✕  Lukk søk
Bachelor

Markedsføring og merkevareledelse

Hvorfor er noen produkter mer attraktive enn andre?

Markedsforing og merkevareledelse - studenter i forelesning

Hvilke metoder bruker de som bygger de mest kjente merkevarene, og hvilke psykologiske prosesser ligger bak forbrukernes ulike valg? Alt dette lærer du på Bachelor i markedsføring og merkevareledelse.

En markedsførers oppgave er å skape relevante forskjeller mellom sine og konkurrentenes produkter. Etter hvert som produktene på markedet blir mer homogene, er det viktig å tilføre merverdi som skiller et merke fra et annet. Det er i slike situasjoner norske bedrifter har behov for folk som kan merkevarebygging til fingerspissene. Og det er kun gjennom slik kunnskap bedriftene kan konkurrere både nasjonalt og internasjonalt.

Norske bedrifter er avhengige av folk med gode markedsføringskunnskaper for å kunne konkurrere med både nasjonale og internasjonale aktører.

Lær å utvikle attraktive merkevarer

Både private, offentlige og frivillige organisasjoner har de senere årene innsett at de trenger flere ansatte med mer kompetanse innen markedsføring. Vår Bachelor i markedsføring og merkevareledelse svarer på deres behov.

Dette studiet er utviklet i tett samråd med næringslivet, og går gjennom alle de viktigste stegene innen merkevarebygging. Du vil lære hva som kreves for å utvikle attraktive merkevarer, og hvordan du kan påvirke andre aktører og samfunnet rundt deg.

Bachelor i Markedsføring-og-merkevareledelse

Markedsføring mot forbrukermarkedet

Markedsføring dreier seg i bunn og grunn om å skape byttesituasjoner mellom din bedrift og dine kunder. For å lykkes må du forstå forbrukernes ulike motiver. Hvorfor velger de akkurat de produktene og merkene de gjør, og ikke minst hvorfor velger noen å holde seg lojale til ett merke nesten hele livet? Vår bachelorgrad i markedsføring og merkevareledelse tar for seg disse aspektene, men med et særskilt fokus på forbrukermarkeder.

I samråd med næringslivet gir vi deg en systematisk gjennomgang av alle de viktige stegene i merkevarebygging. Kombinasjonen av teori, praktiske eksempler og spennende gjesteforelesere gjør at du vil få den nyeste kunnskapen og forståelsen som er tilgjengelig. Med emner som næringslivet forventer innen økonomi, psykologi, sosiologi, kultur og kommunikasjon vil du lære hva merkevarer betyr for samfunnet, i ulike perspektiver.

Sosiale medier og digitale flater

Å bygge sterke merkevarer krever innsikt, fokus, langsiktighet og analytiske ferdigheter. Markedsføring som fag må samtidig tilpasse seg endrede omgivelser som framveksten av sosiale medier og andre digitale flater. I dette studiet vil du derfor hele tiden være oppdatert på de nyeste trendene og praksisen som anvendes i næringslivet.

I tillegg vil du lære deg klassiske verktøy som er avgjørende for å lykkes med å nå bedriftens mål. Valg av målgruppe, håndtering av konkurranse, utvikling av kommunikasjonskampanjer, produktutvikling og strategi er bare noe av det vi kan tilby deg og dine framtidige arbeidsgivere!

Dette gir deg kompetansen du trenger for å kunne angripe utfordringer på en strategisk og helhetlig måte.

Internasjonale eksempler

Studiet gir en solid gjennomgang av markedsføringsfaget og knytter det til reelle eksempler fra norsk og internasjonalt næringsliv. På denne måten lærer du å bruke teorier og modeller innen markedsføring, reklame og merkevarebygging på en praktisk måte. Slik får du tyngden og kompetansen som næringslivet etterlyser.

Forelesere med praksis fra praktisk markedsføring

Våre forelesere har mange års erfaring med utvikling av norske merkevarer. Med relativt små klasser blir det lett å stille spørsmål og få en aktiv læringsprosess. Du vil også merke at foreleserne er tilgjengelige for å slå av en prat etter forelesningen for å hjelpe deg om du står fast.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

I fjerde semester på dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

USA

 • University of California, Berkeley
 • Hawaii Pacific University, Honolulu

Australia

 • University of Queensland, Brisbane
 • RMIT, Melbourne

England

 • University of Hertfordshire, Hatfield

Tyskland

 • ISM, Cologne, Dortmund og Frankfurt

Vietnam

 • RMIT, Hanoi eller Ho Chi Minh-byen

På dette studiet har du i ditt andre studieår muligheten for utveksling eller å ta et valgfritt emne på enten 30 studiepoeng eller to emner på 15 studiepoeng. Slik får du et helt semester til fordypning.

Se oversikten over valgemner

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Les mer om opptakskravene

Har du lyst til å jobbe tett på den strategiske agendaen i en bedrift – der beslutningene om hvor og hvordan man skal satse, tas? Da er Bachelor i markedsføring og merkevareledelse studiet for deg!

Med en bachelor i markedsføring og merkevareledelse vil du vite hva som kreves for å kunne utvikle attraktive merkevarer, og hvordan du kan påvirke andre aktører og samfunnet rundt deg.

Dette gir spennende jobbmuligheter i markedsavdelinger, reklame- og mediebyråer eller i analysebedrifter som jobber med informasjon og samfunnskontakt. Både for næringslivet, for kulturlivet og for frivillige organisasjoner.

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere.

Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

 • Aleksander Neely. Bilde I jobb

  Slik fikk jeg jobb i Google

  Endelig kan jeg slippe jubelen løs og fortelle at jeg har fått meg jobb i Google, og det før jeg er ferdig med utdannelsen min på Høyskolen Kristiania.

  Les mer
 • Pernille Møt en student

  Pernille studerer markedsføring og merkevareledelse

  I tillegg til å ta en bachelor i markedsføring og merkevareledelse er Pernille engasjert i Studentunionen.

  Les mer