✕  Lukk søk
Bachelor

HR og personalledelse

Drømmer du om å kunne utvikle ansatte til å yte bedre?

Bachelor i HR-og-personalledelse

Som første høyskole med Bachelor i HR og personalledelse er vi i dag den største tilbyderen av denne utdanningen i Norge.

HR som fag har hatt en kraftig utvikling de siste 20 årene, og i dag har de fleste større virksomheter en egen HR-funksjon. Å skape arbeidsmiljøer hvor mennesker kan trives, yte og utvikle seg, er viktig i alle organisasjoner. Moderne virksomheter lever av kompetansen til sine medarbeidere. Samtidig ser vi at konkurransen om de beste medarbeiderne er hard.

Både offentlig og privat sektor møter utfordringer i arbeidet med å rekruttere og beholde medarbeidere. Kunnskap om hvordan menneskelige ressurser, eller Human Resources (HR) (som det kalles på engelsk), håndteres og utvikles, oppleves som stadig viktigere.

Ansatte med kompetanse i å rekruttere, utvikle og lede mennesker blir mer etterspurt.

Hvorfor velge HR

 • Mennesker er virksomhetens viktigste ressurs. En utdanning innenfor HR og personalledelse gjør deg til eksperten på utvikling av de menneskelige ressursene.
 • Kunnskap om hvordan menneskelige ressurser utvikles, oppleves som stadig viktigere. Ansatte med kompetanse i å rekruttere, utvikle og lede mennesker blir mer etterspurt. Bachelor i HR og personalledelse er et viktig studium for nåtiden, men viktigst av alt, for fremtiden.
 • I tider med endring og omstilling er det viktig å kunne ivareta egne medarbeidere på en god måte. Gjennom studiet i HR og personalledelse vil du forstå hva som skaper suksess for virksomheten og kunne sette deg inn i de ansattes perspektiv.
 • En utdanning i HR og personalledelse gir deg karrieremuligheter i absolutt alle virksomheter i offentlig og privat sektor, og internasjonalt.
 • Studenter som har gjennomført studiet får gode jobber.

Bachelorstudiet i HR og personalledelse gir deg kunnskap innenfor fag som strategisk HR, rekruttering, kompetanse- og lederutvikling, organisasjonspsykologi, prosjektledelse, forhandlinger, arbeidsrett og personaladministrasjon, pensjon, lønn, HMS-arbeid, juridiske lover og regler man må forholde seg til.

I tillegg får du det vi kaller forretningsorienterte fag. Du skal rekruttere de riktige menneskene til mange ulike stillinger, og du skal utvikle menneskene og organisasjonen, slik at bedriften har motiverte og flinke ansatte.

For å lykkes med det må du forstå organisasjonens mål og strategier, og du må forstå hvordan ting henger sammen. Studiet gir derfor den kunnskapen og de ferdighetene som er nødvendig innenfor markedsføring, økonomi, analyse og forbrukeratferd. Studiet vil gi deg dybdekompetanse i HR og personalarbeid, og samtidig en god forståelse for forretningsdrift.

Som HR- og personalmedarbeider skal du i tillegg til å forstå hva som skaper suksess for virksomheten, og kunne sette deg inn i de ansattes perspektiv. I tider med endring og utvikling, omorganiseringer og nedbemanning er det viktig å kunne ivareta egne medarbeidere på en god måte.

Praksisperspektiv

Gjennom studiet jobber du med eksempler fra næringslivet og praktiske simuleringsprosjekter i klassen, der teorien utprøves i praksis. De beste gruppene får gjerne presentere oppgaven sin for bedriften de har jobbet med i ettertid.

Våre forelesere har flere års erfaring fra næringslivet med HR-relatert arbeid, og vi benytter også aktuelle gjesteforelesere til å belyse temaer næringslivet etterspør. Gjennom samarbeid med blant andre HR Norge avholdes det seminarer hvor nye trender og utviklingstrekk presenteres for å gjøre studiet tidsriktig og oppdatert.

Vi kan derfor si at en Bachelor i HR og personalledelse er et viktig studium for nåtiden, men viktigst av alt, for framtiden.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

I fjerde semester på dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

USA

 • University of California, Berkeley
 • Hawaii Pacific University, Honolulu

Australia

 • University of Queensland, Brisbane
 • RMIT, Melbourne

England

 • University of Hertfordshire, Hatfield

Tyskland

 • ISM, Cologne, Dortmund og Frankfurt

Vietnam

 • RMIT, Hanoi eller Ho Chi Minh-byen

På dette studiet har du i ditt andre studieår muligheten for utveksling eller å ta et valgfritt emne på enten 30 studiepoeng eller to emner på 15 studiepoeng. Slik får du et helt semester til fordypning.

Se oversikten over valgemner

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Les mer om opptakskravene

Med en Bachelor i HR og personalledelse har du et bredt utvalg av karrieremuligheter.

Du kan blant annet jobbe i en HR-avdeling med personalarbeid, rekruttering, utvikling av medarbeidere, prosjektledelse, organisasjonsutvikling og lederutvikling.

Du kan jobbe som intern eller ekstern konsulent, og kompetansen kan anvendes i mange typer stillinger med lederansvar innen både offentlig og privat sektor.

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere.

Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

 • Silje Nettprat

  Alt du lurer på om HR

  HR-studenten Silje stilte til nettprat om Bachelor i HR og personalledelse!

  Les mer
 • Tore-Fagernes

  Superforeleseren på HR-studiet

  For sjette gang ble høyskolelektor Tore Fagernes hedret med tittelen Årets foreleser ved Høyskolen Kristiania i Oslo.

  Les mer