✕  Lukk søk

Høyskolen Kristianias personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Høyskolen Kristiania samler inn og bruker personopplysninger.

Høyskolen Kristiania behandler personopplysninger med respekt og forsiktighet, og all registrering og behandling av personinformasjon bygger på avtale og/eller samtykke fra deg som enkeltindivid. Behandling av personopplysninger til studieadministrative formål bygges på lovgrunnlag, lov om universitet og høyskoler §4-15.

Høyskolen Kristiania, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Spørsmål om innsyn og sletting rettes til behandlingsansvarlig ved Høyskolen Kristiania på e-post: behandlingsansvarlig@kristiania.no

Markeds- og kommunikasjonsavdelingen har det daglige ansvaret for høyskolens behandling av personopplysninger på kristiania.no, med mindre annet er oppgitt under.

Det er frivillig for besøkende på nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, eksempelvis å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Høyskolen Kristiania samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på kristiania.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk, som brukes til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Knowit og Gurusoft er Høyskolens Kristianias databehandler, og er høyskolens leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Høyskolen Kristiania, Knowit og Gurusoft om har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtalemellom Høyskolen Kristiania, Knowit og Gurusoft regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Cookies (informasjonskapsler) er en tekststreng som blir lagret på din PC i 90 dager når du besøker kristiania.no. Cookies er nødvendig for at kristiania.no (og andre nettsteder) skal fungere optimalt for deg, for eksempel for å kunne gjennomføre et kjøp. Cookies hjelper oss å se på brukermønstrene til de som besøker nettstedet, slik at vi kan lage det mer brukervennlig. Det lagres ingen informasjon i en cookie som kan knyttes opp mot din bruk av nettstedet som enkeltperson. 

De fleste moderne nettlesere er innstilt til å akseptere cookies automatisk, men du kan selv endre disse innstillingene i din nettleser. 

Her kan du lese mer om hvordan du aksepterer og sletter Cookies i din egen nettleser.

Vi gjør oppmerksom på at det vil føre til at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du ikke aksepterer cookies. 

Google Analytics 

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en tjeneste for webanalyse levert av Google, Inc. (”Google”).

Besøk på dette nettstedet registreres som anonym informasjon. Informasjonen brukes til statistisk måling og analyse for å forbedre nettstedets funksjonalitet. Informasjonen inneholder ikke-identifiserbare personlige opplysninger. Til denne målingen brukes script fra analyseverktøyet Google Analytics. Ved ditt besøk lagres ”cookies” (informasjonskapsler) som tekstfiler på din datamaskin.

Informasjonen som cookien samler inn om din bruk, sendes til Google og lagres på selskapets servere.

Hva bruker Google informasjonen til? 

 • Å vurdere din bruk av nettsiden
 • Lage rapporter til innehaveren av nettstedet om aktiviteten på nettstedet
 • Lage rapporter for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på nettstedet og bruken av internett.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter dersom det foreligger en rettslig plikt til dette, eller dersom slike tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke sammenstille din IP-adresse med andre opplysninger Google måtte ha i sin besittelse.

Google Analytics sine retningslinjer for personvern gir deg rett til å nekte Google Analytics å lagre disse besøksdataene.

Mottatte opplysninger er underlagt  Google sine retningslinjer for personvern.

Ønsker du ikke å bli sporet? Bruk  Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Adform

Adform bruker informasjonskapsler til å måle effekten av og vise mer relevante annonser. Adform registrerer ingen personlige opplysninger på nettstedet og dataene er anonymisert.

Informasjonskapslene gjør det mulig å

 • frekvensstyre annonser på bakgrunn av aktivitet
 • se brukeradferd på nettstedet opp mot den direkte annonsering som skjer
 • samle informasjon om produktinteresse for å presentere mer relevante annonser
 • målretteannonser til utvalgte kundegrupper

Google Remarketing

For å kunne gjøre vår annonsering mer relevant for de som har vist interesse for våre produkter, benytter Høyskolen Kristiania noe som kalles Google Adwords Remarketing. Dette er en tjeneste fra Google som benytter tredjepartscookies, og som gjør at vi gjennom Google sine annonseringstjenester kan gjøre annonsene mere relevant for deg som bruker.

I henhold til Google sin personvernpolitikk samles det ikke inn informasjon som kan brukes til å identifisere individer.

Ved å bruke nettstedet godtar du at Google behandler opplysninger om deg på den måten og for det formålet som er beskrevet ovenfor.

Facebook Custom Audience
Vi bruker e-postadresser, informasjonskapsler og lignende teknologi for å vise annonser på og utenfor Facebooks tjenester. Finn ut mer om hvordan Facebook bestemmer hvilke annonser du får se.

