viktige avgjørelser, åpner for videre perspektiv, reduserer risiko og trygger grunnlaget for avgjørelsen.

 • Vær åpen for at du kan ta feil
 • Vær bevisst dine egne og andres forventninger
 • Inkluder andre i viktige avgjørelser
 • Gi alle mange sjanser
 • Samarbeid med andre kan øke din prestasjon

Studentunionen ved Høyskolen Kristiania (SHK) er en frivillig organisasjon som drives av og for studentene på Fagskolen og Høyskolen Kristiania.

SHK består av ulike utvalg som jobber for å skape attraktive muligheter for studentene. De gjør alt fra å arrangere større fester for studentene, oppstartsuka og å drive idrettslag, til mer lavterskeltilbud som vaffeltorsdag, hvor studentene blir tilbudt gratis vaffel.

SHK jobber du med studenter på tvers av alle studieretninger på Høyskolen Kristiania, og det er en fin plass å knytte vennskap, skaffe seg relevant erfaring, og utgjøre en forskjell for studentmiljøet her på skolen.

I høst har du mulighet til å søke deg inn i et frivillig verv dersom du ønsker, og være med å utgjøre en forskjell for alle studentene på Høyskolen Kristiania.

Linjeforening

Ved flere studier på høyskolen jobber det linjeforeninger, grupper av studenter som frivillig engasjerer seg for å skape et godt faglig og sosialt miljø for sine medstudenter.

En del av semesteravgiften din går til studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). SiO tilbyr tjenester som gir deg et enklere og bedre studentliv, som blant annet bolig, trening, mat og drikke, lege, tannlege, psykologer, rådgivere, foreningsliv og barnehage tilpasset din studiehverdag og studentøkonomi.

Studenter trenger også fastlege der de bor. SiO har campusnære fastleger som er eksperter på studenthelse.

 

Karrieresenteret er et knutepunkt mellom deg som student og næringslivet. Vi tilbyr en rekke tjenester for å gjøre deg til en god jobbsøker og en attraktiv kandidat i arbeidsmarkedet.

Vi tilbyr følgende tjenester: 

 • Karriereveiledning
 • CV/søknad
 • Intervjutrening
 • Bedriftspresentasjoner
 • Hjelp til å starte egen bedrift
 • Relevante kurs og workshop
 • Stillingsportal med en rekke ledige stillinger

For å kunne hjelpe deg best mulig ønsker vi at du allerede nå blir en del av vår studentbase.

For mer informasjon gå inn på kristiania.no/karriere og registrer deg i dag.

Den kristianske verktøykassen logo

Den Kristianske verktøykassen inneholder workshops, kurs, og seminar som skal hjelpe deg til å nå målene dine. Vi starter allerede med workshop den første uken på Fagskolen og Høyskolen Kristiania.

Ønsker du en god start på studiene dine?

For å hjelpe deg best mulig på vei ønsker vi og tilby deg en oppstartssamtale der vi snakker om livet som student ved Høyskolen Kristiania.

Målet med samtalen er å:

 • Veilede, bevisstgjøre og ansvarliggjøre deg som student
 • Kartlegge hva du mener skal til for å lykkes med studiene
 • Bli kjent med verktøy for å mestre studietilværelsen

Samtalen passer for alle førsteårsstudenter, enten du kommer rett fra videregående eller du nylig har gjenopptatt studiene. Vi ønsker at du skal trives som student og ser frem til å snakke med deg om hva du forventer av tiden din ved Høyskolen Kristiania og hvordan den kan brukes på best mulig måte.

Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania har flere tillitsutvalg tilhørende alle våre fagområder. Tillitsutvalgene blir ledet av hver sine representanter fra Studentunionen med god hjelp fra avdeling for studentoppfølging.

Les mer om dette her: http://studentunionen.no/oslo/tu-ledelsen/

Tillitsutvalget fungerer som et kommunikasjonsledd mellom studentene, ledelsen, faglig og administrativ linje. Tillitsutvalget består av én tillitsvalgt fra hver klasse som blir valgt ved studieårets start av klassen selv. Tillitsvalgt sitter i vervet ett studie år av gangen. Det velges også en vararepresentant for den tillitsvalgte.

Hensikten med Tillitsutvalget er å fremme studentenes faglige og velferdsmessige interesser og rettigheter ved Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania, samt bringe dette videre til ledelsen, administrasjonen og fagstaben.

Å være tillitsvalgt gir mulighet for å engasjere seg ved siden av studiene. Det er en viktig rolle å være klassens representant i arbeidet om å bedre studentenes hverdag. I tillegg vil du møte mange andre engasjerte studenter som kan bli en del av ditt nettverk.

Valg av tillitsvalgt vil skje i løpet av de tre første ukene etter studiestart. Tenk allerede nå igjennom om dette er et verv du kunne tenke deg.

Vi håper å se akkurat deg!

Med vennlig hilsen,
Studentunionen og avdeling for studentoppfølging.