✕  Lukk søk
Fagskolen Kristiania på nett

Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen (gratis tilbud) – nett

Opptaket for høsten 2019 er nå avsluttet. Meld deg på nyhetsbrev, så holder vi deg oppdatert om hvilke studier som vil ha oppstart uke 6 2020.

Jobber du i en barnehage og ønsker å vite hvordan du kan tilrettelegge for et utviklings- og læringsmiljø i barnehagen som er tilpasset de yngste barna?

Utdanningsmyndighetene har lagt fram en plan for å utvikle kvaliteten og heve personalets kompetanse i barnehagene: «Kompetanse for framtidens barnehage».  Utdanning for «De yngste barna (0-3 år) i barnehagen» er et prioritert område. De yngste barna trenger trygghet og nærhet for å kunne utvikle seg og utforske verdenen. Det er derfor viktig med voksenpersoner som innehar kunnskapen om de yngste barnas særegenheter, samt ser betydningen av trygghet for barns læring, væremåte og trivsel. Dette studiet bygger på en nasjonal rammeplan utarbeidet av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag – NUFHO. Studiet er utviklet i samarbeid med sentrale organisasjoner innen yrkesfeltet. 

Studiet har begrenset antall fullfinaniserte plasser (gratis tilbud). Plassene finansieres av Utdanningsdirektoratet som et ledd i kompetansehevingen i barnehagene. Vi anbefaler derfor alle som er kvalifisert til å søke som snart som mulig.

Har du spørsmål eller trenger veiledning?

Ta gjerne kontakt med oss:
Tlf : +47 46 44 07 00 (hverdager 08:00 – 15:00)
E-post: nettstudier@kristiania.no

Utdanningens emner bygger på hverandre og følger en naturlig progresjon. Emne 1 er utviklet som et felles grunnlagsemne for alle oppvekstfag ved skolen, og inneholder temaer som er aktuelle for oppvekstsektoren generelt. Emne 2 til 4 gir studentene didaktiske redskaper for å kunne ivareta de yngste barnas behov, kompetanse til å jobbe med tilknytning og relasjonsbygging, og vite hvordan man kan tilrettelegge for et utviklings- og læringsmiljø i barnehagen som er tilpasset de yngste barna. I emne 5 gjennomfører studentene en praksisperiode over 10 uker der kompetanse opparbeidet gjennom utdanningen utøves i praksis. Utdanningen avsluttes med en fordypningsoppgave der studenten arbeider med et tema relevant for utdanningen. Arbeid med rammeplan for barnehagen og relevant lovverk er gjennomgående i utdanningen.   

Etter endt utdanning vil du

 • ha forståelse for etiske prinsipper, utfordringer og dilemmaer i møte med kollegaer, de yngste barna og deres foreldre.
 • ha utviklet en etisk grunnholdning som bygger på barnehagens verdigrunnlag og som kommer til uttrykk ved å ivareta medvirkning, åpenhet og å vise respekt overfor barn og foreldre med ulik religiøs og kulturell bakgrunn.
 • kunne utføre hverdagsrutiner, leke- og læringsaktiviteter og annet arbeid med de yngste barna – tilpasset individuelle og grupperelaterte behov
 • kunne samarbeide med kollegaer, foreldre og andre voksne om å utvikle trygge og nære relasjoner med barn som fremmer barnets læring og helhetlige utvikling
 • kunne utvikle hverdagsrutiner, lek og læringssituasjoner i samarbeid med den pedagogiske ansvarlige i barnehagen, for å skape trygghet og tilhørighet hos de yngste barna

For ytterligere informasjon om læringsutbytte les mer i studieplanen.

Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du» live» nettsamling med lærer og klassen. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

Det er to samlingsdager hvert semester ved skolens lokaler i Oslo. Samlingene er ikke obligatoriske, men det anbefales at man deltar.

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

 I tillegg får du: 

 • Et opplegg som gjør det mulig å ha full jobb og andre forpliktelser ved siden av utdanningen.
 • Teknisk veiledning ved behov.
 • Personlig oppfølging av lærere og administrasjon.
 • Gratis innføringskurs i studieteknikk på nett.

