✕  Lukk søk
Bachelor

Ledelse og servicestrategi

Studiet er under revidering og vil bli tilgjengelig i søknadsskjema så snart det er klart.

Er du en som alltid ser etter muligheter for å gjøre gode opplevelser enda bedre? En som har overblikk, ser de lange linjene og samtidig evner å dykke ned i detaljene?

Når du studerer ledelse og servicestrategi er det sentrale målet vårt å gi deg inngående forståelse for hvilke utfordringer en leder har for å løse organisasjonens servicemål, og hvordan verdi skapes i samhandling mellom bedrifter og kunder. Dette studiet er for deg som vil jobbe med mennesker. Med en bachelor i ledelse og servicestrategi blir du i stand til å lede kvalitetsorienterte servicebedrifter, ta personalansvar og utvikle nye verdiskapende tjenester.

Noe du lurer på? Vi hjelper deg gjerne! Bestill veiledning her!

De private tjeneste- og servicenæringene er i vekst. Også offentlig sektor med tjenester som skole, helse og transport opplever økende forventninger om å levere bedre og mer kostnadseffektive tjenester til befolkningen. Flere virksomheter har erfart at innovasjon og økt verdiskaping i mange tilfeller handler om å øke servicenivået.

Bachelor i ledelse og servicestrategi befinner seg i et marked som bidrar til om lag 70 % av Norges bruttonasjonalprodukt.

Service handler om å øke lønnsomheten ved å tilpasse bedriftens produkter, tjenester og organisering for å skape høyest mulig verdi i markedet. Viktige eksempler er utviklingen av nettbutikker i ulike bransjer, nettbank og brukervennlig teknologi for håndtering av kunderelasjoner og klagebehandling.

Er du en som alltid ser etter muligheter for å gjøre gode opplevelser enda bedre? Kvalitet handler ikke bare om hva vi gjør, men også om hvordan vi gjør det.

Skap lønnsomme bedrifter gjennom service

Dette bachelorstudiet gir deg blant annet kunnskap om hvordan nye løsninger gir økt mulighet for inntjening i servicebransjen, og hvilke konsekvenser bruk av slik teknologi kan ha for kundetilfredshet, kommunikasjon med kundene og kundelojalitet.

Du lærer også hva som menes med service, og hva god service er i både norsk og internasjonalt perspektiv, i tillegg til at du får lære den grunnleggende logikken i hvordan verdi skapes i samhandling mellom bedrifter og kunder. Du får også bred bedriftsoperasjonell kunnskap om salg, markedsføring og økonomistyring.

Fokus på medarbeideren

Evnen til å kunne motivere og lede sine ansatte til å yte god service blir også stadig mer etterspurt i arbeidsmarkedet. Egne emner underveis vil derfor legge spesiell vekt på medarbeiderne. I tillegg vil studiet gi en innføring i flere relevante ledelsesfag som markedsføring, strategi, kommunikasjon, serviceinnovasjon og prosjektledelse.

Med Bachelor i ledelse og servicestrategi er det sentrale målet å gi deg en forståelse for hvilke utfordringer en leder har for å løse organisasjonens servicemål.

Gjennom studiet jobber du med næringslivscases og praktiske simuleringsprosjekter i klassen, der teorien utprøves i praksis. Med små klasser tilbyr studiet en nærhet mellom deg og foreleser som muliggjør tett oppfølging, både i og utenfor klasserommet.

Aktuelle gjesteforelesere

Våre forelesere har flere års erfaring fra næringslivet med serviceledelse og vi benytter også aktuelle gjesteforelesere til å belyse temaer næringslivet etterspør.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

I fjerde semester på dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

USA

 • University of California, Berkeley
 • Hawaii Pacific University, Honolulu

Australia

 • University of Queensland, Brisbane
 • RMIT, Melbourne

England

 • University of Hertfordshire, Hatfield

Tyskland

 • ISM, Cologne, Dortmund og Frankfurt

Vietnam

 • RMIT, Hanoi eller Ho Chi Minh-byen

På dette studiet har du i ditt andre studieår muligheten for utveksling eller å ta et valgfritt emne på enten 30 studiepoeng eller to emner på 15 studiepoeng. Slik får du et helt semester til fordypning.

Se oversikten over valgemner

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Les mer om opptakskravene

Etter fullført Bachelor i ledelse og servicestrategi er du klar for en karriere i en av de mest spennende vekstnæringene i verden.

Undervisningen i ledelses- og organisasjonsfag gir deg gode forutsetninger for å lede servicemedarbeidere og videreutvikle kundetjenester i ulike bransjer.

I tillegg trekker studiet inn elementer fra vår betydelige kompetanse innen markedsføring og salg, slik at du er godt rustet til å jobbe med service- og personaloppgaver i kommersielle bedrifter eller i salgsorganisasjoner.

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere.

Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

 • Møt studenten

  – Jeg har alltid vært den som tar ordet. Så for meg var det naturlig å velge en utdanning innen ledelse, forteller Siri.

  Les mer
 • Olav Johansen foreleser på Høyskolen Kristiania

  Møt faglig studieleder

  Møt faglig studieleder på Bachelor i ledelse og servicestrategi, Olav Johansen, og les om hva du vil lære på studiet.

  Les mer
 • Vipps

  Møt bransjen

  Godt plassert midt i sentrum gir nærhet til næringslivet og rom for spennende bedriftsbesøk. Årets markedsfører inviterte for første gang studenter på besøk.

  Les mer
 • Møt en tidligere student

  Eivind Aamodt Johnson gikk til jobb som Client Success Manager i Meltwater, et norsk software-selskap med over 1500 ansatte i 27 land.

  Les mer