✕  Lukk søk
Fagskolen Kristiania på nett

Juridisk assistent  – nett – NYHET

Utdanningen er under godkjenning hos NOKUT og vil først åpnes for søknader når den blir godkjent. 

Ønsker du å arbeide med administrative oppgaver ved et advokatkontor eller i virksomheter med juridiske fagfelt? Utdanningen Juridisk assistent gir deg oppdatert kompetanse ut fra bransjens behov og gir spennende jobbmuligheter. 

Juridiske assistenter har stadig mer selvstendige og spesialiserte arbeidsfelt, de arbeider ofte i team med annet administrativt støttepersonell og med advokatene/juristene. Det kreves dessuten at de har solid digital kompetanse og at de behersker ulike digitale verktøy som bedriften bruker.   

Utdanningen tilbys som en nettbasert deltidsutdanning over to årUtdanningen er bygget opp av to emner og gir totalt 60 studiepoeng Det første emnet gir et grunnlag for å arbeide som administrativ støtte i et juridisk miljø Du vil jobbe med temaer som bransjerettet kommunikasjon, digitale verktøy, administrative oppgaver, kontordrift og prosjektstyring.  

Det andre emnet går mer i dybden på det som kjennetegner de administrative oppgavene i juridiske miljøer. Du vil få en innføring i det norske rettssystemet, de ulike rettsinstansene og de juridiske prosessene. I tillegg vil du lære noe grunnleggende materiell jus gjennom en introduksjon til relevante rettsområder og juridisk metode. Gjennom emnene klientforhold og etikk og juridisk dokumentbehandling vil du arbeide med refleksive og praktiske oppgaver som ivaretar behovene til ulike parter, som klient, jurist, virksomheten og rettsinstansene. Utdanningen avsluttes med et større prosjektarbeid i samarbeid med andre studenter ved utdanningen.   

Kontakt med bransje og næringsliv har alltid vært en viktig forutsetning både for å sikre at studentene får en så praktisk relatert undervisning som mulig, men også for å sikre at Fagskolen Kristiania til enhver tid er oppdatert på bransjens behov. Utdanningen Juridisk assistent er utviklet i samarbeid med yrkesfeltet gjennom faglige innspill fra flere av landets ledende advokatkontorer og juridiske miljøer.  

Mer informasjon kommer.

Har du spørsmål eller trenger veiledning?

Ta gjerne kontakt med oss:
Tlf : +47 46 44 07 00 (hverdager 08:00 – 16:00)
E-post: nettstudier@kristiania.no