✕  Lukk søk
Fagskolen Kristiania på nett

Lønnsmedarbeider – nett

Opptaket for høsten 2019 er nå avsluttet. Meld deg på nyhetsbrev, så holder vi deg oppdatert om hvilke studier som vil ha oppstart uke 5 2020.

Trives du med en arbeidsdag full av varierte arbeidsoppgaver? Ønsker du en spennende jobb med lønn og personal?

Utdanningen retter seg mot personer som ønsker å jobbe med lønns- og personalforhold i bedrifter, både større bedrifter med egne avdelinger for dette, og i mindre bedrifter og institusjoner hvor lønns- og personalarbeid inngår som en del av arbeidsoppgavene.   Medarbeiderne er bedriftens viktigste ressurs og det er avgjørende for en bedrifts at personalbehandlingen utføres på en profesjonell, forsvarlig og motiverende måte.

Utdanningen  fokuserer på den lønnstekniske og personalpolitiske delen av kontakten mellom ansatte og bedrift og gir deg ferdigheter til å utføre lønnsrelaterte oppgaver samt kunnskap innen personaladministrasjon og personalutvikling.

Vi tilbyr også studiet Regnskapsmedarbeider der du får  kunnskap om sentrale regnskapsprinsipper og praktiske ferdigheter til å bistå i arbeidet med årsregnskap, lønnsoppgjør og analyser. 

Har du spørsmål eller trenger veiledning?

Ta gjerne kontakt med oss:
Tlf : +47 46 44 07 00 (hverdager 08:00 – 15:00)
E-post: nettstudier@kristiania.no

Studiestart uke 36, men du kan fortsatt starte etter dette – ta kontakt med oss.

Utdanningen består av to hovedemner. Gjennom emnet Personalfag og organisasjonsteori lærer du hvordan personalbehandlingen utføres på en profesjonell, forsvarlig og motiverende måte, herunder rekrutteringsprosesser, gjennomføring av medarbeidersamtaler og hvordan jobbe etter gjeldende lovverk relatert til personalarbeid.

Emnet Lønn omhandler alt det som skal til for å kunne arbeide som lønnsmedarbeider, gjennom blant annet hvordan utføre korrekt beregning, registrering, avstemming og lønnsutbebetaling og lønnstrekk. Studentene lærer å bruke lønnssystemet Visma Mamut og Huldt & Lillevik. Du vil også få tilgang til å ta sertifisering i systemene til Huldt & Lillevik.  Ferdighetene du tilegner deg i disse programmene kan enkelt overføres til andre lønnssystemer.

Etter endt utdanning vil du

 • Ha forståelse for betydningen av god personalforvaltning og korrekt beregning og fortrolig håndtering av lønnsdata og personalforhold
 • Ha utviklet en etisk grunnholdning i sitt forhold til kolleger og ved håndtering av lønns- og personaldata
 • Kunne utføre sitt arbeid med lønn og personalforvaltning i samsvar med pålegg, avtaler og tidsplaner
 • Kunne bygge relasjoner med kolleger, tillitsvalgte og virksomhetens ledelse og kunne delta i et faglig eksternt nettverk
 • Kunne utvikle arbeidsmetoder i eget arbeid som bidrar til å rekruttere gode medarbeidere, forvalte personalpolitikken, utvikle et godt arbeidsmiljø og et godt forhold til tillitsvalgte

For mer informasjon om læringsutbytte les studieplanen.

Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon.

I tillegg får du:

 • et opplegg som gjør det mulig å ha full jobb og andre forpliktelser ved siden av utdanningen
 • teknisk veiledning ved behov
 • personlig oppfølging av lærere og administrasjon
 • gratis innføringskurs i studieteknikk på nett

Du leverer obligatoriske oppgaver i løpet studietiden. De fleste gjøres individuelt, mens enkelte oppgaver løses som gruppe. Oppgavene må fullføres og godkjennes for å bli oppmeldt til avsluttende eksamen. Studiet avsluttes med en 14 dagers hjemmeeksamen. Etter endt utdanning og bestått eksamen får du vitnemål.

 

Utdanningen gjennomføres over 2 semestre på deltid. Utdanningen består av følgende emner:

 • personalfag og organisasjonsteori
 • lønn

For å bli tatt opp som student på dette fagskolestudiet må du oppfylle ett av disse opptakskravene:

 • Fullført og bestått videregående opplæring
 • Realkompetanse
  • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret
  • Dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole, utdanning og frivillig arbeid/tjeneste.
   • Arbeidsattester må inneholde start- og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
  • Dokumenterte norskkunnskaper
   • Fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox

For mer detaljerte opptakskrav, se studieplan.

I utgangspunktet fritt valg av maskin, men tilgang på Windows operativsystem påkrevd grunnet enkelte programvarepakker (dette kan være i form av en egen Windows-partisjon på Mac).

Vi anbefaler likevel at maskinen bør ha: 

 • Windows 10
 • Minimum 4GB internminne (RAM)
 • Mikrofon – for å delta i virtuelt klasserom
 • Lydkort og høyttalere/headset. Vi anbefaler å bruke et Skype for Business UC-kompatibelt headset. Vi har god erfaring med Jabra og Logitec modellene
 • Ledig diskplass, etter at all programvare er på plass, bør ikke være mindre enn 50GB

Pris per semester er 22 500 kr, i tillegg kommer en registreringsavgift på 1900 kr.

Inkludert i prisen er

I tillegg får du tilgang til programmene:

 • Office365
 • Visma eAccounting * Sticos Oppslag * Huldt & Lillevik Lønn
 • Lex Aditro Oppslagsverk

Utgifter til pensumbøker kommer i tillegg.

Kompetansen du tilegner deg gjennom utdanningen åpner for mange jobbmuligheter. Som lønnsmedarbeider med gode kunnskaper innen lønn og personalhåndtering vil du kunne ta på deg HR-relaterte oppgaver så vel som å drive med lønn. Dette gir sosiale arbeidsdager med mange varierte arbeidsoppgaver.

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående skole, på lik linje som universitet og høyskoler. Høyere yrkesfaglig utdanning kjennetegnes ved at utdanningene er praktisk lagt opp og at studenter som har fullført en utdanning kan gå rett ut i jobb.

Utdanningene ved Fagskolen Kristiania har undervisningsopplegg som gir tett oppfølgning av deg som student og lærerne har solid bransjeerfaring innen fagfeltet de underviser i.

Se hele studietilbudet på nett