✕  Lukk søk
Fagskolen Kristiania på nett

Administrativ koordinator – nett

Ønsker du å jobbe som administrativ støtte for ledere eller ledergrupper i det private næringsliv eller offentlig forvaltning? 

Det finnes mange varianter av kontorfag ved ulike fagskoler i Norge. Studiet Administrativ koordinator tilbyr noe litt mer enn bare vanlig kontorfag. 

Hvis du vil jobbe som administrativ støtte for ledere, trenger du en variert og bred kompetanse.  

Studiet Administrativ koordinator er godt tilpasset dagens arbeidsmarked og kompetansekrav. For slike stillinger må du kunne korrespondere på norsk og engelsk og være god på dokument- og saksbehandling. Du må kunne bruke tekstbehandling, regneark, presentasjonsverktøy og sosiale medier. Du må kunne yte service og bruke systemer for oppfølging av kunder. Og du må kunne planlegge møter og andre arrangementer.   

Studiet er utviklet i nært samarbeid med yrkesfeltet. Du kan være trygg på at fagskolen på nett gir deg en ettertraktet utdanning.

Har du spørsmål eller trenger veiledning? Ta gjerne kontakt med oss:

Tlf +47 46 44 07 00 (hverdager 08:00 – 16:00)

Eller send mail til:
silja.bredeveien@kristiania.no
hegeborke.lillekroken@kristiania.no

I deltidsutdanningen Administrativ koordinator lærer du hvordan du planlegger møter og arrangementer, oppfølging av kunder, arbeide med sosiale medier og dokument- og saksbehandling. Du lærer hvordan du kommuniserer med kunder og andre både på norsk og engelsk. 

Etter endt utdanning møter du en variert arbeidsdag hvor kontroll og struktur blir sett på som en av de viktigste egenskapene dine. Utdanningen er utviklet i tett samarbeid med yrkeslivet. Du kan derfor være sikker på at deltidsutdanningen på nett gir deg en ettertraktet sekretærutdanning.  

Utdanningens læringsutbytte ordnes i tre kategorier: Kunnskaper – Ferdigheter – Generell kompetanse. 

Kunnskaper 

 • kandidaten har kunnskap om begreper, prosesser og elektronisk verktøy som anvendes i moderne kontorarbeid og administrative oppgaver, i bruk av sosiale medier i offentlige og private virksomheter og i publisering av nettartikler ved hjelp av standardiserte publiseringsløsninger
 • kandidaten har kunnskap om forretningsengelsk og juridisk engelsk 
 • kandidaten har innsikt i det norske rettssystemet, domstolene, rettskilder og forvaltningen samt gangen i offentlige saksframlegg. 
 • kandidaten har innsikt i standarder og kvalitetskrav for saks- og dokumentbehandling, arkivering, utforming og publisering av forretningsbrev og nettartikler
 • kandidaten har kunnskap om kontorarbeid ved offentlige og private kontorer og kjennskap til yrket som administrativ koordinator. 
 • kandidaten kan oppdatere sin kunnskap om nye versjoner av aktuelle dataprogrammer og endringer i lover, regler og standarder som har betydning for egne arbeidsoppgaver
 • kandidaten forstår hvilken betydning kontorfaget og administrativ koordinering har for verdiskapingen i offentlige etater og private virksomheter

Ferdigheter 

 • kandidaten kan anvende faglig kunnskap til saksbehandling, utarbeidelse, presentasjon, arkivering, publisering og håndtering av dokumenter og nettartikler samt kommunisere med medarbeidere og virksomhetens forbindelser på norsk og engelsk. 
 • kandidaten kan anvende IKT-verktøy til kundeoppfølging, saksbehandling og produksjon av dokumenter som brev, nettartikler, referater, rapporter, diagrammer, presentasjoner og formidle disse internt og eksternt. 
 • kandidaten kan bruke internett til å finne informasjon om rettskilder, domstolene og forvaltningen og få hjelp til å løse utfordringer knyttet til egne arbeidsoppgaver. 
 • kandidaten kan kartlegge egen arbeidssituasjon, identifisere faglige problemstillinger og behov for å ta i bruk nye løsninger i kontorarbeid og koordinering av administrative oppgaver. 

Generell kompetanse 

 • kandidaten har forståelse for etiske prinsipper knyttet til konfidensialitet og personvern i saksbehandling og kontorarbeid
 • kandidaten har utviklet nøyaktighet, pålitelighet og fortrolighet i håndtering av informasjon i eget arbeid og i kontakt med kolleger, kunder og samarbeidspartnere 
 • kandidaten kan bistå overordnede og kollegaer i bruk av kontorstøtteverktøy og ved søk, utarbeiding og håndtering av dokumenter og informasjon
 • kandidaten kan bygge relasjoner med andre kontormedarbeidere, overordnede og andre kolleger, samt virksomhetens kunder og andre eksterne forbindelser
 • kandidaten kan utvikle arbeidsmetoder og rutiner knyttet til eget kontorarbeid og koordinering av administrative oppgaver

Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil, også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

I tillegg får du: 

 • et opplegg som gjør det mulig å ha full jobb og andre forpliktelser ved siden av utdanningen
 • teknisk veiledning ved behov
 • personlig oppfølging av lærere og administrasjon
 • gratis innføringskurs i studieteknikk på nett

Du leverer obligatoriske oppgaver i løpet studietiden. De fleste gjøres individuelt, mens enkelte oppgaver løses som gruppe. Oppgavene må fullføres og godkjennes for å bli oppmeldt til avsluttende eksamen. Etter endt utdanning og bestått eksamen får du vitnemål.

