✕  Lukk søk
Innpass

Fysisk aktivitet og ernæring innpass

Dersom du har studert helsefag tidligere, kan du søke om innpass og dermed starte direkte på andre året på Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring.

Opptaket forutsetter at det er ledige studieplasser. Dersom det er flere søkere enn studieplasser vil kvalifiserte søkere bli rangert på grunnlag av karakterer fra høyere utdanning.

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt fullført utdannelse innen eksempelvis:

  • Sykepleie
  • Ergoterapi
  • Fysioterapi
  • Lege
  • Årsenheten i Grunnmedisin
  • Andre bachelorgrader innen helse ved Høyskolen Kristiania

Bachelor i Fysisk aktivitet og ernæring

På Bachelor i Fysisk aktivitet og ernæring lærer du om den friske menneskekroppens struktur og funksjon. Du lærer om ulike fysiologiske tilpasninger som skjer under utvikling, aldring og trening, for deretter å kunne planlegge og lede arbeid med fysisk aktivitet tilpasset mennesker på ulike nivåer og stadier i livet.

Denne utdanningen passer for deg som har lyst til å jobbe med mennesker. Du vil få et biologisk og et samfunnsrettet perspektiv på forebyggende og rehabiliterende helsetiltak.

Intern praksis gjennomføres på Høyskolen Kristianias egen testlab og studentklinikk, hvor du vil øve deg på å veilede og teste pasienter under kyndig veiledning av vår fagstab. Den eksterne praksisen gjennomføres på en bedrift eller frisklivssentral, slik at du blir eksponert for situasjoner med stor overføringsverdi til yrkeslivet.

  • Les mer om Bachelor i Fysisk aktivitet og ernæring her