Finn ut mer om hvordan Facebook bestemmer hvilke annonser du får se.

Du kan justere annonseinnstillingene dine hvis du ønsker å kontrollere og administrere hva slags annonser du ser på Facebook.

Les om Facebooks retningslinjer for personvern, samt muligheten for å hindre Facebook fra å registrere ditt adferdsmønster.

Google Tag Manager
Benyttes til å organisere og styre script som kjører på våre domener.

Loopify AS er Høyskolen Kristianias databehandlerfor utsending av nyhetsbrev.

Vårt mål er at informasjonen vi sender ut skal være så relevant som mulig for mottaker. For å kunne tilpasse informasjonen til dine ønsker og behov, samt tidligere utdanning, ber vi blant annet om navn, fødselsdato, e-post, osv. Samtidig bidrar dette til å unngå dobbeltutsendinger ved at vi unngår dubletter i databasen. Vi utleverer ikke informasjonen til andre.

En forutsetning for å motta nyhetsbrev med reklameinnhold, er at du har gitt forhåndssamtykke til dette (gjelder ikke informasjon som er nødvendig å formidle til deg i forbindelse med å ha søkt studieplass eller å være student ved Høyskolen Kristiania). Du kan til enhver tid be om å bli slettet fra distribusjonslisten via behandlingsansvarlig@kristiania.no.

Dersom din handel blir avbrutt, sender vi deg e-poster med en påminnelse om de produktene du la i din handlevogn. Dette gjør vi som en ekstra kundeservice, for å gjøre kjøpsopplevelsen hos oss så smidig og enkel som mulig.

Vi sender også ut bestillings- og sendingsdokumenter, spørreundersøkelser og oppfølgnings-e-post relatert til gjennomførte kjøp hos oss.

Jfr. Lov om universiteter og høyskoler (Universitets- og høyskoleloven§ 4.15) så innhenter Høyskolen Kristiania personopplysninger om en søker, student, eller doktorgradskandidat når formålet med behandlingen er å ivareta den registrertes rettigheter eller oppfylle høyskolens oppgaver og plikter etter Universitets- og høyskoleloven.

Når du oppretter en søkeprofil og søknad på Høyskolens Kristianias søkeweb, vil det underveis i søkeprosessen bli opprettet cookies i din nettleser som mellomlagrer data. Når søknaden din er fullført, slettes disse, og nettleseren din nullstilles.

Her kan du finne mer informasjon om bruk av cookies (LENKE)

Når du sender inn søknaden vil Høyskolen Kristiania behandle denne og den informasjonen du har lagt inn, som navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer, e-postadresse og passord, informasjon om tidligere utdanning og evt. arbeidserfaring, med tilhørende dokumentasjon, samt evt. navn på arbeidsgiver med kontaktdetaljer.

Vi lagrer videre tidspunkt for innlogging, ip-nr. og innloggingsvei, samt endringer i nettsøknaden som blir gjort ved hver innlogging. Høyskolen Kristiania vil kunne innhente og lagre informasjon fra andre kilder, og vil også lagre saksbehandlingsinformasjon.

Formålet med å samle inn og lagre dine personopplysninger er å saksbehandle din søknad om opptak til et studium eller kurs ved Høyskolen Kristiania.

Personopplysningene vi har lagret om deg kan du se i søknaden, og der kan du også rette opplysningene. På søkeweben kan du videre se status og resultatet av saksbehandlingen av søknaden din. Når søker er blitt student ved Høyskolen Kristiania overføres personopplysningene til Felles Studentsystem (FS).

Når det gjelder informasjon om behandlingsansvarlig, kontaktinformasjon, og opplysninger om innsyn for øvrig, samt utlevering, vises til punktet nedenfor: Innsyn i og utlevering av informasjon.

Personopplysningene dine knyttet til opptak og studier blir i utgangspunktet lagret til evig tid i databasene til Høyskolen Kristiania, med visse unntak:

 • Personopplysninger knyttet til handlinger du utfører i Studentweb, inklusive IP-adresse og eksempelvis om du melder deg til eller trekker deg fra eksamen, lagres i 365 dager før de slettes.
 • Personopplysninger knyttet til sanksjoner jfr. Universitets- og høgskolelovens §§3-7(8), 4-8(1) til (3) eller 4-10(3) slettes automatisk fra Felles Studentsystem seks måneder etter at sanksjonsperioden er utløpt.
 • Hvis Høyskolen Kristiania mottar informasjon om at du er død, vil vi slette kontaktinformasjonen din. Eventuelle søknader om opptak, undervisnings- og eksamensmeldinger vil bli trukket.
 • Sensitive personopplysninger lagres maksimalt i seks år før de slettes.

