Bachelor

Akupunktur innpass

Dersom du har studert helsefag tidligere, kan du søke om innpass og dermed starte direkte på andreåret på Bachelor i Akupunktur.

Opptaket forutsetter at det er ledige studieplasser.

Dersom det er flere søkere enn ledige studieplasser vil kvalifiserte søkere bli rangert på grunnlag av karakterer fra høyere utdanning.

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt fullført utdannelse innen eksempelvis:

  • Sykepleie
  • Ergoterapi
  • Fysioterapi
  • Lege
  • Årsenheten i Grunnmedisin
  • Andre bachelorgrader innen helse ved Høyskolen Kristiania

Forkurs

Dersom du får innpass på Bachelor i Akupunktur må du gjennomføre et obligatorisk forkurs i akupunktur.

Forkurset støttes ikke av Lånekassen.

Bachelor i Akupunktur

Bachelor i Akupunktur kombinerer den kinesiske akupunkturen, som bygger på en helhetlig forståelse av menneskekroppen, med den mer moderne medisinske akupunkturen, som hovedsakelig benyttes ved smertebehandling i muskel- og skjelettsystemet.

Denne unike kombinasjonen gjør at våre studenter har høy kompetanse for behandling av pasienter med ulike smertetilstander.

Undervisningens første studieår gir deg kunnskap som er nødvendig for å møte pasienter på studentklinikken. Det som er unikt for akupunkturstudentene er at de allerede på andre studieår behandler pasienter på høyskolens studentklinikk under veiledning av en av våre dyktige akupunktører.

I andre- og tredje studieår inneholder studiet hovedsakelig akupunkturfaglige emner. Du tilegner deg kunnskap i både medisinsk- og kinesisk akupunktur, og forskning på fagfeltene.

En stor del av undervisningen er praktisk rettet hvor man øver teknikker på hverandre, og møter pasienter både i klinisk undervisning og på vår studentklinikk.