✕  Lukk søk
Bachelor

Dans med pedagogikk

Kunst beveger samfunnet. Men hva gjør bevegelser til kunst?

Norges dansehøyskole er kjøpt opp av Høyskolen Kristiania. På bildet er det 5 dansere i mørk belysning på en scene.

Drømmer du om å leve av dansen? Har du lyst til å jobbe som utøvende dansekunstner, som samtidig kan formidle og undervise dansekunst? Da er bachelorgraden i dans med pedagogikk utdanningen for deg.

Gjennom tre år vil du jobbe med engasjerte pedagoger og koreografer, som har lang profesjonell erfaring som dansekunstnere. Kunstneriske og pedagogiske formidlingsprosjekter går som en rød tråd gjennom hele studiet, og alle andre fag støtter opp under dette. Du vil jobbe mye praktisk i dansestudio, samtidig som du i teoretiske fag blir utfordret til refleksjon, undring og diskusjon. Du velger mellom fordypning i jazzdans eller samtidsdans, fra og med andre studieår, mens første år er felles for alle. Du vil ha klassisk ballett gjennom alle tre år, som en grunnteknikk.

Dette er en utdanning som både bygger deg opp teknisk og utvikler deg kunstnerisk til å bli en profesjonell utøvende dansekunstner. Samtidig utvikler du din refleksjonsevne og uttrykksevne, både skriftlig og muntlig. I studiet vil du lære å skape, utøve, undervise og formidle dans, og lære å sette i gang dansekunstprosjekter for ulike grupper. Du vil bli utfordret til å tenke og reflektere rundt din rolle som dansekunstner og formidler av dans. Hvem er jeg som danser? Hva betyr det å være en dyktig dansekunstner? Hvordan motivere og kommunisere dans og bevegelse for ulike grupper?

Studiet gjør deg til en selvstendig dansekunstner, med mange muligheter. Du vil jobbe utøvende og medskapende med nasjonalt og internasjonalt anerkjente koreografer. Gjennom studiet legges det vekt på refleksjon rundt egen utvikling og bevisstgjøring av hvordan vitenskapelig og pedagogisk tenkning bidrar til dansekunstnerisk og pedagogisk utvikling.
Bachelorgraden i dans med pedagogikk vil gi deg en bred kompetanse som utøvende, skapende og formidlende dansekunstner.

Fordypningen i samtidsdans er for deg som ønsker å utvikle deg som dansekunstner og som ønsker å delta i og skape kunstneriske prosjekter. Gjennom utforsking av egen kropp utvikler du dine dansetekniske ferdigheter innenfor samtidsdans, i møte med samtidige og etablerte teknikker. Gjennom improvisasjon, partnerarbeid og koreografiske fag utvikler du din egen dansekunstneriske praksis og uttrykk. I forestillingsarbeid får du erfaring med ulike koreografiske prosesser, fra repertoararbeid, medskapende prosesser til improvisasjon. Fordypningen legger vekt på selvstendig forståelse og refleksjon over egen danseutøvelse, sett i relasjon til forskjellige dansekunstneriske ståsted og tradisjoner.

På fordypning i jazzdans vil du i løpet av studiet jobbe mot et profesjonelt virke som dansekunstner. Musikalitet og rytme står sentralt sammen med stilforståelse for ulike sjangre innenjazzdansfaget. Du får, gjennom den tradisjonelle jazzdansen, kunnskap om jazzdansens historie, utvikling og språk, samtidig som studiet inneholder samtidige former. Relevans for det aktuelle arbeidsmarkedet etterstrebes kontinuerlig. For å styrke kunstnerisk uttrykksevne vil du også få sangundervisning, både i grupper og individuelt. Du får også innføring i koreografisk arbeid.

BA i dans med pedagogikk - studiemodell - høyskolen kristiania

Gjennom Erasmusprogrammet får du som student mulighet til å ha et utvekslingsopphold ved våre samarbeidsinstitusjoner i Europa. Programmet gjelder også for pedagoger, slik at pedagoger fra våre partnerinstitusjoner i Europa gjesteunderviser hos oss hvert år.

Som student på bachelorstudiet i dans med pedagogikk får du reise på studietur til Uganda. På vårsemesteret i 1. studieår reiser du til Makerere University, hvor du vil jobbe tverrfaglig og tverrkulturelt med dans, i fire uker. Her vil du samarbeide med ugandiske studenter og pedagoger om å arrangere en dansefestival. I arbeidet frem mot festivalen blir det lagt vekt på kunstnerisk formidling av dans, samarbeid på tvers av kulturer og målet er at du vil utvikle en bredere forståelse av hva dans er og kan være.

For opptak til studiet kreves generell studiekompetanse og gode danseferdigheter. Søkerens evne til å arbeide selvstendig og kreativt vil bli vektlagt. Søkere med særlig gode danseferdigheter kan i henhold til skolens reglement søke om unntak fra generell studiekompetanse. Under opptaksprøven vurderes søkerens danseferdigheter og kreativt selvstendig arbeid. For aktuelle kandidater foretas det et intervju.

Opptaksprøve

Opptaksprøven består av klassisk ballett, jazzdans, samtidsdans, solo, kreativt arbeid og intervju. For å kunne delta på opptaksprøve må søknadspapirer være fylt ut og sendt oss innen søknadsfristen.

 

Med en fullført bachelorgrad i dans med pedagogikk har du mange muligheter. Du kan jobbe som utøvende, skapende eller formidlende dansekunstner; på scenen, i undervisningssammenheng eller begge deler. Mange av våre tidligere studenter har startet egne kompanier og danseskoler.

Gjennom studiet blir du introdusert for de ulike mulighetene man har som profesjonell dansekunstner, og via samarbeid med relevante koreografer, institusjoner, kompanier og festivaler kan du som student knytte verdifulle kontakter for fremtiden.

Vi er opptatt av at du som student skal oppleve studiet som relevant for arbeidsmarkedet, og derfor samarbeider vi blant annet med CODA-festivalen, Den Norske Opera og Ballett, Bærum Kulturhus, Dansens Hus, og en rekke anerkjente koreografer og kompanier.