✕  Lukk søk

Organisasjonen

Høyskolen Kristiania tilbyr høyere utdanning innen et bredt spekter av fag og studier. Felles for alle er et studieinnhold og en praksisnær undervisningsform som sikrer studentene våre en fremtidsrettet, relevant og attraktiv utdanning. Vår styrke er kunnskapen om hvilken kompetanse arbeidslivet trenger nå og fremover.

oslo-hk-utenfor

Høyskolen Kristiania er en utdanningsinstitusjon som gir alle muligheten til en god utdanning, enten det er på skolebenken eller over internett, og hvor hver student blir sett og fulgt opp gjennom studiet.

Høyskolen Kristiania er en utdanningsstiftelse hvis formål er undervisning og forskning.  Vi har studiesteder i Oslo, Bergen og på nett. I 2017 fusjonerte Høyskolen Kristiania og Westerdals Oslo ACT, og den nye sammenslåtte høyskolen har til sammen 10 000 studenter, 460 ansatte, 700 millioner i omsetning og et spennende utdanningstilbud. Vi er en akkreditert høyskole med solid økonomi der alt overskudd går tilbake til høyskolen og blir investert til det beste for studentene. I tillegg til høyskolestudier tilbyr stiftelsen høyere yrkesrettet utdanning gjennom Fagskolen Kristiania.

Nærhet til bransjen og tverrfaglig bredde

Høyskolen Kristianias nære kunnskap om, og relasjoner til, norsk arbeidsliv gjør deg relevant og attraktiv på arbeidsmarkedet. Dette sørger vi for gjennom å ha undervisere med praktisk erfaring fra næringslivet, og en teamorientert og praksisnær undervisningsform. Vi har et stort og moderne læringsmiljø i hjertet av byen, noe som gir deg de beste impulsene for læring, og det største nettverket for å sikre jobb etter studiene.

Over 100 års erfaring

Høyskolen Kristiania er en framtidsrettet høyskole, og er særlig opptatt av samfunnets behov for kompetanse og kunnskap. Innen alle høyskolens fagområder jobber det dyktige forskere og formidlere som hver dag sørger for at den viktigste og nyeste kunnskapen omsettes til undervisning. Ved å være innovative og nyskapende har høyskolen i over 100 år tilbudt morgendagens utdanninger.

Høyskolen Kristiania tilbyr studier innen markedsføring og innovasjon, ledelse og HR, teknologi og helse. I tillegg tilbyr Westerdals studier innen design og kommunikasjon, film og medier, og musikk og scene. De ulike studiene tilbys som årsstudier, fagskolestudier, bachelorstudier, masterstudier, nettstudier og etterutdanning.

Se vårt studietilbud her

 

 

Høyskolen Kristiania skal gi flest mulig anledning til utdanning og personlig utvikling i et livslangt læringsperspektiv, til det beste for samfunnet.

Høyskolen Kristiania har definert fire kjerneverdier som fungerer som en rettesnor i alt arbeid høyskolen utfører

 • Praksisnær:
  Høyskolen Kristiania skal med sine utdanninger bringe studentene i kontakt med praksisfeltet så tidlig som mulig i utdanningen og slik gjøre dem rustet for arbeidslivet
 • Ambisiøs:
  Høyskolen Kristiania stiller ambisiøse krav og forventninger til sine ansatte og studenter om å skape og levere resultater, gjennom å tilføre kompetanse, kunnskap og ferdigheter til individet og samfunnet
 • Kreativ:
  Høyskolen Kristiania skal tørre å være annerledes og kreativ, ved å sette sammen ulik kunnskap og kompetanse
 • Tolerant:
  Høyskolen skal være fordomsfri, inkluderende og utøve åpenhet der forskjeller aksepteres, dialog fremmes og det etterstrebes å forstå hverandre best mulig, gjennom å dele kunnskap og erfaring

Høyskolen Kristiania sitt samfunnsoppdrag er å tilby studier og kurs på ulike utdanningsnivåer som er tilpasset mennesker med forskjellige kvalifikasjoner, evner og muligheter. Høyskolen skal utdanne kandidater som skal tilføre samfunnet kompetanse, til både offentlig og privat sektor. Høyskolen skal bidra med forskningsbasert kunnskap, kompetanse og praksisrettet læring som skal danne grunnlag for innovasjon og verdiskapning.

Høyskolen Kristiania – Ernst G. Mortensen Stiftelse og Anthon B Nilsen Skoledrift AS har inngått avtale om at Høyskolen Kristiania kjøper alle aksjene i Westerdals Oslo ACT. Avtalen er i tråd med intensjonsavtalen som ble inngått 9. desember 2016. Aksjene ble overdratt den 29. mars 2017.

Et skritt mot universitetsambisjonen

– To av landets mest praksisnære høyskoler slås nå sammen, og det er vi glade og ikke minst stolte over. Sammenslåingen vil gi et større fagmiljø, økt faglig bredde og mange nye muligheter for faglige synergier, som vil komme både ansatte og studenter til gode. Dette er et stort skritt på veien mot vår ambisjon om å bli Norges første arbeidslivsuniversitet, forteller administrerende direktør ved Høyskolen Kristiania, Solfrid Lind.

Beholder Westerdals-navnet

– Vi kan forsikre nåværende studenter og årets søkere om at vi ønsker å videreføre skolenavnet «Westerdals» innenfor høyskolens merkevarestruktur. «Westerdals» er godt posisjonert i markedet for høyere utdanning og har en stor anerkjennelse innenfor sine fagområder. Ved å beholde navnet bevarer vi identiteten blant ansatte og studenter, og merkevaren «Westerdals» kan rendyrkes videre innenfor sitt fagområde, sier Trond Blindheim, rektor ved Høyskolen Kristiania.

Oppkjøpet av Westerdals Oslo ACT er i tråd med høyskolens formål om å tilby utdanning og personlig utvikling, til det beste for samfunnet.

Fakta om Høyskolen Kristiania og Westerdals Oslo ACT

Høyskolen Kristiania er en ideell utdanningsstiftelse med 103 års historie med formål om å drive undervisning, formidling og forskning. Gjennom disse årene har høyskolen utdannet over tre millioner mennesker.

Sammen med Westerdals Oslo ACT vil den nye høyskolen ha 10 000 studenter, 460 ansatte, 700 millioner i omsetning og et spennende utdanningstilbud. Vi er en akkreditert høyskole med solid økonomi der alt overskudd går tilbake til høyskolen og blir investert til det beste for studentene.

Høyskolen Kristiania har studiesteder i Oslo, Bergen og Trondheim.

Fagskolen Kristiania er en del av utdanningsstiftelsen Høyskolen Kristiania, som i over 100 år har drevet med yrkesrettet utdanning. Vi er i dag en av landets største fagskoler, med studiesteder i Oslo, Trondheim og Bergen. Fagskolen Kristiania er en av få fagskoler med fagområdeakkreditering fra NOKUT.