Du leverer obligatoriske oppgaver i løpet studietiden. De fleste gjøres individuelt, mens enkelte oppgaver løses som gruppe.

Studiet avsluttes med en fordypningsoppgave som vurderes med karakter. Alle arbeidskrav, avsluttende emneoppgaver, praksisrapport og fordypningsoppgave må være godkjent/bestått for å få vitnemål.

 • Felles grunnlag for oppvekstfag 
 • Småbarnspedagogikk og didaktikk 
 • Tilknytning og relasjon 
 • Utviklings- og læringsmiljø for de yngste barna   
 • Praksisperiode 
 • Fordypningsoppgave 

I utdanningen er det en praksisperiode på 10 uker som gjennomføres på egen arbeidsplass.

Praksisstedet må ha småbarnsavdeling med barn i alderen 0-3 år, og studentene skal i praksisperioden ha arbeid i tilknytning til disse barna.

Barnehagen stiller med praksisveileder for deg i praksisperioden. Praksisveilederen skal stå for den daglige veiledningen og ha to grundige veiledningssamtaler med deg i løpet av praksistiden.

Praksiskontakt
Silja Bredeveien
E-post: Silja.bredeveien@kristiania.no
Tlf : 95 10 52 10

Du må være ansatt i en barnehage, på en avdeling med barn i alderen 0-3 år i studieperioden. Praksis må kunne gjennomføres på egen arbeidsplass.

For å bli tatt opp som student på dette fagskolestudiet må du i tillegg oppfylle ett av disse opptakskravene:

 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider
 • Realkompetanse
  • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret
  • Dokumentere minst 5 års fulltids arbeidserfaring fra barnehage. Alle attester må inneholde informasjon om start- og sluttdato samt stillingsprosent.
  • Dokumenterte norskkunnskaper
   • Fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox

Politiattest må fremlegges ved kontraktsinngåelse (kan ikke være eldre enn tre måneder ved studiets start).

For mer detaljerte opptakskrav, se studieplan.

I utgangspunktet fritt valg av maskin, men tilgang på Windows operativsystem påkrevd grunnet enkelte programvarepakker (dette kan være i form av en egen Windows-partisjon på Mac). 

Vi anbefaler likevel at maskinen bør ha: 

 • Windows 10 
 • Minimum 4GB internminne (RAM) 
 • Mikrofon – for å delta i virtuelt klasserom 
 • Lydkort og høyttalere/headset. Vi anbefaler å bruke et Skype for Business UC-kompatibelt headset. Vi har god erfaring med Jabra og Logitec modellene. 
 • Ledig diskplass, etter at all programvare er på plass, bør ikke være mindre enn 50GB

Studietilbudet er fullfinansiert som betyr at du vil få tilbudet gratis uten kostnader til annet enn pensumbøker.
Begrenset antall plasser. 

Inkludert i studiet er

 • innføringskurs i studieteknikk på nett
 • medlemskap i ONF (Organisasjon for Norske Fagskolestudenter)
 • tilgang til Office365
 • eksamensavgift

 

Grunnleggende bruk av Office-programmer

Kurset gir deg grunnleggende IT- forståelse, og du får kunnskap om Windows 10 og opplæring i bruk av sentrale Office-programmer som Word, Excel og PowerPoint.

Kurset inneholder en kombinasjon av videoer, teori, oppskrifter og selvrettende tester. I kurset jobber du selvstendig med de emnene du ønsker og har behov for, og du gjennomfører i ditt eget tempo.

Kursets varighet: ett semester

Pris: kr 1 500

 • Er du i tvil om du skal ta dette forkurset eller vil melde deg på, ta kontakt med oss

Studiet passer for deg som jobber i barnehage og/eller du som har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider og ønsker å jobbe med de yngste barna. 

Fagskoleutdanning kjennetegnes ved at utdanningen er praktisk lagt opp og studenter som har fullført en utdanning hos oss kan gå rett ut i jobb. Fagskoler tilbyr utdanninger på nivå over videregående skole, på lik linje som universitet og høyskoler. 

Det er tett individuell oppfølging, og mange av lærerne dine har solid bransjeerfaring på fagfeltet de underviser i. Dette er med på å forsterke nærheten til arbeidslivet. 

Se hele studietilbudet på nett