Fagskole

3D og animasjon

3D og animasjon handler om å bruke visuelle virkemidler i levende bilder.

Lær hva som kreves orkuor at man skal kunne skape god kommersiell 3D og animasjon.

Kort fortalt er 3D og animasjon

 • figurene i en animasjonsfilm
 • karakterene og omgivelsene i spillene du spiller
 • reklamefilmene du ser på TV
 • de fantastiske effektene i filmen du så på kino, men også omgivelsene du trodde var ekte i samme film

Som du forstår, handler 3D og animasjon om å bruke visuelle virkemidler i levende bilder. En god 3D-designer behersker animasjon, 3D-grafikk, visuell kommunikasjon og historiefortelling.

På dette studiet utvikler du både dine estetiske evner og kommunikasjonsferdigheter ved å lære om ide, konsept og strategi i levende bilder rettet mot kunder og kommersielle mål.

Studentarbeider

Vårt 3D- og animasjonsstudium er i stor grad en audiovisuell utdanning. For at du skal få en helhetlig bransjeforståelse og erfaring med realistiske produksjonsprosesser, vil du samarbeide tett med våre studenter fra blant annet Film, Musikkdesign og Illustrasjon.

I siste semester får du muligheten til å spesialisere deg innen en valgfri retning av utdanningens fire kjerneområder: spill, VFX (visuelle effekter), motion design og animasjonsfilm.

Praksisrettet utdanning

Kontakt med bransje og næringsliv er en viktig forutsetning for å sikre at du får en så praktiskrelatert undervisning som mulig, men også for å sikre at studiet til enhver tid er oppdatert på hva bransjen etterspør.

Dine lærere kommer derfor fra lignende arbeid i norsk bransje for 3D, animasjon og visuell kommunikasjon, noe som gjør at du lettere kan knytte kontakter allerede under studiene. Lærerne er oppdatert på det som skjer, og bringer denne kunnskapen videre til deg.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

Emnet skal gi grunnlag for gjennomføring av et animasjonsprosjekt.

Etter endt emne skal studenten ha tilegnet seg kunnskap i visuell kommunikasjon og grunnleggende praktiske ferdigheter i After Effects og Cinema 4D.

Deler av emnet er en del av Audiovisuelle studier.
Etter endt emne skal studenten ha en tverrfaglig forståelse for
historiefortelling, og hvordan man bruker det i audiovisuelle produksjoner.

Studiespesifikt innhold:
Etter endt emne skal studenten ha tilegnet seg kunnskap i historiefortellingsmetoder, inngående ferdigheter i After Effects og grunnleggende praktiske ferdigheter i Premiere Pro. Studenten skal også kjenne til bruk av kamera mot skjermbaserte medier.

Emnet skal gi en grunnleggende innføring i 3D programmet Cinema 4D.
Studenten vil få innføring i teknikker og ferdigheter som kan brukes i programmet.

I tillegg vil studenten få en introduksjon til programmet Zbrush.

Emnet skal gi en bred forståelse for animasjon og 3D. Studenten introduseres til animasjon innenfor 3D og vil få en grunnleggende forståelse for, og bruk av Motion design som kommunikasjonsform mot skjermbaserte medier.

Studenten vil få en innføring i teknikker og ferdigheter som kan anvendes i praktisk arbeid i motion design.

Emnet skal gi et grunnlag og en praktisk verktøykasse som studenten kan bruke ved oppstart, planlegging, gjennomføring, avslutning og evaluering av prosjekter.

Studenten skal få et bevisst forhold til seg selv og sine medstudenter i alle prosjekter hvor de er deltakere eller ledere.

Studenten vil kunne se på faget i en større tverrfaglig sammenheng.

Deler av emnet er en del av audiovisuelle studier.
Etter endt emne skal studenten ha en tverrfaglig forståelse for
de viktigste verktøyene og metodene innenfor lyd, foto, 3D og film.

Studiespesifikt innhold:
Emnet skal gi studenten en helhetlig forståelse for prosessen med å lage en animasjonsfilm fra ide og planlegging til gjennomføring og ferdigstilling.

Emnet skal gi studenten en forståelse av kompleksiteten i gjennomføring og ferdigstilling av 3D- modeller til bruk i skjermbaserte medier.

I tillegg vil studentene få en videre introduksjon til programmet Zbrush, og hvordan det brukes sammen med andre 3D- programmer.

Emnet skal gi studenten en forståelse for rigging og animasjon av karakterer i 3D. Studenten vil få en innføring i metoder og teknikker for å ferdigstille en karakter til animasjon.

Deler av emnet er en del av audiovisuelle studier.
Etter endt emne skal studenten ha en tverrfaglig forståelse for alle ledd i en audiovisuell produksjon. Studenten skal ha kunnskap i hvordan man skaper troverdige virkeligheter.

Studiespesifikt innhold:
Emnet skal gi en grunnleggende innføring i 3D programmet Zbrush.
Studenten vil få en innføring i teknikker og ferdigheter som kan anvendes innenfor programmet.

Emnet skal gi grunnleggende forståelse for hva kommunikasjon betyr i møte mellom mennesker, og hvordan mennesker handler og tenker som de gjør.

Studenten skal få et bevisst forhold til kommunikasjonsprosesser i praksis, og hvilke roller og verdier som er nødvendige i samspill mellom ulike aktører.