Vi mener at vårt undervisningsopplegg bidrar til den høye fullføringsprosenten blant våre studenter.

Utdanningen gjennomføres over 2 semestre på deltid. Utdanningen består av følgende emner:

 • IT 
 • publiseringssystemer og sosiale medier 
 • administrative fag 
 • jus 
 • engelsk 
 • eksamen

Opptakskravet for denne utdanningen er fullført og bestått videregående skole. 

Alternativt kan du søke på grunnlag av din realkompetanse. Opptak basert på realkompetanse gjøres ved en helhetsvurdering hvor også utdanning og aktiviteter i fritiden teller med. Du må være 23 år eller eldre i opptaksåret for å bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse.   

Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere at de har norskkunnskaper tilsvarende de ferdigheter som oppnås ved Norsk Vg1 studieforberedende eller Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, eller norsktest nivå B2.   

Usikker på om du oppfyller opptakskravene?  Snakk med oss, så hjelper vi deg med å finne ut av det.

I utgangspunktet fritt valg av maskin, men tilgang på Windows operativsystem påkrevd grunnet enkelte programvarepakker (dette kan være i form av en egen Windows-partisjon på Mac).

Vi anbefaler likevel at maskinen bør ha:

 • Windows 10
 • minimum 4GB internminne (RAM)
 • mikrofon – for å delta i virtuelt klasserom
 • lydkort og høyttalere/headset. Vi anbefaler å bruke et Skype for Business UC-kompatibelt headset. Vi har god erfaring med Jabra og Logitec modellene
 • ledig diskplass, etter at all programvare er på plass, bør ikke være mindre enn 50GB

Utgifter til pensumbøker kommer i tillegg.

Har du ikke kontor og administrasjonsfagbrev eller tilsvarende realkompetanse, vil vi anbefale et forkurs.

Forkurs for administrativ koordinator-studenter

Dette forkurset går over fem leksjoner og anbefales tatt så tidlig som mulig.

 • Leksjon 1: Gir en introduksjon til dokumentasjon av arbeid.
 • Leksjon 2: Gir en introduksjon til bruk av økonomisystemer.
 • Leksjon 3: Omhandler service og CRM.
 • Leksjon 4: Introduserer deg til regler som omhandler behandling og kvalitetsikring av personalopplysninger.
 • Leksjon 5: Introduserer deg til rekrutterings- og ansettelsesprosesser.

Pris: GRATIS


Grunnleggende bruk av Office-programmer

Kurset gir deg grunnleggende IT- forståelse, og du får kunnskap om Windows 10 og opplæring i bruk av sentrale Office-programmer som Word, Excel og PowerPoint.

Kurset inneholder en kombinasjon av videoer, teori, oppskrifter og selvrettende tester. I kurset jobber du selvstendig med de emnene du ønsker og har behov for, og du gjennomfører i ditt eget tempo.

Kursets varighet: ett semester

Pris: kr 1 500

 • Er du i tvil om du skal ta noen av forkursene, ta kontakt med oss.

Bestilling av forkurs

Når du søker på studiet i søknadsskjema får du opp valg om forkurs. Velg det eller de som er aktuelle for deg.

Etter endt utdanning kan du tre inn i en rolle som koordinator og sekretær for bedriftsledere og yrkestopper. Du kan blant annet få ansvar for sosiale medier, kundeoppfølging, planlegge/gjennomføre arrangementer, innholdsproduksjon til nettsider og annen tekstbehandling. Dette åpner for sosiale arbeidsdager, både med kunder og ansatte, med mange varierte arbeidsoppgaver.

Eksempler på stillinger du kan søke på etter endt utdanning er:

 • sekretær/PA
 • administrativ koordinator
 • administrasjonssekretær
 • administrative støttestillinger innenfor stat og kommune
 • resepsjoniststillinger med utvidede administrative støttefunksjoner
 • kurs- og konferansevertinne

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående skole, på lik linje som universitet og høyskoler. Høyere yrkesfaglig utdanning kjennetegnes ved at utdanningene er praktisk lagt opp og at studenter som har fullført en utdanning kan gå rett ut i jobb.

Utdanningene ved Fagskolen Kristiania har undervisningsopplegg som gir tett oppfølgning av deg som student og lærerne har solid bransjeerfaring innen fagfeltet de underviser i.

Se hele studietilbudet på nett