✕  Lukk søk
Bachelor

Ernæring

Glad i mat, mennesker og helse? Ta en bachelor i ernæring!

Ernæring - studenter på ernæringskjøkkenet

Ønsker du å gjennom kostrådgivning og ernæringsopplysning bidra til å bedre folkehelsen? Arbeide målrettet med helsefremmende og sykdomsforebyggende ernæringsarbeid? Da er bachelor i ernæring studiet for deg!

Eat, Love, Laugh

Ernæringsfysiologi er læren om sammenhengen mellom helse og kosthold på celle-, individ- og gruppenivå. Fagområdet forutsetter kunnskap om biokjemi, anatomi, fysiologi, sykdomslære, psykologi, kommunikasjon, kostholdsforskning og vitenskapelige arbeidsmetoder. Med en bachelorgrad i ernæring jobber man både praktisk og teoretisk med mennesker for å formidle kunnskap om kosthold og ernæring.

Etterspurt kompetanse

Det er et betydelig behov for mer ernæringsfaglig kompetanse på ulike arenaer i det norske samfunnet. Gjennom kunnskap om nasjonale anbefalinger, mål og handlingsplaner for et sunnere kosthold vil du kunne  arbeide med ernæringsrelaterte oppgaver på mange ulike arenaer. Du kan jobbe med helsefremmende kostholdsveiledning til individer og grupper f.eks. i samarbeid med helsesentre, frisklivssentraler, eller treningssentre. Eller, start din egen praksis!  Ernæringskompetanse gir også arbeidsmuligheter innenfor næringsmiddelindustrien.

Ta en master

Med en bachelor i ernæring har du mulighet til å søke deg videre på mange ulike mastergrader i inn- og utlandet f.eks. samfunnsernæring, helsevitenskap,  global helse og matvitenskap. Gjennom en avtale med Leeds Beckett University har studenter fra Høyskolen Kristiania med bachelorgrad i ernæring også mulighet til å ta en master i klinisk ernæring. Ler mer her.

Noe du lurer på? Vi hjelper deg gjerne! Bestill veiledning her!

Oppfyller du ikke opptakskravene? Vi har flere studier som også omfatter ernæringsfag:

Bachelor i ernæring lærer deg å beskrive den friske menneskekroppens struktur og funksjon. Du vil kunne gjøre rede for hvordan maten vi spiser, fordøyes og absorberes, og hvordan de forskjellige næringsstoffene og vitaminer/mineraler påvirker kroppen vår. Du vil få innsikt i de vanligste folkesykdommenes risiko- og årsaksfaktorer, forløp og behandling.

Studiet ser også på hvordan kosthold og næringsstoffer kan fremme helse og forebygge sykdom, med hovedvekt på livsstilsykdommene.

Framtidsrettet studium

Med en bachelor i ernæring får du kompetanse til å vurdere ernæringsstatus og gi kostholdsråd, veiledning og oppfølging til både enkeltindivider og grupper i ulike livsfaser.

Du vil også kunne beskrive de viktigste helseeffektene av basismatvarene i det norske kostholdet med bakgrunn i relevant forskning og vurdere trenddietter i lys av tilgjengelig vitenskapelig litteratur.

På Bachelor i ernæring benyttes varierte læringsformer som er relevante for din framtidige yrkesutøvelse. Mange av disse er studentaktiviserende, det vil si at du som student er den aktive part og ikke en passiv mottaker av informasjon.

Praktisk kostveiledning

Studiet vektlegger varierte arbeidsformer, hovedsakelig samarbeid og stor grad av egenaktivitet. Høyskolen Kristiania har en egen studentklinikk der du får ferdighetstrening innen kostveiledning til individer og grupper under kyndig veiledning av våre kliniske ernæringsfysiologer.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

For å kunne søke på studiet må du ha generell studiekompetanse med fagkravene Matematikk R1 eller matematikk (S1 + S2), og fysikk 1 og kjemi (1 + 2). Dersom du mangler kun ett av disse fagene kan du søke om betinget opptak. Det er en forutsetning at du består eksamen i faget du mangler i løpet av ditt første studieåret. Etter dette kan du fortsette på andreåret som vanlig.

Bachelorstudenter på Bachelor i ernæring må også levere politiattest. Dette fås på ditt lokale politikammer.

Oppfyller du ikke opptakskravene?

Vi har flere studier som også omfatter ernæringsfag:

Mangler du hele eller deler av opptakskravene? Du kan ta videregående realfag på nett.

Du kan også ta deler av opptakskravene via nettstudier: 

Søkere til helsefag må fremlegge politiattest i henhold til universitets- og høyskoleloven §4-9:

«I studier der studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier, kan det kreves å fremlegge politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd, ved opptak til eller underveis i studiet.»

