✕  Lukk søk
Fagskolen Kristiania på nett

IT-Økonom

Ønsker du å jobbe med allsidig kontorarbeid? Liker du å holde kontoret organisert og bedriftens regnskap i orden?

Utdanningen IT-Økonom gir deg en bred og anvendelig kompetanse innen regnskap, økonomi og kontorfag – og er perfekt for deg som vil videreutdanne deg eller formalisere kunnskap. IT-økonom består av de to studiene kontormedarbeider og regnskapsmedarbeider.

Som ferdig utdannet IT-økonom vil du bli en dyktig bruker av de vanligste IT-verktøyene slik at du kan jobbe mer effektivt enn de fleste andre innen administrative yrker. Videre får du innsikt i et område mange bedrifter og offentlige organisasjoner etterspør, nemlig arkivering og dokumentbehandling. Og sist, men ikke minst får du praktisk regnskapskompetanse, noe som gir det et fortrinn framfor andre søkere på tilsvarende stillinger i markedet.

 • Har du spørsmål eller trenger veiledning? Ring oss på: 464 40 700

Gjennom studiet kontormedarbeider får du en bred og anvendelig kompetanse innen kontorfag. Dette inkluderer bruk av PC og verktøy innen tekstbehandling, regneark, presentasjonsprogram og database, samt samspillet mellom disse. Du lærer også om dokumentbehandling, arkivering og kundeoppfølging. Les mer om utdanningen kontormedarbeider.

Gjennom studiet regnskapsmedarbeider lærer du grunnleggende regnskapsprinsipper og får kunnskap og ferdigheter til å utføre oppgaver relatert til regnskap og økonomi, deriblant gjennomføring av regnskap og analyser av lønnsomhet, soliditet og likviditet. Du vil også lære å bruke regneark samt to av markedets ledende regnskapssystemer, Mamut One og Visma e-Accounting. Les mer om utdanningen regnskapsmedarbeider.

I tillegg får du:

 • et opplegg som gjør det mulig å ha full jobb og andre forpliktelser ved siden av utdanningen.
 • teknisk veiledning ved behov.
 • personlig oppfølging av lærere og administrasjon.
 • gratis innføringskurs i studieteknikk på nett.

Du leverer obligatoriske oppgaver i løpet studietiden. De fleste gjøres individuelt, mens enkelte oppgaver løses som gruppe. Oppgavene må fullføres og godkjennes for å bli oppmeldt til avsluttende eksamen. Etter endt utdanning og bestått eksamen får du vitnemål.

Vi mener at vårt undervisningsopplegg bidrar til den høye fullføringsprosenten blant våre studenter.

Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon.

Kontormedarbeider

 • bruk av Office-programmer og fremstilling av dokumenter og presentasjoner
 • regnskap og bokføring
 • integrasjon av kontorstøtteverktøy
 • dokumentbehandling, arkiv og kundeoppfølging
 • repetisjon
 • eksamen

Regnskapsmedarbeider

 • grunnleggende regnskapsprinsipper
 • årsoppgjøret
 • praktisk regnskapsføring
 • repetisjon
 • eksamen

Utdanningen består av utdanningene Kontormedarbeider og Regnskapsmedarbeider, og gir til sammen 60 studiepoeng. Studentene kan selv velge rekkefølgen på de to utdanningene.

Opptakskravet for denne utdanningen er fullført og bestått videregående skole.

Alternativt kan du søke på grunnlag av din realkompetanse. Opptak basert på realkompetanse gjøres ved en helhetsvurdering hvor også utdanning og aktiviteter i fritiden teller med. Du må være 23 år eller eldre i opptaksåret for å bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse.

Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere at de har norskkunnskaper tilsvarende de ferdigheter som oppnås ved Norsk Vg1 studieforberedende eller Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, eller norsktest nivå B2.

Usikker på om du oppfyller opptakskravene? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg gjerne å finne ut av det.

I utgangspunktet fritt valg av maskin, men tilgang på Windows operativsystem er påkrevd grunnet enkelte programvarepakker (dette kan være i form av en egen Windows-partisjon på Mac).

Vi anbefaler likevel at maskinen bør ha:

 • Windows 10
 • minimum 4GB internminne (RAM)
 • mikrofon – for å delta i virtuelt klasserom
 • lydkort og høyttalere/headset. Vi anbefaler å bruke et Skype for Business UC-kompatibelt headset. Vi har god erfaring med Jabra og Logitec modellene
 • ledig diskplass, etter at all programvare er på plass, bør ikke være mindre enn 50GB

 • innføringskurs i studieteknikk på nett
 • medlemskap i ONF
 • eksamensavgift

I tillegg får du tilgang til programmene:

 • Office365
 • Mamut One
 • Visma eAccounting
 • Sticos Oppslag

Utgifter til pensumbøker kommer i tillegg.

Etter endt utdanning vil du ha kompetanse som kvalifiserer deg for en rekke jobber innen kontor, administrasjon, regnskap og økonomi, uavhengig av sektor, bransje og størrelse på virksomheten.

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående skole, på lik linje som universitet og høyskoler. Høyere yrkesfaglig utdanning kjennetegnes ved at utdanningene er praktisk lagt opp og at studenter som har fullført en utdanning kan gå rett ut i jobb.

Utdanningene ved Fagskolen Kristiania har undervisningsopplegg som gir tett oppfølgning av deg som student og lærerne har solid bransjeerfaring innen fagfeltet de underviser i.