Studenten skal få forståelse for hvordan man kan tolke et budskap, og studenten vil kunne se på faget i en større tverrfaglig sammenheng.

I tillegg til grunnleggende fagkunnskap skal studenten få en innføring i metoder og modeller som kan anvendes i praktisk arbeid.

Emnet skal gi grunnleggende forståelse for profesjonalitet.
Studenten skal få et bevist forhold til hvordan samarbeidet mellom kunde og oppdragsgiver, leverandør og underleverandør fungerer teoretisk og praktisk.

Studenten skal få forståelse for hvordan en kreativ tilnærmingen til kundens produkt/budskap, kan implementeres på kundens premisser.
Studenten vil kunne se på faget i en større tverrfaglig sammenheng.

Dette emnet er en forberedelse til avsluttende oppgave i studiet.
Emnet skal gi studenten et forhold til egne karrieremål. Studenten skal møte sentrale aktører fra den audiovisuelle bransjen som vil snakke om sine erfaringer og gi gode råd for videre yrkesutøvelse. Studenten skal fordype seg i en valgt retning innen studiet, for å bevisstgjøre seg og forberede en egenprodusert sluttfilmproduksjon i det siste emnet.

Etter endt emne skal studenten ha ferdigstilt en egen produksjon, hvor kunnskap og ferdigheter fra hele studiet viser studentens helhetskompetanse i faget. Produksjonen skal også inkludere en fordypning i selvvalgt fagfelt.

Studenten har tre ulike spesialiseringsmuligheter:
• Animasjon
• VFX
• Motion design

Studieplanen er en helhetlig plan for et studium innen høyere utdanning, og angir mål og innhold i studiet, forventet læringsutbytte, lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav.

Studieplanen inneholder også en studiemodell som viser oppbyggingen av studiet.

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett (eller flere) av disse opptakskravene:

 • Fagbrev/ svennebrev
 • Fullført 3-årig videregående skole (du kan ha inntil to ubeståtte fag fra VGS)
 • Realkompetanse for fagskole

Les mer om opptakskravene

 

Dersom du ikke har erfaring innenfor tegning, form og farge, kan du melde deg på skolens forkurs før studiestart.

Etter at du har akseptert studieplassen kan du melde deg på forkurs her:

I tillegg til pensumslitteratur og Pluralsight, anbefales det å ha et eget sett med hodetelefoner. Egen ekstern harddisk anbefales også, sammen med en Dropbox-konto. Arbeidsstasjoner og programvare er tilgjengelig i klasserom både i og utenfor undervisningen.

Etter to års fagskoleutdanning vil du ha grundig forståelse av – samt inngående praktisk erfaring med – komposisjon og produksjon av 3D og animasjon til mange typer medier. Du har fått erfaring med en produksjons ulike ledd, fra ideskaping, komposisjon/animasjon og 3D-grafikk via produksjon til ferdigstilling, leveranse og presentasjon.

Gjennom masse praktisk arbeid har du også utviklet kunnskap om hvordan 2D-/3D-grafikk og animasjon påvirker innhold og budskap. Du har fått ferdigheter innen historiefortelling og visuell kommunikasjon av funksjonell 3D og animasjon tilpasset kunders behov.

I tillegg vil du kunne levere profesjonelt utførte produksjoner til for eksempel reklamebyråer, designbyråer, spillselskaper, VFX-studioer, produksjonsselskaper og mobil- og mediebedrifter.

Du kan også fortsette på en bachelorgrad i England, i Australia eller på New Zealand.

Etter fullført fagskoleutdanning kan du dra til utlandet og studere videre for å ta en internasjonal bachelorgrad, via vår samarbeidspartner Education Link. Følgende studiesteder i utlandet tilbys dette studiet:

Australia

 • Curtin University
 • Deakin University
 • Griffith University

New Zealand

 • Media Design School

Vi gjør oppmerksom på at en bachelorgrad ikke nødvendigvis tilfredsstiller opptakskravene til alle mastergrader, verken i Norge eller utlandet. Det enkelte universitet eller høyskole er selv ansvarlig for å definere sine opptakskrav.

Dersom du har planer om å studere til en mastergrad, anbefaler vi at du setter deg godt inn i institusjonens opptakskrav, inkludert krav til forkunnskaper og fagsammensetning, før du velger å studere videre til en bachelor i utlandet.

Du må selv sørge for at du har den nødvendige bakgrunn og fagsammensetning for den eller de mastergrader du ønsker å søke deg inn på.

Dette er et 2- årig fagskolestudium. Her lærer du et håndverk og jobber praktisk med faget under utdanningen.

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesutdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Undervisningen foregår i mindre klasser.

Det er tett individuell oppfølging, og mange av lærerne dine har solid bransjeerfaring på fagfeltet de underviser i. Dette er med på å forsterke nærheten til arbeidslivet.

 • Remi-FB

  Møt studielederen: Remi Kristiansen

  – På dette studiet vil du lære deg å kombinere idé, konsept og strategi – presentert i levende bilder.

  Les mer
 • Spillutvikling-3D---Aslak-Helgesen2

  – Vi retter oss mot verden.

  Aslak Helgesen er timelærer på 3D og animasjon ved Høyskolen Kristiania i Bergen og lager spill ved siden av.

  Les mer