✕  Lukk søk
Fagskolen Kristiania på nett

Cisco-konsulent – nettverk og sikkerhet

Er du interessert i hvordan man drifter komplekse IT-systemer og sikrer nettverk mot datakriminalitet?

Med utdanningen, Ciscokonsulent får du kunnskap innen et voksende fagfelt og tilegner deg god forståelse for nettverksinfrastruktur.

Det å kunne sikre dagens nettverk mot stadig økende datakriminalitet blir viktigere og viktigere. Ciscokonsulent – nettverk og sikkerhet gir deg den nødvendige kompetansen du trenger for å sikre din bedrift. Dette er en utdanning for alle som ønsker å arbeide med datakommunikasjon relatert til IT-systemer, og som ønsker å kunne se kommunikasjonsløsningene i et helhetlig perspektiv. Studiet forbereder deg til den anerkjente Cisco sertifiseringstesten CCNA.Ved bestått CCNA-test (som må tas på et godkjent testsenter) har du rett til å bruke tittelen Cisco Certified Network Associate. Mange arbeidsgivere krever at IT-teknikerne, IT-konsulentene og supportpersonell har en CCNA tittel. I tillegg dekker dette studiet mye av pensum til sikkerhetssertifiseringen CompTIA Security+, en vel ansett og leverandøruavhengig produsent av internasjonale sertifiseringer. Med virtuelle labber får du jobbet med studiet i praksis. 

 • Har du spørsmål eller trenger veiledning? Ring oss på: 464 40 700

Gjennom denne utdanningen lærer du det grunnleggende om nettverksteknologi, og hvilke sikkerhetstrusler en nettverksinfrastruktur står overfor til enhver tid. Du lærer om routing og switching, og hvordan datamaskiner kommuniserer over et nettverk. Du lærer om trusler, angrep og sårbarheter, sikkerhetsteknologier, systemarkitektur med mer. Utdanningens læringsutbytte ordnes i tre kategorier: Kunnskaper – Ferdigheter – Generell kompetanse; 

Kunnskaper 

 • kandidaten har kunnskap om kommunikasjonsprotokollen TCP/IP og hvordan denne brukes av applikasjoner til dataoverføring, inkludert arbeidsprinsippene ved dynamisk routing i protokoller som RIP, OSPF og EIGRP 
 • kandidaten har innsikt i sentrale sikkerhetsbegrep som sikkerhetspolicy, prinsippet om «least privilege», «social engineering» m.m.  
 • kandidaten har kjennskap til IT-bransjen og kunnskap om rollen som nettverks- og sikkerhetsspesialister har innenfor yrkesfeltet  
 • kandidaten kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap gjennom trykte og elektroniske fagartikler og -bøker og ved å delta i faglige nettverk  
 • kandidaten forstår hvilken betydning IT-bransjen generelt og nettverks- og sikkerhetskonsulenter spesielt har for alle samfunnets funksjoner og hvilken rolle den spiller i verdiskapingen i private og offentlige virksomheter  

Ferdigheter 

 • kandidaten kan anvende sin kunnskap om sikkerhetsproblemstillinger til å utarbeide rutiner for konkrete scenarier hvor ønsket nivå av konfidensialitet, integritet, driftssikkerhet og adgangsstyring skal oppnå
 • kandidaten kan anvende sin kunnskap om nettverksteknologi til å konfigurere et grunnoppsett av Ciscos routere og switcher  
 • kandidaten kan anvende relevante teknikker og verktøy for sette opp og Cisco-nettverksutstyr for lokalnettverk og tilknyttede WAN-forbindelser  
 • kandidaten kan anvende relevante teknikker og verktøy for å gjennomføre grunnleggende feilsøkingsprosedyrer for LAN- og WAN-nettverk, samt TCP/IP-relatert kommunikasjon i sin alminnelighet  
 • kandidaten kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for problemstillinger hvor nettverkstrafikk og sikkerhet er sentralt  
 • kandidaten kan kartlegge nettverks- og sikkerhetsforhold gjennom feilsøking og risikovurdering og derved avdekke behov for hvilke tiltak som må iverksettes 

Generell kompetanse 

 • kandidaten har forståelse for etiske prinsipper knyttet til personvern, konfidensialitet, sikkerhet og tilgjengelighet i IT-bransjen  
 • kandidaten har utviklet en etisk grunnholdning til system- og trafikkovervåkning knyttet til sikkerhetsforhold i en virksomhet  
 • kandidaten kan konfigurere nettverkskomponenter og implementere sikkerhetspolicyer i private og offentlige kontorarbeidsplasser  
 • kan bygge relasjoner med personer både fra fagfeltet og andre som anvender IT-tjenester både i egen organisasjon og hos kunder og samarbeidspartnere  
 • kandidaten kan utvikle maler for sikkerhetspolicyer som kan anvendes i ulike nettverks- og maskinkonfigurasjoner

Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling. 

