✕  Lukk søk
Fagskolen Kristiania på nett

Juridisk assistent  – nett

Ønsker du å arbeide med administrative oppgaver ved et advokatkontor eller i virksomheter med juridiske fagfelt?

Juridisk assistent

Juridiske assistenter har stadig mer selvstendige og spesialiserte arbeidsfelt, de arbeider ofte i team med annet administrativt støttepersonell og med advokatene/juristene. Det kreves dessuten at de har solid digital kompetanse og at de behersker ulike digitale verktøy som bedriften bruker. Kontakt med bransje og næringsliv har alltid vært en viktig forutsetning både for å sikre at studentene får en så praktisk relatert undervisning som mulig, men også for å sikre at Fagskolen Kristiania til enhver tid er oppdatert på bransjens behov. Utdanningen Juridisk assistent er utviklet i samarbeid med yrkesfeltet gjennom faglige innspill fra flere av landets ledende advokatkontorer og juridiske miljøer. Studiet tilbys som nettstudie over 2 år.

Har du spørsmål eller trenger veiledning?

Ta gjerne kontakt med oss:
Tlf : +47 46 44 07 00 (hverdager 08:00 – 15:00)
E-post: nettstudier@kristiania.no

 

Utdanningen er bygget opp av to emner. Det første emnet gir et grunnlag for å arbeide som administrativ støtte i et juridisk miljø.  Du vil jobbe med temaer som bransjerettet kommunikasjon, digitale verktøy, administrative oppgaver, kontordrift og prosjektstyring.

Det andre emnet går mer i dybden på det som kjennetegner de administrative oppgavene i juridiske miljøer. Du vil få en innføring i det norske rettssystemet, de ulike rettsinstansene og de juridiske prosessene. I tillegg vil du lære noe grunnleggende materiell jus gjennom en introduksjon til relevante rettsområder og juridisk metode. Gjennom emnene klientforhold og etikk og juridisk dokumentbehandling vil du arbeide med refleksive og praktiske oppgaver som ivaretar behovene til ulike parter, som klient, jurist, virksomheten og rettsinstansene. Utdanningen avsluttes med et større prosjektarbeid i samarbeid med andre studenter ved utdanningen.

For ytterligere informasjon om læringsutbytte kan du lese mer i studieplanen.

Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamlingen «live».

I tillegg til nettsamlingene er det satt opp to timer hver uke til individuell eller gruppevis veiledning med lærer

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon.

I tillegg får du: 

 • Et opplegg som gjør det mulig å ha full jobb og andre forpliktelser ved siden av utdanningen.
 • Teknisk veiledning ved behov.
 • Personlig oppfølging av lærere og administrasjon.
 • Gratis innføringskurs i studieteknikk på nett.

Du leverer obligatoriske oppgaver i løpet studietiden. De fleste gjøres individuelt, mens enkelte oppgaver løses som gruppe.Ved endt studie vil det være en mappevurdering av arbeider du har gjort i løpet av studieperioden. Karakteren på denne mappen vil være din endelige karakter i studiet. Etter endt utdanning og bestått mappevurdering vil du få et vitnemål.

For å bli tatt opp som student på dette fagskolestudiet må du oppfylle ett av disse opptakskravene:

 • Fullført og bestått videregående opplæring
 • Realkompetanse
  • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret
  • Dokumentere 3 års fulltids relevant yrkeserfaring og/eller relevant utdanning innenfor fagområdene. Som relevant arbeidserfaring menes arbeid innen områdene kontor, administrasjon, service, samferdsel, markedsføring, salg, tjenesteytende næring, eller tilsvarende
   • Arbeidsattester må inneholde start- og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
  • Dokumenterte norskkunnskaper
   • Fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox

For mer detaljerte opptakskrav, se studieplan.

Forkurs i grunnleggende bruk av Office-programmer. Kurset gir deg grunnleggende IT- forståelse, og du får kunnskap om Windows 10 og opplæring i bruk av sentrale Office-programmer som Word, Excel og PowerPoint. Kurset inneholder en kombinasjon av videoer, teori, oppskrifter og selvrettende tester. I kurset jobber du selvstendig med de emnene du ønsker og har behov for, og du gjennomfører i ditt eget tempo.

Kursets varighet: ett semester

Pris: kr 2 500

 • er du i tvil om du skal ta dette forkurset, ta kontakt med oss

Bestilling av forkurs

Når du søker på studiet i søknadsskjema får du opp valg om forkurs. Der kan du velge å bestille forkurset.

I utgangspunktet fritt valg av maskin, men tilgang på Windows operativsystem påkrevd grunnet enkelte programvarepakker (dette kan være i form av en egen Windows-partisjon på Mac).

Vi anbefaler likevel at maskinen bør ha:

 • Windows 10
 • Minimum 4GB internminne (RAM)
 • Mikrofon – for å delta i virtuelt klasserom
 • Lydkort og høyttalere/headset. Vi anbefaler å bruke et Skype for Business UC-kompatibelt headset. Vi har god erfaring med Jabra og Logitec modellene.
 • Ledig diskplass, etter at all programvare er på plass, bør ikke være mindre enn 50GB

Pris per semester er 20 650 kr, i tillegg kommer en registreringsavgift på 1900 kr.

Inkludert i prisen er

 • innføringskurs i studieteknikk på nett
 • medlemskap i ONF (Organisasjon for Norske Fagskolestudenter)
 • tilgang til Office365
 • eksamensavgift

Utgifter til pensumbøker kommer i tillegg.

Utdanningen gir studentene de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse til å arbeide med administrative oppgaver i juridiske miljøer, som ved et advokatkontor eller i andre virksomheter med juridiske fagfelt.

Fagskoleutdanning kjennetegnes ved at utdanningen er praktisk lagt opp og studenter som har fullført en utdanning hos oss kan gå rett ut i jobb. Fagskoler tilbyr utdanninger på nivå over videregående skole, på lik linje som universitet og høyskoler.

Det er tett individuell oppfølging, og mange av lærerne dine har solid bransjeerfaring på fagfeltet de underviser i. Dette er med på å forsterke nærheten til arbeidslivet.