✕  Lukk søk
Innpass

Ernæring innpass

Dersom du har studert helsefag tidligere, kan du søke om innpass og dermed starte direkte på andreåret på Bachelor i ernæring.

Opptaket forutsetter at det er ledige studieplasser. Dersom det er flere søkere enn studieplasser vil kvalifiserte søkere bli rangert på grunnlag av karakterer fra høyere utdanning.

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt fullført utdannelse innen eksempelvis:

  • Sykepleie
  • Ergoterapi
  • Fysioterapi
  • Lege
  • Årsenheten i Grunnmedisin
  • Andre bachelorgrader innen helse ved Høyskolen Kristiania

Bachelor i Ernæring

Gjennom kunnskap om nasjonale anbefalinger, mål og handlingsplaner for et sunnere kosthold vil du kunne bidra til ernæringsrelatert helsefremmende arbeid.

Øvelser for å fremme ferdigheter innen praktisk kostveiledning til individer og grupper vektlegges gjennom studiet.

Vil du gjennom kostrådgivning og ernæringsopplysning bidra til å bedre folkehelsen? Da er Bachelor i Ernæring studiet for deg!

Med en bachelorgrad i ernæring kan man arbeide både praktisk med mennesker og teoretisk for å formidle kunnskap om kosthold og ernæring. Med god faglig kunnskap og sterk interesse for faget finnes det mange muligheter for hvilken retning man vil gå etter bachelorgraden.

Med Bachelor i Ernæring får du kompetanse til å vurdere ernæringsstatus og gi kostholdsråd, veiledning og oppfølging til både enkeltindivider og grupper i ulike livsfaser. Du vil også kunne beskrive de viktigste helseeffektene av basismatvarene i det norske kostholdet med bakgrunn i relevant forskning og vurdere trenddietter i lys av tilgjengelig vitenskapelig litteratur.