For å administrere deg som student er det nødvendig for oss å oppbevare alle personalia: Navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer (11 siffer), eventuell arbeidsgiver og arbeidsgivers adresse, samt informasjon om tidligere utdanning og eventuell arbeidserfaring.

I tillegg registreres og oppbevares informasjon om de kurs og studier du gjennomfører, samt eksamensresultater (karakterer). Disse opplysningene lagres i Felles Studentsystem (FS).

Dette er informasjon som vi ved lov er pålagt å oppbevare, og den kan derfor ikke slettes.
Informasjonen utleveres ikke til uvedkommende.

Om din arbeidsgiver betaler for din utdannelse  og ønsker informasjon om dine eksamensresultater, kan ikke Høyskolen Kristiania utlevere denne informasjonen uten samtykke fra deg som student.

Personer som er registrert hos Høyskolen Kristiania kan be om innsyn i hvilke opplysninger organisasjonen har registrert om vedkommende. Denne informasjonen vil kun bli utlevert når vedkommende leverer en skriftlig og undertegnet begjæring. Hvis begjæringen skjer ved personlig fremmøte må man legitimere seg. Dette er for å sikre at informasjon ikke utleveres til uvedkommende.

Høyskolen Kristiania utleverer ikke informasjon til uvedkommende, men leverer informasjon til organisasjoner som:

 • Statistisk Sentralbyrå
 • BIBSYS
 • Lånekassen
 • Database for høyere utdanning (DBH)
 • NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)

I tillegg utleveres navn og adresse på nye studenter til Studentsamskipnaden i Oslo (SiO).

Høyskolen Kristiania forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler for oppdatering mot Det Sentrale Reservasjonsregister, samtykke til eller reservasjon mot nyhetsbrev, samt utfører løpende vedlikehold av personopplysninger mot offentlig tilgjengelige kilder.

For å ivareta kvalitet på student- og kundeoppfølging, lagres chat, anropsinformasjon og e-post i våre systemer. Ved bruk av chat er det kun avsenders IP-adresse som loggføres, i tillegg til innholdet i samtalen. Dersom vi mottar telefoner, lagres informasjon om tidspunkt og varighet på samtalen. Samtidig lagres informasjon om telefonnummer i 30 dager, før det automatisk slettes fra våre systemer.

Ved personlig oppmøte vil vi logge at besøket har funnet sted og hva formålet med besøket var. Denne informasjonen brukes for å øke kvaliteten på veiledninger på senere tidspunkt. Dersom denne informasjonen ønskes slettet, gjøres dette individuelt dersom vi mottar et varsel.

E-post arkiveres etter kategori etter at henvendelsen er besvart. Avsender og innhold i forbindelse med e-post håndteres utelukkende av Høyskolen Kristiania og informasjonen deles ikke med eksterne aktører.

Opplysningene utover telefonnummer slettes ikke automatisk dersom de inngår i kommunikasjon med deg som søker, student eller tidligere student, eller som mottaker av våre nyhetsbrev.

Bilder og videoopptak 

I markedsføringen av Høyskolen Kristiania benyttes fotografier og videoopptak av og fra skolens lokaler, undervisningsrom, arbeidsområder m.m., samt fasader, bybildet omkring m.m. (heretter kalt flater). Dette er opptak gjort av egne og eksterne fotografer.

Disse opptakene vil du kunne finne på skolens nettsider, i sosiale medier, trykksaker m.m.

Ved bilde- og videoopptak orienteres det alltid om at opptak gjøres, og samtykke innhentes. Der det gjøres opptak med enkeltpersoner og studenter innhentes samtykke gjennom bruk av samtykkeerklæring (LENKE).

Ved opptak under større arrangementer, eller hvor mange mennesker er til stede, orienteres det om at bilde og videoopptak gjøres. Samtykkeerklæring vil ikke benyttes her med mindre enkeltpersoner kommer i fokus.

Ansatte ved Høyskolen Kristiania må regne med å kunne bli gjort opptak av, og bilder av dem benyttes, uten at samtykke innhentes, dersom ikke annet er avtalt.

Bilder eller videoopptak vil kunne publiseres i høyskolens flater uten at du selv er klar over det, for eksempel opptak gjort der du selv er en del av en større forsamling eller arrangement. Disse vil dermed også kunne ha blitt gjennomført uten at du har skrevet under en samtykkeerklæring.

Bilder eller videoopptak vil bli lagret i skolens database i inntil tre år. Generelle bilder av f.eks. bygg og fasader lagres inntil fem år om gangen.

Dersom du ønsker at bilder eller videoopptak av deg skal bli slettet, ber vi deg ta kontakt med behandlingsansvarlig ved Høyskolen Kristiania. Merk at ved bruk av bilder på trykket materiell vil dette ikke kunne slettes etter at det er benyttet. For bilder eller videoopptak brukt i digitale flater vil sletting være mulig.

