Avdeling for fagskolestudier

Høyskolen Kristiania er blant landets største og mest kjente utdanningsinstitusjoner innen kreative fag på fagskolenivå, og utdanner kandidater innenfor fagområdet design, kommunikasjon og teknologi.

Avdeling for fagskolestudier har tett næringslivskontakt, og representanter for aktuelle bransjer deltar i både utvikling og gjennomføring av undervisningen.

studiehverdag-illustrasjon12

Avdeling for fagskolestudier har 40 faglig ansatte fordelt på ni fagskolestudier og ledes av Kari-Mette Winge.

Aaltvedt, Håkon Jakobsen Hovedlærer
Adde, Jørn Faglærer og serviceansvarlig
Back, Heidi Hovedlærer
Bratt, Margrethe Høyskolelærer
Coates, David Hovedlærer
Diep, Nhu Faglærer
Gihle, Eirik Fagansvarlig
Gulbrandsen, Kim Roger Hovedlærer
Hansen, Thomas Sørlie Hovedlærer
Hobøl, Randi Fagansvarlig
Horne, Espen Hovedlærer
Hørthe, Camilla Fagskolerådgiver
Iki, Ida Hovedlærer
Karlsen, Linn Solstad Fagansvarlig
Kirkaune, Helge Hovedlærer
Klaver, Olivier A. Fagansvarlig
Klette, Joar Espen Meidell Hovedlærer
Kristiansen, Remi Fagansvarlig
Kvaal, Gustav Hovedlærer
Lystad, Håkon Hovedlærer
McAlinden, Finn Marius Fagansvarlig
McHugh, Sina Faglærer
Miller, Boris Hovedlærer
Oftedal, Astrid Hovedlærer
Orheim, Jørgen Fagansvarlig
Roald, Synnøve Fagansvarlig
Rusli, Aranya Pascale Rusli Fagansvarlig
Rønning, Edvard Normann Faglærer Film
Strøm, Tor Edvin Høyskolelektor
Støfring, Arild Hovedlærer
Tiller, Kristin Faglærer
Tilset, Arnt Ivar Hovedlærer
Vagleng, Morten Faglærer
Østgaard, Sven Høyskolelektor
Åsheim, Olav Faglærer