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon. 

Virtuelle laber så du får jobbet med studiet i praksis. 

I tillegg får du:  

 • et opplegg som gjør det mulig å ha full jobb og andre forpliktelser ved siden av utdanningen.  
 • teknisk veiledning ved behov. 
 • personlig oppfølging av lærere og administrasjon.  
 • gratis innføringskurs i studieteknikk på nett. 

Du leverer obligatoriske oppgaver i løpet studietiden. Oppgavene må fullføres og godkjennes for å bli oppmeldt til avsluttende eksamen. Etter endt utdanning og bestått eksamen får du vitnemål.  

Vi mener at vårt undervisningsopplegg bidrar til den høye fullføringsprosenten blant våre studenter.

Utdanningen gjennomføres over 2 semestre på deltid. Utdanningen består av følgende emner:

 • ICND1 
 • ICND2 
 • Security+ – utvalgte emner 
 • eksamen

Opptakskravet for denne utdanningen er fullført og bestått videregående skole. 

Alternativt kan du søke på grunnlag av din realkompetanse. Opptak basert på realkompetanse gjøres ved en helhetsvurdering hvor også utdanning og aktiviteter i fritiden teller med. Du må være 23 år eller eldre i opptaksåret for å bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse.  

Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere at de har norskkunnskaper tilsvarende de ferdigheter som oppnås ved Norsk Vg1 studieforberedende eller Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, eller norsktest nivå B2.  

Usikker på om du oppfyller opptakskravene? Snakk med oss, så hjelper vi deg med å finne ut av det.

I utgangspunktet fritt valg av maskin, men tilgang på Windows operativsystem påkrevd grunnet enkelte programvarepakker (dette kan være i form av en egen Windows-partisjon på Mac). 

Vi anbefaler likevel at maskinen bør ha: 

 • Windows 10
 • minimum 4GB internminne (RAM) 
 • mikrofon – for å delta i virtuelt klasserom 
 • lydkort og høyttalere/headset. Vi anbefaler å bruke et Skype for Business UC-kompatibelt headset. Vi har god erfaring med Jabra og Logitec modellene 
 • ledig diskplass, etter at all programvare er på plass, bør ikke være mindre enn 50GB

I tillegg får du tilgang til programmene:  

Utgifter til pensumbøker kommer i tillegg.

Grunnleggende bruk av Office-programmer

Kurset gir deg grunnleggende IT- forståelse, og du får kunnskap om Windows 10 og opplæring i bruk av sentrale Office-programmer som Word, Excel og PowerPoint.

Kurset inneholder en kombinasjon av videoer, teori, oppskrifter og selvrettende tester. I kurset jobber du selvstendig med de emnene du ønsker og har behov for, og du gjennomfører i ditt eget tempo.

Kursets varighet: ett semester

Pris: kr 1 500

 • Er du i tvil om du skal ta dette forkurset, ta kontakt med oss

Bestilling av forkurs

Når du søker på studiet i søknadsskjema får du opp valg om forkurs. Der kan du velge å bestille forkurset.

Som Ciscokonsulent jobber du med teknologien til en av verdens ledende produsenter og leverandører av nettverks- og sikkerhetsutstyr. 

En Ciscokonsulent vil i tillegg til å være en kvalifisert nettverkskonsulent, kunne bidra til å utvikle både løsninger og rutiner som sikrer konfidensialitet, effektivitet og tilgjengelighet i organisasjonens IT-systemer.  

Etter fullført utdanning kan du jobbe med alt fra småskala nettverk i mindre organisasjoner til systemer i store internasjonale bedrifter, og du kan arbeide som nettverkstekniker eller i andre stillinger som krever kunnskaper og ferdigheter innen nettverksteknologi.

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående skole, på lik linje som universitet og høyskoler. Høyere yrkesfaglig utdanning kjennetegnes ved at utdanningene er praktisk lagt opp og at studenter som har fullført en utdanning kan gå rett ut i jobb.

Utdanningene ved Fagskolen Kristiania har undervisningsopplegg som gir tett oppfølgning av deg som student og lærerne har solid bransjeerfaring innen fagfeltet de underviser i.