Rett til informasjon og innsyn

Du har krav på å få informasjon om hvordan Høyskolen Kristiania behandler personopplysningene dine. Denne personvernerklæringen er ment å inneholde den informasjonen du har rett til å få.

Du har også rett til å se/få innsyn i alle personopplysninger som er registrert om deg ved Høyskolen Kristiania. Du har også rett til å få utlevert en kopi av personopplysninger om deg, dersom du ønsker det.

Rett til retting

Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet. Du har også rett til å få ufullstendige personopplysninger om deg supplert. Dersom du mener vi har registrert feil eller mangelfulle personopplysninger om deg, ber vi deg kontakte oss. Det er viktig at du begrunner og eventuelt dokumenterer hvorfor du mener personopplysningene er feil eller mangelfulle.

Rett til å begrensing av behandling

I enkelte tilfeller kan du har rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene dine blir begrenset. Begrensning av personopplysninger vil si at personopplysningene fortsatt blir lagret, men at mulighetene for videre bruk og behandling blir begrensede.

Dersom du mener at personopplysningene er feil eller mangelfulle, eller har protestert mot behandlingen, har du rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene dine midlertidig blir begrenset. Det vil si at behandlingen blir begrenset inntil vi eventuelt har rettet personopplysningene dine, eller har fått vurdert om protesten din er berettiget.

I andre tilfeller kan du også kreve en mer permanent begrensing av dine personopplysninger. For å ha rett til å kreve begrensing av dine personopplysninger, må vilkårene i personvernforordningen artikkel 18 være oppfylte. Dersom vi mottar en henvendelse fra deg om begrensing av personopplysninger, vil vi vurdere om lovens vilkår er oppfylte.

Rett til sletting

I noen tilfeller har du rett til å kreve at vi sletter personopplysninger om deg. Retten til sletting er ikke en ubetinget rett, og hvorvidt du har rett til sletting må vurderes i lys av personopplysningsloven og personvernforordningen. Dersom du ønsker å få slettet personopplysningene dine, ber vi deg om å ta kontakt med oss. Det er viktig at du begrunner hvorfor du ønsker at personopplysningene blir slettet, og om mulig også opplyser om hvilke personopplysninger du ønsker å få slettet. Vi vil da vurdere om de rettslige vilkårene for å kreve sletting er oppfylt. Vær oppmerksom på at lovverket i enkelte tilfeller gir oss anledning til å gjøre unntak fra retten til sletting. For eksempel vil dette være tilfelle når vi er nødt til å lagre personopplysningene for å oppfylle en oppgave vi er pålagt etter universitets- og høyskoleloven, eller for å ivareta viktige samfunnsinteresser som arkivering, forskning og statistikk.

Rett til å protestere

Du kan ha rett til å fremme en innsigelse mot behandlingen, det vil si protestere mot behandlingen, dersom du har et særskilt behov for å få stanset behandlingen av personopplysningene dine. Eksempler kan være dersom du har et beskyttelsesbehov, fortrolig adresse, eller lignende. Retten til å protestere er ikke en ubetinget rett, og den avhenger av hva som er det rettslige grunnlaget for behandlingen, og om du har et særskilt behov. Hvis du protesterer mot behandlingen, vil vi vurdere om vilkårene for å protestere er oppfylt. Dersom vi kommer til at du har rett til å protestere mot behandlingen, og at innsigelsen er berettiget, vil vi stanse behandlingen og du vil også kunne kreve sletting av opplysningene. Vær oppmerksom på at vi i enkelte tilfeller likevel kan gjøre unntak fra sletting, for eksempel hvis vi er nødt til å lagre personopplysningene for å oppfylle en oppgave vi er pålagt etter universitets- og høyskoleloven, eller for å ivareta viktige samfunnsinteresser.

Rett til å klage over behandlingen

Dersom du mener vi ikke har behandlet personopplysningene på en korrekt og lovlig måte, eller hvis du mener at vi ikke har klart å oppfylle dine rettigheter, har du mulighet til å klage over behandlingen. Du kan kontakt oss via behandlingsanvarlig@kristiania.no eller personvernombudet på personvernombud@kristiania.no.

Dersom vi ikke tar klagen din til følge, har du mulighet til å fremme klagen for Datatilsynet. Datatilsynet er ansvarlig for å kontrollere at norske virksomheter overholder bestemmelsene i personopplysningsloven og personvernforordningen ved behandling av personopplysninger.

Spørsmål om personopplysninger rettes til personvernombud på personvernombud@kristiania.no.

Spørsmål om innsyn og sletting rettes til behandlingsansvarlig på behandlingsansvarlig@kristiania.no.