For søkere med utdanning fra utlandet gjelder egne tilleggskrav.

På dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

Australia

 • University of Queensland, Brisbane

Studiet er praksisnært og profesjonsrettet, slik at du kan gå rett ut i jobb etter endte studier. Du vil være kvalifisert til spennende jobber innen ernæringsrådgivning, undervisnings- og opplysningsarbeid, og helsefremmende og forebyggende ernæringsarbeid.

Bachelor i ernæring gir en bred ernæringsfaglig teoretisk kompetanse samt innsikt i vitenskapelige metoder og forskning. Du er derfor godt rustet til relevante masterstudier i etterkant av bachelorgraden innen for eksempel helsevitenskap, matvitenskap og samfunnsernæring.

Det finnes flere relevante mastermuligheter med en bachelorgrad i ernæring. Det enkelte studiested foretar opptaket og vurderer alle søkere individuelt. Opptakskravene varierer og enkelte studier kan stille krav om ekstra fag innen for eksempel kjemi, matte eller biokjemi.

Vi gjør også oppmerksom på at det er ulike søknadsfrister ved forskjellige studiesteder og at disse ofte er tidlig på året. Med en bachelor i ernæring fra Høyskolen Kristiania kvalifiserer du for eksempel som søker med direkte opptak på disse studiene*:

NB: Listen er ikke utfyllende. Opplysninger om mastermuligheter er innhentet februar 2016. Du er selv ansvarlig for å verifisere videre påbyggingsmuligheter, Høyskolen Kristiania fraskriver seg et hvert ansvar for andre skolers behandling av søkere og/eller til enhver tid gjeldende opptakskrav.

Leeds Beckett University, England

NTNU

Universitet i Oslo

Universitetet i Bergen

*Master i klinisk ernæring

Bachelor i ernæring kvalifiserer ikke til opptak på de norske utdanningene i klinisk ernæring. Vi har imidlertid et unikt samarbeid med Leeds Beckett University om en mastergrad i klinisk ernæring i England.

Studenter ved Høyskolen Kristiania med en fullført Bachelor i Ernæring har mulighet til å ta en toårig Master i klinisk ernæring på Leeds Beckett University i England.

Det engelske universitetet tilbyr mellom 15 og 35 masterstudieplasser per år forbeholdt studenter med Bachelor i ernæring fra Høyskolen Kristiania.

Gjennomføring

Masterstudiet i klinisk ernæring ved Leeds Beckett University er av to års varighet og leder frem til tittelen Master i klinisk ernæring (Msc).

 • Første året består av fordypning i kliniske ernæringsfag samt vitenskapelig metode og statistikk
 • Andre året består av blant annet klinisk utplassering på sykehus, og en masteroppgave. Studenter vil kunne gjennomføre masteroppgaven enten i England eller Norge. Dette vil avhenge av hvilke prosjekter som er aktuelle ved tidspunktet for gjennomføring av mastergraden

Generell informasjon

Opptakskrav er:

 • Fullført Bachelor i ernæring fra Høyskolen Kristiania med karakter C i snitt
 • Bestått IELTS (engelskprøve) med minimum 7.0 i score
 • Bestått legeerklæring
 • Plettfri vandelsattest
 • Motivasjonsbrev
 • Verdibasert intervju (values based interview)

Masterstudiet ved Leeds Beckett University gir rett til støtte fra Lånekassen.

Etter å ha fullført mastergraden i klinisk ernæring i England vil du kunne søke om autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog i Norge.

Informasjon om søknad om autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog kan du lese på Helsedirektoratets nettsider.

Leeds Beckett University

Leeds Beckett University er et stort, anerkjent universitet i England. Universitetet har over 30 000 studenter og har utdannet kliniske ernæringsfysiologer siden 1953 og var det første universitetet som tilbød denne utdanningen i England.

Utdanningen ved Leeds Beckett tilbyr et unikt undervisningsopplegg skreddersydd for våre studenter.

 • Vicki Carine H. Saxegaard

  Møt studenten

  Vicki synes at sammenhengen mellom trening og kosthold er noe av det mest spennende med ernæringsstudiet.

  Les mer
 • AneW

  Møt faglig studieleder

  Ane tror studentene blir mer motivert og lærer best når de får benytte sine kunnskaper i praktiske oppgaver.

  Les mer
 • Master i klinisk ernæring - Marthe Nybakke på en bro i Leeds

  Møt en masterstudent

  – Det var muligheten for å ta en master i klinisk ernæring som fikk meg til å velge Høyskolen Kristiania, sier Marthe Nybrekke som tar mastergraden sin i Leeds.

  Les mer
 • Leeds_Beckett

  Bygg på med en mastergrad i England

  Vi tilbyr en unik toårig mastergrad i klinisk ernæring på Leeds Beckett University i England.

  Les mer